Na konci října na naší škole proběhly i na druhém stupni projektové dny. Žáci při nich pracovali na projektech, které zastřešovalo jednotící téma: Vývoj předků člověka v pravěku – evoluce.

 

Zástupci z řad žáků si za každou třídu vylosovali následující témata, která pak zpracovali se svými třídními učiteli:

 

      6.A      Homo erectus – objev ohně

      6.B      Pravěké umění

      7.A      Homo neanderthalis

      7.B      Pravěké zpracování kovů

      8.A      Homo habilis – kamenné nástroje

      8.B      Homo sapiens

 

Výstupy této společné práce byly velice pestré. Každá třída vytvořila velkoformátový plakát v duchu vylosovaného tématu. Žáci také dokázali s obdivuhodnou precizností vytvořit modely kamenných nástrojů, dobové kostýmy či kulisy pravěkých obydlí.

Vyvrcholením projektových dnů byla divadelní vystoupení jednotlivých tříd ve školní jídelně před všemi žáky druhého stupně. Věrohodně a s plným nasazením svým spolužákům předvedli scénky ze života našich pravěkých předků. 

Všechna vystoupení byla hodnocena porotou z řad žactva.

Jako nejvydařenější vystoupení bylo vyhodnoceno představení žáků 8. B pod vedením třídní učitelky Mgr. Králíkové, vyobrazující život Homo sapiens.

 

Nejdůležitější však je, že práce na projektech žáky zaujala, bavila, přinesla jim poučení a příjemný pocit z dobře vykonané společné práce.

                                                                                                                                                Mgr. et Mgr. Šimon Kokoška