V souladu s nařízením vlády bude s platností od 4. ledna 2021 organizována výuka žáků takto:

 

Žáci  0., 1. a 2. ročníků docházejí do školy na prezenční výuku ve stejném schématu jako v podzimních měsících.

Ranní družina je mimo provoz.

Režim fungování odpolední školní družiny je zachován.

Stravování ve školní jídelně je zajištěno.

Žáci 3. až 9. ročníků se vzdělávají distančním způsobem. Schéma synchronních a asynchronních hodin v rámci rozvrhu jednotlivých tříd je stejné jako v podzimních měsících. Pravidla pro distanční vzdělávání jsou zveřejněna na webových stránkách školy a budou rodičům zaslána e-mailem v průběhu následujícího týdne. Konzultace prezenční formou jsou po předchozí domluvě a vyučujícím možné.

Schéma výuky pro žáky 3. – 5. ročníku:

On-line výuka bude probíhat maximálně 2 – 3 vyučovací hodiny denně a budou v ní zahrnuty Čj, M, Aj, Př a Vl. Ostatní předměty budou řešeny formou zadávání  domácí  samostatné práce.

Schéma výuky 2. stupně:

I žáci 2. stupně obdrželi na podzim rozvrh, ve kterém jsou vyznačeny hodiny, které budou vysílány on-line a které budou asynchronní tj. se zadáním samostatné práce žákům. 

 

V případě, že rodina nemá doma k dispozici žádné digitální zařízení, na základě písemné žádosti jej může škola sociálně slabým žákům zapůjčit. Taktéž je možné, aby se rodiče domluvili s vyučujícím na jiné formě distanční výuky pro jejich dítě.

 

Stravování v ŠJ:

Možnost stravování ve škole zůstává zachována

Výdej teplého oběda (bez polévky) v krabičce pro žáky na distančním vzdělávání bude zahájen od pondělí 4.1.2021. 

Strávníci, kteří se nechtějí stravovat touto formou, si musejí sami odědy odhlásit  prostřednictvím www.strava.cz (viz řád ŠJ) nebo přes e-mail školní jídelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Výdej pro žáky 1. stupně bude probíhat od 12:45 do 13:15 hod.

Výdej pro žáky 2. stupně bude probíhat od 13:30 do 14:00 hod.

Výdej bude probíhat u vchodu do kanceláře vedoucí školní jídelny ze školního dvora. 

Prosím, přihlaste se k "distančnímu" stravování jen tehdy, pokud si oběd opravdu přijdete odebrat, apelujeme na zamezení plýtvání jídlem a obalovým materiálem.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy