Žáci přijatí k plnění školní docházky ve školním roce 2015/16Žáci nepřijatí k plnění školní docházky ve školním roce 2015/16Žáci, s odkladem školní docházky ve školním roce 2015/16
2 60 82 1
3 62 94 5
4 63   12
6 64   17
7 65   20
8 66   21
9 67   22
10 68   23
11 69   30
13 70   34
14 71   35
15 72   36
16 73   43
18 74   53
19 75   54
24 76   56
25 78   61
26 79   84
27 80   88
28 81   93
29 83   97
31 85   103
32 87    
37 89    
38 90    
40 91    
41 92    
42 96    
44 98    
45 99    
46 100    
47 101    
48 102    
49 104    
50 106    
51 107    
52 109    
55 110    
57 111    
58 112    
59 113    

Upozorňujeme rodiče našich žáků, že nám byl nahlášen matkou žáka 3. ročníku pohyb podezřelé osoby v okolí školy. K situaci došlo ve středu 18.2. po 4. vyučovací hodině, kdy byl náš žák údajně sledován cizí osobou. Chlapec duchapřítomně reagoval tím, že pokračoval v cestě ze školy po hlavní ulici, kde po chvíli potkal strážníky městské policie a cizí osoba se mu vytratila z dohledu. ŽÁCI BYLI DNES OPĚTOVNĚ POUČENI O BEZPEČNÉM POHYBU V OKOLÍ ŠKOLY. Dále vedení školy kontaktovalo městskou policii s touto informací, která posílila pravidelné hlídky školy.

Věra Cyprichová

V semifinále "Dětského fotbalového turnaje" se naši chlapci z 1. a 2.tříd umístili na 5.místě. Zvláště bych chtěla vyzdvihnout výkony Artema Ridchenka a Jana Bělíka.

Mgr. Mojmíra Radová

4.C uspořádala v odpoledních hodinách setkání s rodiči na téma Přemyslovci. Maminky a babičky ušily krásné dobové kostýmy. Vystoupení dětí se rodičům líbilo.

Mgr. Mojmíra Radová

Fotografie z akce

Otvíráme pro naše žáky knihovnu anglického jazyka. Žáci si mohou vypůjčit knížky každé pondělí o velké přestávce v anglické učebně č.209 u paní učitelky Kohákové.

Rádi bychom poděkovali Sdružení rodičů a přátel dětí školy, odboru školství městské části Praha 9 a paní Haně Šolcové, mamince žáka 4.A, za laskavé poskytnutí finančních prostředků pro nákup několika prvních desítek knih.

Pro začátek jsme vybírali z edic zjednodušeného čtení tak, aby žáci každého ročníku našli úroveň čtení vhodnou právě pro ně. Čtení těchto knih obohatí i výuku v hodinách anglického jazyka. Pevně věříme, že se nám postupně podaří knihovnu rozšířit a nabídnout tak žákům rozmanitou četbu v jazyce, kterému se na naší škole učí již od první třídy.

Obrázkový seznam knih, které jsou v nabídce naší knihovny, najdete v sekci Rodiče a přátelé – oddíl formuláře ke stažení.

 

 

RNDr. Věra Cyprichová

V pondělí 9.2. navštívily děti ze tříd 2.A a 2.B pobočku Městské knihovny na Proseku. Paní knihovnice měla pro děti připravené tituly dětských knížek, které se nejvíce půjčují a jsou oblíbené mezi dětskými čtenáři. Přečetla jim zajímavé úryvky z knížek, seznamovala je s jednotlivými hrdiny a vyprávěla jejich prožitá dobrodružství. Děti se pak samy mohly podívat na jednotlivé tituly, prolistovat si knížky. Doufáme, že i takto krátká návštěva podpořila dětský zájem o knihy a děti se stanou pilnými a nadšenými čtenáři. Počet rozdaných přihlášek do knihovny je přinejmenším nadějný…

Třídní učitelky 2.A a 2.B

 

Celé první pololetí soutěžily děti ze IV.A ve skupinové práci. Příprava na týmovou spolupráci je důležitou součásti výuky ve všech předmětech. Každý se učí spolupracovat, jít za společným cílem a nést odpovědnost za výsledek práce celé skupiny. Pro někoho to není vůbec lehké. Děti jsou rozděleny losem do čtyř skupin, sami si určí jméno své skupiny a celé pololetí mezi sebou soutěží. Ve druhém pololetí se opět rozlosují a pracují s jinými spolužáky. V prvním pololetí zvítězila skupina Wolfíci: Barbora Nováková, Ilona Markovska, Alain Eminger, Václav Říha a Vladimír Pravenec. Mnoho úspěchů všem i v druhém pololetí!

 

                                                                                  Mgr. Lia Ruthová

Ve dnech 28. a 29.ledna navštívily třídy 4. ročníku expozici Národní galerie v Anežském klášteře. Ve vlastivědě se učíme o středověku, takže program zaměřený na středověkou deskovou malbu děti velice zaujal. Paní lektorka děti seznámila s celým postupem tvorby deskového obrazu, přípravou barev i tím, jak vypadala práce v malířské dílně. Děti si zvláště prohlédly obrazy Mistra Thedorika z Kaple sv. Kříže na hradě Karlštejně. V ateliéru pak tvořily samy portrét s atributem technikou malby barvami rozetřenými vaječným žloutkem. Výtvarné práce se jim velice povedly a každý si je bude moci prohlédnout na chodbě naší školy.

 

                                                                                  Mgr. Lia Ruthová

Volby se zúčastnilo  200 rodičů a své hlasy rozdělili následujícím způsobem :

 

1.         Krejčí Martin                       168 hlasů

 

2.         Kamarýt Radek                   99 hlasů

 

3.         Mayrichová Monika               87 hlasů

 

4.         Rybínová Zuzana                   43 hlasů

 

Školská rada v následujícím funkčním období 2015-2018 bude pracovat ve složení :

 Zástupci rodičů:               Martin Krejčí                     Radek Kamarýt 

Zástupci pedagogů:          Mgr. Hana Krčilová           Mgr. Věra Šipošová

Zástupci za MČ Praha 9:   Ing. Zdeněk Davídek         Milan Apeltauer

 

 

 

V Praze dne 4.2.2015 

                                                                                        RNDr.Věra Cyprichová

                                                                                            ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnes druhý den jsme lyžovali na sjezdovce v Holzhau. Počasí nám přálo a dokonce se na nás usmálo i sluníčko. Sněhové podmínky byly perfektní. Upravená sjezdovka nám umožnila skvělé zalyžování, a tak jsme se vrátili se skvělou náladou a bez vážných zranění. Večer jsme se setkali při společné zábavě s německou skupinou. Zítra pak společně podstoupíme lyžařskou přípravu na páteční závěrečnou túru. Společné chvíle strávíme i zítra večer, kdy uspořádáme večerní sáňkování na kopci za ubytovnou.

 

S přáním hezkých pololetních prázdnin

 

Věra Šipošová a účastníci zájezdu

Vzhledem k vysoké nemocnosti vyučujících i žáků bude ve čtvrtek 29.1.2015 upravena výuka do 12:35. Nemocní žáci obdrží výpis, který se škole nevrací, po nástupu do školy.