V pondělí 4.11.2019 navštívilo naši školu anglické divadlo Azyzah Theatre (www.azyzah.com), které mělo pro naše žáky 3. a  4. ročníků připravené představení  s názvem „Travel Machine“. Děti poznávaly kontinenty a zvířata, která na nich žijí, naučily se a zopakovaly slovní zásobu.
Druhé představení bylo pro žáky 5. a 6. tříd s názvem The Decoding Mission. V této hře mohli  žáci spolupracovat při záchraně planety, která byla nakažena virem „Black Air Virus“.
Obě představení byla velmi interaktivní, žáci soutěžili a odpovídali na otázky, zpívali písničky, opakovali jednoduché fráze a nakonec si zatančili.
Mgr.P.Hrůzová