Vážení rodiče,

z provozních důvodů bude provoz "Domečku" ve dnech 25. 5. - 1. 6. ukončen již ve 14:45, děti si poté můžete vyzvednout od 15:00 hodin v prostorách ŠD v hlavní budově či na zahradě.

Děkujeme za pochopení.

Renata Hánová

vedoucí ŠD

Zápis do školní družiny pro školní rok 2018/19 se uskuteční pro dané ročníky v následujících termínech:

  • Pro žáky, kteří následující školní rok půjdou do prvních tříd, se zápis uskuteční:

6.6.2018 od 14:15 do 15:10 - POUZE budoucí prvňáci ve vestibulu školy

  • Pro žáky, kteří následující školní rok půjdou do druhých, třetích a čtvrtých* tříd, se uskuteční:

1.6.2018 od 6:45 do 7:45 – v kanceláři ekonomky školy

4.6.2018 od 14:00 do 16:30 - v kanceláři ekonomky školy

*Žáci, kteří půjdou do čtvrtých tříd, nejpozději spolu se zápisovým lístkem odevzdávají odůvodněnou písemnou žádost o přijetí (dle řádu ŠD) a budou umístěni v případě volné kapacity.

K zápisu přineste:

  • vyplněný zápisní lístek a 500,- Kč v hotovosti na úhradu školní družiny za měsíc září – bez zaplacení úplaty za družinu NELZE dítě zapsat.

Platba za říjen – prosinec bude splatná do 30. září 2018 na účet školy, jehož číslo spolu s variabilním symbolem obdrží přihlášení žáci během 2. týdne školního roku. 

Zápisní lístek obdrží družinové děti předem v družině, rodiče budoucích prvňáčků předem na kurzu „hrátky s předškoláky“, nebo ho lze stáhnout z webových stránek školy ve formulářích ke stažení.

V letošním roce se zúčastnili někteří žáci 1. stupně celostátní literární soutěže pro děti a mládež v rámci kampaně Rosteme s knihou. 

Tentokrát žáci psali na téma STALO SE VE 20. STOLETÍ .

Úkolem dětí bylo popsat, co je nejvíce zaujalo z české či světové historie 20.století. Mohl to být například vynález, událost nebo osobnost, zkrátka něco, co ovlivnilo i naši současnost.

Nejlepší práce byly oceněny na slavnostním vyhlášení výherců, které se uskutečnilo v pátek 11.5.2018 v novém pavilonu Rosteme s knihou na veletrhu Svět knihy Praha 2018 na pražském Výstavišti.

Žák Filip Sova získal v obrovské konkurenci dětí z celé České republiky krásné 3.místo s prací s názvem Internet. Blahopřejeme! Mgr. Kateřina Lucáková

Žáci přijatí k plnění školní docházky ve školním roce 2018/19Žáci nepřijatí k plnění školní docházky ve školním roce 2018/19Žáci, s odkladem školní docházky ve školním roce 2018/19
 Přijatí do přípravné třídy
2 59 1 4 Ano
3 60 5 11 Ano
6 62 9 13 Ano
7 63 20 19 Ne
8 64 33 31 Ne
10 65 81 34 Ano
12 66 107 39 Ano
14 68   41 Ano
15 70   48 Ano
16 73   61 Ano
17 74   67 Ano
18 75   69 Ne
21 76   71 Ano
22 77   72 Ano
23 78   91 Ano
24 79   92 Ano
25 80   97 Ne
26 82   108 Ano
27 83      
28 84      
29 85      
30 86      
32 87      
35 88      
36 89      
37 90      
38 93      
40 94      
42 95      
43 96      
44 98      
45 99      
46 100      
47 101      
49 102      
50 103      
51 104      
52 105      
53 106      
54 109      
55 110      
56 111      
57 112      
58 155      

Vážení rodiče,

 

připomínám, že na dny 30.4. a 7.5.2018 jsem vyhlásila ředitelské volno.

 

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Vážení rodiče,

z provozních důvodů bude dne 19.4.2018 zkrácena výuka pro celou školu do 11:40. Provoz ŠD 2.-4. tříd bude beze změn.

