Na konci dubna se slaví Den Země. Nejen v naší republice, ale po celé planetě probíhají nejrůznější ekologické akce. Těmi si máme připomínat, že si máme naší planety vážit a pečovat o ni.

Naši nejmladší (prvňáčci a děti z přípravné třídy) měli možnost k této příležitosti zasadit na zahradě školy mladé stromky okrasných třešní. Před okny „Domečku“ tak zasadila každá třída svou sakuru. Děti se aktivně a s velkým nadšením podílely na hloubení jámy a zasypávání kořenů. Od té doby prvňáčci denně své stromky zalévají, aby měly dostatek vláhy a neuschly. Pan zahradník je podrobně poučil, jak na to. 

A že mají děti ke „svým“ stromkům vřelý vztah svědčí i to, že před okny 1. A neroste obyčejná třešeň, ale „Andělka“.

Mgr. Helena Korfová