Pokyn ředitelky školy k dohledu nad žáky o přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním pro školní rok 2017/2018

 

V souladu s vyhláškou č. 256/2012Sb., v platném znění, žáci mají umožněno pobývat v budově školy v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním pouze takto:

Úterý:             žáci 7.AB 11:45- zahájení bloku odpoledního vyučování: učebna Hv PhDr. Klapetek

                        žáci 8.AB a 9.AB 12:40 – 13:30 PC I. Mgr. Hromádko

Čtvrtek:         žáci 8.AB a 9.AB 12:40 – 13:30 PC II. Mgr. Zettlová

 

I v této době se na žáky vztahuje platnost školního řádu a jsou povinni se chovat ukázněně.

Školní knihovna je otevřena žákům v pondělí od 11:30 do 14:00 a ve čtvrtek od 12:00 do 14:30.

V Praze, 1.9.2017                                                                            

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy