Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že v lednu 2015 vyprší volební období stávajícím členům školské rady, proběhnou tyto třídní schůzky přípravy na volby nových zástupců.  Na jednání SRPDŠ si zástupci Vašich tříd zvolí volební komisi, která bude organizovat volby 2 zástupců do školské rady z řad rodičů.

Od 11.11.2014 do 27.11.2014 bude volební komise prostřednictvím třídních učitelů  přijímat Vaše návrhy kandidátů. Pět kandidátů, kteří získají nejvíce nominací, bude navrženo na kandidátní listinu. Samotné volby proběhnou v den konání konzultací tj. v pondělí 12.1. 2015 od 18,00 hod. ve vestibulu školy.

 

Věra Cyprichová