Vážení rodiče,

zveme vás tímto na třídní schůzky, které se uskuteční v pondělí 9.9.2019 od 18:00 do 18:45. Před třídními schůzkami proběhne ve sborovně školy od 17:00 hodin schůzka zástupců SRPZŠ. 

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Pokyn ředitelky školy k přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním pro školní rok 2019/20

V souladu s vyhláškou č. 256/2012 Sb., v platném znění, žáci mají umožněno pobývat v budově školy v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním pouze takto:

Úterý:             žáci 8.AB a 9.AB – učebna PC č. 158 v čase 11:50 – 12:35

Mgr. Zettlová

žáci 8.C – učebna PC č. 158 v čase 12:45 -13:30

Mgr. Kokoška, Mgr. Hromádko

Čtvrtek:         žáci 8.AB – učebna PC č. 158 v čase 11:50 – 12:35

                        Mgr. Hromádko

                        žáci 8.C a 9.B – učebna PC č. 158 v čase 12:45 -13:30

                        Mgr. Kafuňková

                        žáci 9.A – školní knihovna a uč. PC 105 v čase 13:40 - 14:25

                        Mgr. Hrádková a Mgr. Klapetek

I v této době se na žáky vztahuje platnost školního řádu a jsou povinni se chovat ukázněně.

V Praze, 2.9.2019

RNDr. Věra Cyprichová,

ředitelka školy

Milí žáci, vážení rodiče,

začátek nového školního roku 2019/20 je v pondělí 2. září 2019. 

Žáci 2.- 9. tříd se shromáždí do 7,50 hod. před budovou školy, kde si je vyzvednou třídní učitelé. První den se budou žáci učit jen jednu vyučovací hodinu. V 8:45 hod. odvedou žáky třídní učitelé do vestibulu školy a ti mohou odcházet domů. Děti, které chodí do školní družiny, si vyzvednou ve třídách paní vychovatelky ŠD. Obědy se v tento den vydávají od 11:00 hod. do 13:00 hod.

V dalších dnech bude výdej obědů probíhat ve standardním čase, tj. od11,40 do 14,00 hod.

Prvňáčci přijdou z ulice Veltruská, k pavilonu „Domeček“. Děti se se svými rodiči shromáždí v 8,15 hod. v prostoru multifunkčního hřiště, kde je slavnostně uvítá vedení školy a třídní učitelky. (V případě špatného počasí proběhne uvítání v tělocvičně školy). Následně si paní učitelky odvedou žáky do tříd. Kolem 9. hodiny je plánována návštěva prvňáčků ve školní družině a mezitím proběhnou první třídní schůzky. Rozdělení dětí podle tříd naleznete na tomto webu a je vyvěšeno i na budově školy.

Vzhledem ke konečnému počtu nastupujících prvňáčků budou otevřeny tři první třídy.

Žáci přípravné třídy se se svými rodiči dostaví v 7,55 hod. před vchod do školní družiny vlevo od vstupu do hlavní budovy v ulici Litvínovská, kde je uvítá třídní učitelka a následně proběhne i třídní schůzka.

Školní družina pro přihlášené děti bude již v pondělí ve standardním provozu do 17:00 hod.

V úterý 3. 9. 2019 bude na prvním stupni vyučování do 11,40, šestý až devátý ročník bude mít do 12,35 hod.

Od středy 4. 9. 2019 do pátku 6. 9. 2017 včetně bude probíhat výuka podle rozvrhu bez 7. a 8. vyučovací hodiny.

Od pondělí 9. 9. 2019 budeme vyučovat podle rozvrhu v plném rozsahu., Žáci obdrží rozvrh v tištěné podobě.

První třídy se budou učit v adaptačním režimu, o kterém budou rodiče informováni na třídních schůzkách 2. 9. 2019.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Pro rodiče žáků 1. - 3. tříd školního roku 2019-20, kteří promeškali řádný zápis do školní družiny, vypisujeme dodatečný termín:

Středa 28.8.2019 od 7:00 do 8:00 a od 14:00 do 15:00 hodin v kanceláři ekonomky školy.

K zápisu je třeba přinést vyplněný (nebo na místě vyplnit) zápisní lístek do ŠD a platbu ŠD za měsíc září 500,- Kč v hotovosti.

 

 

 

Celý tým zaměstnanců naší školy přeje dětem i rodičům krásné prázdniny.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Pomůcky pro školní rok 2019-20.

Pokud zde nenajdete pomůcky pro vaši třídu, podívejte se na blogy nebo prohlédněte aktovky, paní učitelka je již předala.

