Pokyn ředitelky školy k přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním pro školní rok 2021/22

V souladu s vyhláškou č. 256/2012 Sb., v platném znění, žáci mají umožněno pobývat v budově školy v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním pouze takto:

Úterý: 

11:50 - 12:35 žáci 9.A v učebně 224, žáci 7.ABC v učebně 209 11:50 - 12:10 – Mgr. Koháková, Mgr. Zettlová

12:45- 13:30 žáci 8.ABC v PC učebně 104 a žáci 9.B v učebně 105 - Bc. Rozsypalová.  

Čtvrtek:  

12:45- 13:30 žáci 8.ABC uč. 106 – Mgr. Šipošová

12:45 – 13:30 žáci 9.AB učebna 105 – Ing. Zelenka                     

I v této době se na žáky vztahuje platnost školního řádu a jsou povinni se chovat ukázněně.

V Praze, 1.9.2021

RNDr. Věra Cyprichová,

ředitelka školy