Vážení rodiče,

třídní schůzky 2.-9. ročníků se uskuteční online v pondělí 6.9. 2021 v 18:00 prostřednictvím MS Teams. K přihlášení se ke třídní schůzce použijte stejně jako v loňském roce přístup svého dítěte.

V tentýž den v 17:00 proběhne ve sborovně školy krátká prezenční schůzka výboru SRPZŠ.

 

Třídní schůzky pro 6. ročníky (které odjíždějí na adaptační kurz) se uskuteční v pondělí 13.9. 2021 od 18:00 rovněž prostřednictvím MS Teams.

 

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

 

Osvěžení přihlášení k MS Teams:

https://www.zslitvinovska6.cz/skola/skola-ostatni/aktuality/88-novinky-skola/611-prihlaseni-do-microsoft-teams