Odpovědi na nejčastější dotazy k čipovému systému:

 1. Čip je přenosný – není tedy nutné, pokud si doma rodiče čip předají, aby měl čip otec i matka (nazvat se dá např: rodina).
 2. Do ranní družiny není čip potřeba.
 3. Pokud si pro sourozence přijde žák školy přímo do družiny – tj. budovou až do oddělení, čip nepotřebuje. Toto neplatí při vyzvedávání dětí v „Domečku“.
 4. Čipy bude možné nabídnout k odprodeji na „burze čipů“ kterou bychom naplánovali na září tak, aby čipy mohli koupit rodiče žáků 1. tříd.
 5. Když žák odchází domů sám, nepotřebuje čip.
 6. Osoba, která si vyzvedává dítě, nemá čip a není zapsána v zápisním lístku, si dítě nemůže vyzvednout.
 7. Vyzvednout dítě bez čipu osobou, která nemá čip a není uvedena v zápisním lístku, lze pouze po předchozím písemném upozornění rodiče vyzvedávaného dítěte a po provedení identifikace osoby…např. kontrola OP v kanceláři školy a v pozdějších hodinách ve sběrném oddělení ŠD.
 8. Při zapomenutí čipu si rodič vyzvedne žáka po vyplnění identifikačního lístku v kanceláři školy v pozdějších hodinách ve sběrném oddělení ŠD.
 9. Na jeden čip nelze vyzvedávat sourozence.
 10. Při ztrátě čipu nahlásíte ztrátu a ten bude ihned odstraněn z evidence. Pokud ho později najdete, je možné ho opět do systému vložit.
 11. Cena čipů. Nelze použít běžný čip, který se používá např. na otevírání domovních dveří nebo ve školní jídelně. Čipy jsou tzv. frekvenční a nejsou čitelné na dálku, mají přídavnou paměť, musí se do nich nahrát šifrovací klíč. Proto je cena čipů 100 korun a kupujeme je u firmy, která systém zavádí do školy.

Pokud po přečtení těchto informací chcete změnit počty objednávaných čipů, řekněte svojí paní vychovatelce a ona vám dá nový objednávkový papír a původní objednávku zruší.

Rodiče, kteří ještě neposlali objednávku do družiny, prosím, aby tak učinili do konce týdne.

Snad jsem dokázala najít odpovědi na vaše otázky. Pokud budete mít ještě nějaké pochybnosti, neváhejte se zeptat.

V Praze, 29.11.2018

Renata Hánová

vedoucí školní družiny