I letos se žáci naší školy zapojili do recitační soutěže Pražské poetické setkání. Do školního kola se přihlásilo rekordních 59 recitátorů. Moc nás potěšil zájem dětí o umělecký přednes prózy i poezie. Všichni žáci s velkou chutí zarecitovali připravené báničky a příběhy. Školní porota po těžkém rozhodování nakonec vybrala celkem sedm dětí, které byly nominovány do obvodního kola této soutěže v obřadní síni Městské části Prahy 9.

V obrovské konkurenci se porotě líbila žákyně Kateřina Kortanová z 6. ročníku  a Boris Rassl z třetího ročníku a oba získali zvláštní ocenění poroty.

Děkujeme všem našim žákům za účast a snahu, se kterou se do soutěže zapojili a přejeme jim, aby je neopouštěla radost z recitace a čtení dětské literatury.

Mgr. Kateřina Lucáková