Provoz školní družiny v "Domečku" 1. tříd bude upraven následovně:

Děti budou po obědě k vyzvednutí od 12:40 a ve 14:30 se přesunou na zahradu k ostatním oddělením družiny za školní jídelnu - tedy si je budete vyzvedávat tam.

Školní knihovna bude tento den uzavřena.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

 

 

Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky a konzultace o prospěchu dětí, které se konají v pondělí 16.4.2018 od 18:00 do 19:30.

Členská schůze SRPZŠ proběhne ve stejný den od 17:00 v jídelně školy.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Vybraní žáci naší školy měli možnost se zúčastnit v Památníku písemnictví dne 4.4.2018 slavnostního předání cen v soutěži Dětský knihomol Suk – čteme všichni ankety o nejoblíbenější knihu pro děti a mládež v uplynulém roce.

     Cenu Noci s Andersenem, kterou uděluji děti, které nocovaly v knihovnách, získala kniha od Ester Staré: Každý bulí nad cibulí s ilustracemi Milana Starého.

     Cenu učitelů získala kniha Ivony Březinové: Ťapka, kočka stěhovavá, Martiny Drijverové: Lví kouzlo, Radka Malého: Franz Kafka a knížka Tomáše Němečka: Božena Němcová očima kluka, který nechtěl číst Babičku.

     Cenu knihovníků klubu dětských knihoven SKIP získaly knihy od Petry Soukupové: Kdo zabil Snížka, Petry Braunové: Dům doktora Fišera a Kláry Smolíkové: Spolkla mě knihovna.

     Předání ceny dětí se zcela profesionálně zhostily naše žákyně Maya Najar a Julie Houbová a potěšily prvním místem paní spisovatelku Petru Braunovou a její knížku Dům doktora Fišera, druhé místo získala od dětí kniha Deník malého poseroutky 11: Všechna sláva od Jeffa Kinneyho v překladu Veroniky Volhejnové. Třetí místo si zasloužila knížka Medovníček, Medulka a panenka Rózinka od pana spisovatele Jana Lebedy.

     Všechny zúčastněné děti si mohly se všemi spisovateli a ilustrátory nad knížkami pobesedovat a nechat si je na památku podepsat. Těšíme se z toho, že vychází tolik pěkných knížek pro děti a mládež, které stále nacházejí své věrné a spokojené čtenáře.

Mgr. Kateřina Lucáková

Vážení rodiče,

vzhledem ke konání zápisu do prvních tříd ve středu 4.4. 2018 a ve čtvrtek 5.4. 2018 odpadnou v tyto dny všem třídám šesté hodiny a odpolední vyučování. Provoz družiny je bez omezení. 

Děkujeme za pochopení.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

 

I letos se žáci naší školy zapojili do recitační soutěže Pražské poetické setkání. Do školního kola se přihlásilo rekordních 59 recitátorů. Moc nás potěšil zájem dětí o umělecký přednes prózy i poezie. Všichni žáci s velkou chutí zarecitovali připravené báničky a příběhy. Školní porota po těžkém rozhodování nakonec vybrala celkem sedm dětí, které byly nominovány do obvodního kola této soutěže v obřadní síni Městské části Prahy 9.

V obrovské konkurenci se porotě líbila žákyně Kateřina Kortanová z 6. ročníku  a Boris Rassl z třetího ročníku a oba získali zvláštní ocenění poroty.

Děkujeme všem našim žákům za účast a snahu, se kterou se do soutěže zapojili a přejeme jim, aby je neopouštěla radost z recitace a čtení dětské literatury.

Mgr. Kateřina Lucáková

Vážení rodiče,

v projektových dnech školy 26.3. - 28.3. 2018 bude výuka na prvním stupni každý den do 11:40 hod., na druhém stupni do 12:35 hod. Družina bude mít běžný provoz.

7.A a 7.B má úterní odpolední polytechnickou výuku na Jarově.

Upozorňujeme čtenáře, že v tomto týdnu bude ŠKOLNÍ KNIHOVNA UZAVŘENA.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy