Celý tým zaměstnanců naší školy přeje dětem i rodičům krásné prázdniny.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy