Vážení rodiče,

jistě jste zaznamenali, že v tomto týdnu ve škole proběhla celá řada akcí, které souvisí s nadcházejícím obdobím Vánoc. Děti s třídními učitelkami a učiteli připravily nádhernou besídku a pilně  pracovaly  na projektech Vánoce v Evropě. Výsledkem  projektového vyučování byly nejen papírové plakáty, ale i prezentace podbarvené hudbou a divadelními scénkami.

My dospělí můžeme být právem hrdí na „naše“, ale vlastně Vaše, děti.

Přejeme vám a všem žákům naší školy pohodové vánoční prázdniny.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy