Vážení rodiče, 

vzhledem ke zvyšujícímu se výskytu onemocnění COVID 19 a k zajištění maximální možné prezenční výuky v našich školách se Městská část Prahy 9 rozhodla provést dne 1. 11. 2021 testování všech žáků škol, včetně žáků očkovaných i žáků po  prodělaném onemocnění covidu. 

Dopis od Městské části spolu s informacemi k testování naleznete níže. Veškeré informace Vám třídní učitelé zaslali na mail a vytištěné dokumenty včetně informovaného souhlasu žáci dostali s sebou domů.

Pokud se chceme vyhnout uvalení karantény na žáky v případě pozitivního záchytu při pondělním testování, je třeba, aby děti do výsledků antigenního testování měly nasazenou ochranu dýchacích cest i ve třídě. Škola zároveň uzpůsobí první dvě vyučovací hodiny tak, aby se žáci nemísili.

Děkujeme za spolupráci.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

 

 

Dopis Mč P9 a průběh testování

Informovaný souhlas

Vážení rodiče, předáváme Vám informaci o možnosti očkování dospělých i dětí proti nemoci covid-19 na poliklinice Prosek:

https://www.poliklinikaprosek.cz/stranka-ockovaci-misto-na-poliklinice-prosek-328

 

Srdečně  zveme žáky a žákyně naší školy na odpolední / večerní představení v různých divadlech.  V průběhu školního roku  navštívíme 3 divadelní představení za členský poplatek ve výši 350 Kč. Cílem KMD je seznámit žáky a žákyně s různými pražskými divadly napříč divadelními druhy a žánry. Členství v KMD je nejen finančně výhodné, ale umožňuje také návštěvu méně dostupných představení, včetně zajištění vstupenek. Informace o divadelním představení máme vždy minimálně měsíc předem.

 

Vzhledem ke covidovým opatřením, je nyní nutné, aby děti byly  očkovány nebo podstoupily antigenní / PCR test, jehož certifikát budou mít s sebou vytištěný nebo v mobilním zařízení. 

 

Přihlášení svého dítěte posílejte e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 14.10.2021.

 

Mgr. Hana Štěpánková

Vážení rodiče,

informujeme Vás tímto, že 10.9.2021 MZČR ukončilo povinnost screeningového testování dětí a žáků s tím, že může být v případě epidemické situace znovu obnoveno.

Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci.

 

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

 

Pokyn ředitelky školy k přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním pro školní rok 2021/22

V souladu s vyhláškou č. 256/2012 Sb., v platném znění, žáci mají umožněno pobývat v budově školy v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním pouze takto:

Úterý: 

11:50 - 12:35 žáci 9.A v učebně 224, žáci 7.ABC v učebně 209 11:50 - 12:10 – Mgr. Koháková, Mgr. Zettlová

12:45- 13:30 žáci 8.ABC v PC učebně 104 a žáci 9.B v učebně 105 - Bc. Rozsypalová.  

Čtvrtek:  

12:45- 13:30 žáci 8.ABC uč. 106 – Mgr. Šipošová

12:45 – 13:30 žáci 9.AB učebna 105 – Ing. Zelenka                     

I v této době se na žáky vztahuje platnost školního řádu a jsou povinni se chovat ukázněně.

V Praze, 1.9.2021

RNDr. Věra Cyprichová,

ředitelka školy

Vážení rodiče,

třídní schůzky 2.-9. ročníků se uskuteční online v pondělí 6.9. 2021 v 18:00 prostřednictvím MS Teams. K přihlášení se ke třídní schůzce použijte stejně jako v loňském roce přístup svého dítěte.

V tentýž den v 17:00 proběhne ve sborovně školy krátká prezenční schůzka výboru SRPZŠ.

 

Třídní schůzky pro 6. ročníky (které odjíždějí na adaptační kurz) se uskuteční v pondělí 13.9. 2021 od 18:00 rovněž prostřednictvím MS Teams.

 

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

 

Osvěžení přihlášení k MS Teams:

https://www.zslitvinovska6.cz/skola/skola-ostatni/aktuality/88-novinky-skola/611-prihlaseni-do-microsoft-teams

Milí žáci, vážení rodiče,

začátek nového školního roku 2021/22 je ve středu 1. září 2021. Vstup do budovy a pohyb v ní bude umožněn pouze žákům a platí zvýšená hygienická pravidla: Mytí a desinfekce rukou, pohyb ve společných prostorách pouze s rouškou či s respirátorem. Netestovaní žáci jsou povinni nosit roušku či respirátor soustavně, po celou dobu pobytu v budově školy, s výjimkou očkovaných jedinců či těch, kteří prodělali onemocnění Covid – 19 před dobou kratší než 180 dnů.

Školní testování je možné nahradit platným potvrzením o negativním výsledku antigenního či PCR testu, který byl proveden v odběrovém místě. Celé nařízení k testování naleznete zde.

Pro vstup do školy dále platí omezení vyplývající z ochranného nařízení MZČR, které se týká žáků, kteří 14 dní před nástupem do školy pobývali v zahraničí. Rodiče jsou povinni informovat školu, pokud se týká jejich dítěte a dodržovat všechna nařízení týkající se návratu ze zemí s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem výskytu onemocnění Covid-19. Podrobné informace zde.

Organizace výuky a testování:

Žáci 2.- 9. tříd se shromáždí do 7,50 hod. před budovou školy, kde si je vyzvednou třídní učitelé. Do budovy vstoupí s rouškou či respirátorem zakrývajícím ústa a nos. Následně se všichni žáci ve svých kmenových třídách otestují antigenními testy (návod k použití testu zde). Jejich výsledek si zaznamená třídní učitel.

V případě pozitivního výsledku testu je pozitivní žák ihned izolován v určené místnosti a škola vyrozumí zákonného zástupce, který je povinen si dítě vyzvednout a informovat o pozitivním testu pediatra dítěte. 

První den se budou žáci učit jen jednu vyučovací hodinu. V 8:45 hod. odvedou žáky třídní učitelé do vestibulu školy a ti mohou odcházet domů. Děti, které chodí do školní družiny, si vyzvednou ve třídách paní vychovatelky ŠD.

Obědy se v tento den vydávají od 11:00 hod. do 13:00 hod. V dalších dnech bude výdej obědů probíhat ve standardním čase, tj. od 11:40 do 14:00 hod.

Školní družina pro přihlášené žáky 2. a 3. ročníků bude otevřena 1. 9. do 15,00 hod. Od čtvrtka 2. 9. bude v provozu ranní družina v Domečku ve standardním provozu od 6,30 do 7,30 hod a odpolední do 17,00 hod. jak v Domečku, tak na hlavní budově.

Prvňáčci přijdou z ulice Veltruská, k pavilonu „Domeček“. Děti se se svými rodiči shromáždí v 8,15 hod. v prostoru multifunkčního hřiště, kde je slavnostně uvítá zástupce MČ Praha 9, vedení školy a třídní učitelky. Následně si paní učitelky odvedou žáky do tříd.

Kolem 9. hodiny proběhnou první třídní schůzky. Vzhledem k aktuální hygienické situaci bude vstup do učebny umožněn pouze jednomu zákonnému zástupci dítěte. Nezbytností bude mít ústa i nos zakrytá respirátorem. O děti se v této době postarají paní vychovatelky ŠD. 

Vzhledem k tomu, že žáci prvních tříd budou testováni na Covid – 19 až 2. září, nebude těmto dětem 1. září umožněn pobyt ve školní družině. Proto prosíme rodiče, aby si vyzvedli své děti ihned po ukončení třídních schůzek.

V této souvislosti nebudou moci žáci 1. a 0. ročníků ani do ranní družiny dne 2. září 21.

Žáci přípravné třídy se se svými rodiči dostaví v 7,55 hod. taktéž před vchod do pavilonu v ulici Veltruská, kde je uvítá třídní učitelka 0. A a následně proběhne i třídní schůzka a vše další ve stejném schématu, jako u žáků 1. tříd.

Organizace testování žáků 1. a 0. ročníků 2. 9. 2021

Prosíme rodiče, aby se prvního testování svých dětí na Covid – 19 účastnili společně se svými dětmi a pomohli jim tak zvládnout testování bez zvýšeného stresu.

Žáci se se svým rodičem dostaví v době od 7,30 do 8,00 hod. před vstup do učebny ze strany od školní zahrady. Po vyzvání vstoupí s dítětem do učebny, kde mu provedou samoodběr na Covid -19. Následně opustí učebnu a opět počkají na vyzvání, zda může jejich dítě vstoupit do učebny, nebo, v případě pozitivního výsledku testu, zda musí s dítětem odejít a nahlásit pozitivitu pediatrovi svého dítěte.

Ve čtvrtek 2. 9. a ve pátek 3.9. 2021 bude na prvním stupni vyučování do 11:40, šestý až devátý ročník bude mít do 12:35 hod.

Od pondělí 6. 9. 2021 bude probíhat výuka podle rozvrhu v plném rozsahu. Žáci obdrží rozvrh v tištěné podobě.

První třídy se budou učit v adaptačním režimu, o kterém budou rodiče informováni na třídních schůzkách 1. 9. 2021.

Další testování všech žáků na Covid - 19 proběhne v termínech 6. a 9. září 2021.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Vážení rodiče,

den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a přípravnou třídu se uskuteční v pátek 27.8. 2021 od 8:00 - 11:00  v pavilonu prvních tříd "Domeček"- vstup z ulice Veltruská. Níže také naleznete rozdělení prvňáčků do tříd.

Pro vstup do budovy platí všechna platná hygienická nařízení – dezinfekce rukou, nasazená ochrana dýchacích cest podle platných nařízení, udržování rozestupů. Prosíme, respektujte pokyny zaměstnanců školy.

Pro přihlášení ke stravování v ŠJ bude v Domečku přítomna paní Renata Bílková, vedoucí ŠJ. Proti vyplněné přihlášce do ŠJ vám vydá variabilní symbol a pokyny k platbě. Přihlášku naleznete zde.

Pro přihlášení do ŠD bude třeba přítomným paní vychovatelkám ŠD odevzdat vyplněný zápisní lístek (naleznete zde) a na místě zaplatit zálohu za měsíc září ve výši 500,- Kč v hotovosti.

V den otevřených dveří mohou rodiče našich bývalých žáků ŠD na určeném venkovním místě nabídnout k odkoupení již nepotřebné čipy do školní družiny.

 

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

 

Rozdělení do 1. tříd - školní rok 2021-22

Přejeme všem žákům i jejich rodičům krásné prožití prázdnin s načerpáním nových sil po tak nestandardním " covidovém" školním roce.

Věra Cyprichová

Vážení rodiče,

 

v poslední školní den - 30.6.2021 bude provoz školní družiny do 15:00. Děti z prvních tříd budou do 10:00 v Domečku, od 10:45 do 15:00 budou všechny děti v družině na hlavní budově. 

Děkujeme za pochopení.

 

Renata Hánová

vedoucí ŠD