Vážení rodiče, děkuji Vám za téměř 100 % účast Vašich dětí na pilotním testování žáků 0.,1. a 2.tříd. Všichni zúčastnění žáci byli negativní. Tento typ antigenních testů má však citlivost zachycení viru ca 65 %. Proto bychom chtěli v příštím týdnu na žácích 2. tříd pro porovnání záchytu pozitivních případů zopakovat testování ze slin jak antigenním, tak PCR testem. Termín testování je opět plánován na středu.

Pevně věřím, že se opět se svými dětmi zapojíte a pomůžete nám tak předcházet možnému šíření infekce COVID – 19 mezi žáky, ale i učiteli (také se testují). Jako vystudovaný parazitolog jsem přesvědčena, že důsledné testování, potažmo očkování, je jedinou možnou cestou, jak zabránit šíření covidovího viru.

S přáním pevného zdraví

Věra Cyprichová