V úterý 19.5. se všechny první třídy zúčastnily písničkového programu Zpívání s Jaroslavem Uhlířem v Líbeznici u Prahy. Zpívali všichni, kteří zasedli do hlediště místního Divadla kouzel Pavla Kožíška, zpívali všichni nehledě na věk, zpívali zkrátka úplně všichni. Pan Jaroslav Uhlíř nejen hrál a zpíval, ale taktéž aktivně pracoval s dětmi různými hudebními otázkami a hádankami. Všichni byli rádi, že se mohli tohoto koncertu zúčastnit a dostat se tak pomocí líbivých a milých melodií do světa pohádek.

Mgr. Ivana Hlubocká

Žáci naší školy se zapojili do fyzikální soutěže "Vím proč" pořádané firmou ČEZ o vytvoření názorného výukového videa. Hlavní cenou v soutěži byla finanční dotace na vybavení odborné učebny školy ve výši 200000,- Kč. Celkem žáci vytvořili deset videí, která zaslali do soutěže. 

Je pro nás velkou radostí, že první místo v kategorii ZŠ získal náš žák čtvrtého ročníku David Králík se svým videem "Kreslení elektrickým proudem" (https://www.vimproc.cz/#?page=record&id=697).

Blahopřejeme!

RNDr. Věra Cyprichová

Ve dnech 12.5 – 14. 5. 2015 se 2 žákyně naší školy – Lucie Vesecká a Nela Šnajdrová – účastnily jako reprezentantky ČR Mistrovství Evropy ve sportovním aerobiku a fitness v nizozemském Dordrechtu.

Lucie Vesecká získala stříbrnou medaili a titul vicemistryně Evropy v kategorii fitness aerobik. Ve sportovním aerobiku obsadila ve velké konkurenci 4. místo.

Nela Šnajdrová  se svým týmem fitness aerobik obsadila v konkurenci evropských týmů krásné 5. místo. Velkým úspěchem pro její tým byla už samotná nominace na toto mistrovství Evropy.

Oběma žákyním gratulujeme, děkujeme za reprezentaci a přejeme  hodně dalších sportovních úspěchů!

RNDr. Věra Cyprichová

14.5.2015 se konalo na ZŠ Hloubětínská 700 obvodní kolo Pythagoriády pro 5.ročníky. Mezi 111 účastníky byli nejúspěšnějšími řešiteli naši žáci: Filip Simandl (1.-6.místo), Tadeáš Kalčev (7.- 18.místo) a Viktor Helmich (19.-30.místo). Ze 17 účastníků naší školy se 16 žáků zařadilo mezi úspěšné řešitele. Gratulujeme.

Mgr. Pavlína Hrůzová

Dne 13. 5. 2015 se třída 6. B zúčastnila, v rámci přírodopisu a ekologické výchovy, výukového programu „Krok za krokem vodním tokem“ pořádaného Toulcovým dvorem. Slečna lektorka nás nejprve seznámila s částmi toku, živočichy a rostlinami typickými pro daný úsek. Spojením modelu toku si žáci vyzkoušeli, jak fungují povodně. Po části teoretické jsme se vydali k potoku Botič, kde jsme lovili drobné živočichy a pomocí klíče k určování zjišťovali, co vše zde žije. Myslím, že i přes některé promočené části oděvu a zmrzlé nohy se akce všem moc líbila.

 

Zdeňka Kubů

Ve středu 27.5.2015 v 15:00 se koná ve školní jídelně schůzka rodičů budoucích žáků prvních tříd a třídních učitelek.

Pro děti, které se účastní kurzu předškoláků tento kurz platí, ale bude zajištěn jinými vyučujícími.

RNDr. Věra Cyprichová

Žákům 4.C se naskytla možnost zhlédnout v 02 aréně hokejový zápas Kanada - Rakousko. Děti se  na zápas velmi  těšily a rozhodly se fandit Kanadě. Střetnutí obou celků bylo pro ně velkým sportovním zážitkem. Atmosféra byla úžasná.

M.Radová

11.5. si žáci tříd 4.A, 4.B a 4.C  vyslechli vypravování paní Hyndrákové, která byla za 2.světové války v Terezíně a v Osvětimi. Vzpomínky byly pro děti zajímavé a zároveň velmi smutné. Děti pozorně naslouchaly. Děkujeme.

Beseda navazovala na projekt k 70. výročí osvobození a v rámci projektu jsme navštívili také Židovské muzeum v Praze.                                                                                                                                            

M.Radová

 

28. a 30.4. se konal turnaj v kopané ve dvou kategoriích. 28.4. hráli žáci 2. a 3. tříd a 30.4. žáci 4. a 5.tříd.

Ani v jedné kategorii se nám na turnaji nedařilo. Mladší obsadili 6.místo a starší 7.místo. Pochvalu si zaslouží výkon Ondřeje Lomského v kategorii starších.  M.Radová

29.4. měli žáci 4.C projektový den. Téma bylo Jan Hus a husitské války. Žáci si vyhledali informace o životě Jana Husa a nejdůležitější fakta zapsali a doplnili obrázky. Připomněli jsme si letošní výročí upálení Mistra Jana Husa. Děti vyrobily vozové hradby a pavézy. S pomocí rodičů měli chlapci a děvčata také dobové kostýmy. Projekt jsme zakončili bitvou a následně velkým úklidem.

M.Radová

Na Preventan Cupu 2015 se dívky 4. a 5. tříd umístily na 4.místě. Chlapci 4. a 5. tříd se probojovali až do finále, kde však nestačili na družstvo Vinoře, ale podali velmi dobrý výkon. Děkuji žákům za dobrou reprezentaci školy.    M.Radová