Přípravka

1. třídy

2.A

4.A

4.C

5.A

Druhý stupeň

 

Naši žáci 4.-5. ročníku dnes postoupili ve vybíjené do finále, které se koná zítra, 23.5.2019. Propozice finále jsou stejné jako dnes. 

Děkujeme zúčastněným dětem a gratulujeme!

 

 

 

Seznamovací cyklus setkání ,,Hrátky s předškoláky", který je určený pro naše nové prvňáčky a který povedou budoucí učitelky prvních tříd, začíná již příští středu 15.5.2019 v 15:15 hod.

Další dvě setkání se uskuteční 22.5 a 5.6. od 15:15 do 16:15 hod. Cena tříhodinového cyklu je 100,- Kč. Informace a přihlášku na "Hrátky s předškoláky" naleznete zde. Vyplněnou přihlášku s sebou přineste spolu s platbou na první setkání.

Ve tři výše uvedené dny zároveň probíhá zápis nových prvňáčků do školní družiny - prosíme, pozorně si přečtěte informace k zápisu do ŠD, které naleznete zde:

https://www.zslitvinovska6.cz/skola/skola-ostatni/aktuality/88-novinky-skola/529-zapis-do-skolni-druziny-pro-skolni-rok-2019-20

Všechny rodiče budoucích prvňáčků zveme ve středu 5.6.2019 v 15:15 hodin na schůzku s vedením školy a budoucími třídními učitelkami, která se bude konat ve školní jídelně.  

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

 

Zápis do školní družiny pro školní rok 2019/20

se uskuteční pro dané ročníky v následujících termínech:

  • Pro žáky, kteří následující školní rok půjdou do prvních tříd, se zápis uskuteční:

5.6.2019 od 14:15 do 15:10 - POUZE budoucí prvňáci ve vestibulu školy (rodiče budoucích prvňáčků mohou využít i termín 15.5. a 22.5. od 15:00 do 15:30, kdy se konají seznamovací setkání předškoláků - napomohou tím plynulému odbavení)

  • Pro žáky, kteří následující školní rok půjdou do druhých a třetích tříd, se uskuteční:

3.6.2019 od 14:00 do 16:30 - v kanceláři ekonomky školy

4.6.2019 od 6:45 do 7:45 – v kanceláři ekonomky školy

Všem dětem přijatým do nultého ročníku držíme místa ve školní družině automaticky. Přihlášky do školní družiny a první platbu v hotovosti 500,- Kč vyřídí rodiče na informativní schůzce 20.6.2019, která se bude konat v prostorách "Domečku" od 15:30. Tyto informace včas zveřejníme na webu.

Upozorňujeme rodiče, že zápis do ŠD se řídí aktualizovaným řádem školní družiny (zde), který školská rada schválila dne 8.4.2019.  Kritéria přijetí do školní družiny naleznete zde.

K zápisu, prosím, přineste:

  • vyplněný zápisní lístek a 500,- Kč v hotovosti na úhradu školní družiny za měsíc září – bez zaplacení úplaty za družinu NELZE dítě zapsat.

Platba za říjen – prosinec bude splatná do 30. září 2019 na účet školy, jehož číslo spolu s variabilním symbolem obdrží přihlášení žáci během 2. týdne školního roku. 

Zápisní lístek obdrží družinové děti předem v družině, rodiče budoucích prvňáčků předem na kurzu „hrátky s předškoláky“, nebo ho naleznete zde.

 

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Žáci přijatí k plnění školní docházky ve školním roce 2019/20Žáci nepřijatí k plnění školní docházky ve školním roce 2019/20Žáci, s odkladem školní docházky ve školním roce 2019/20
  Přijatí do přípravné třídy
1 60 13 2 Ano
5 61 14 3 Ano
6 62 89 4 Ano
7 63 96 15 Ano
8 64   27 Ano
9 65   38 Ano
10 69   44 Ano
11 70   58 Ano
12 71   66 Ano
16 72   67 Ano
17 73   68 Ano
18 74   90 Ne
19 77   97 Ne
20 78   98 Ne
21 79   114 Ano
23 80   117 Ano
24 81      
25 82      
26 83      
28 84      
29 85      
30 86      
31 87      
32 88      
33 91      
34 92      
35 94      
36 95      
37 99      
40 100      
41 101      
42 102      
43 103      
45 104      
46 105      
47 106      
48 107      
49 108      
50 109      
51 110      
52 111      
53 112      
54 113      
55 115      
56 116      
57        
59