V souvislosti s onemocněním COVID-19 bylo rozhodnuto o uzavření škol  od 11.3.2020 do odvolání

https://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradna-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-zakazuji-konani-hromadnych-akci-na_18698_1.html

http://www.msmt.cz/informace-k-mimoradnemu-opatreni-ke-covid-19

Potvrzení " Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení – školy " budou vydávána od 12.3.

v době od 8,00 hod. do 14,00 hod.

Na webu školy na blozích jednotlivých tříd budou vyučujícími jednotlivých předmětů zadána témata k samostudiu či procvičování

OBĚDY žákům budou hromadně odhlášeny. 

ŽÁDÁME VŠECHNY RODIČE O SLEDOVÁNÍ WEBU ŠKOLY – AKTUALITY a webu zřizovatele MČ Praha 9