Naše škola se zapojí do projektu "Vzdělávací a volnočasové aktivity pro děti s odlišným mateřským jazykem" pd záštitou hlavního města Prahy a Evropské Unie. Děti prvního stupně se mohou těšit na pestré dopoledne.