Na konci října na naší škole proběhly i na druhém stupni projektové dny. Žáci při nich pracovali na projektech, které zastřešovalo jednotící téma: Vývoj předků člověka v pravěku – evoluce.

 

Zástupci z řad žáků si za každou třídu vylosovali následující témata, která pak zpracovali se svými třídními učiteli:

 

      6.A      Homo erectus – objev ohně

      6.B      Pravěké umění

      7.A      Homo neanderthalis

      7.B      Pravěké zpracování kovů

      8.A      Homo habilis – kamenné nástroje

      8.B      Homo sapiens

 

Výstupy této společné práce byly velice pestré. Každá třída vytvořila velkoformátový plakát v duchu vylosovaného tématu. Žáci také dokázali s obdivuhodnou precizností vytvořit modely kamenných nástrojů, dobové kostýmy či kulisy pravěkých obydlí.

Vyvrcholením projektových dnů byla divadelní vystoupení jednotlivých tříd ve školní jídelně před všemi žáky druhého stupně. Věrohodně a s plným nasazením svým spolužákům předvedli scénky ze života našich pravěkých předků. 

Všechna vystoupení byla hodnocena porotou z řad žactva.

Jako nejvydařenější vystoupení bylo vyhodnoceno představení žáků 8. B pod vedením třídní učitelky Mgr. Králíkové, vyobrazující život Homo sapiens.

 

Nejdůležitější však je, že práce na projektech žáky zaujala, bavila, přinesla jim poučení a příjemný pocit z dobře vykonané společné práce.

                                                                                                                                                Mgr. et Mgr. Šimon Kokoška

 

V měsíci říjnu se uskutečnily projektové dny na téma "Evoluce". Součástí projektových dnů byla i návštěva žáků 4. ročníku v Muzeu Karla Zemana na Malé Straně. Děti se seznámily nejen s výjimečnou tvorbou Karla Zemana v interaktivní  expozici. Mohly si vyzkoušet i létací stroj, řídit pohon ponorky nebo nahlédnout do tajů filmových triků. Při práci v kreativní výtvarné dílně si vyzkoušely výrobu dokreslovačky s prehistorickými zvířaty. Dětem se návštěva velice líbila, práce v dílně je zaujala a byly moc šikovné. Návštěvu Muzea Karla Zemana všem doporučujeme. Ať jste malí či dospělí, důležitá je hravost a zvídavost.

            Mgr. Lia Ruthová

Jako v minulých letech nabízí naše škola žákům pátých až devátých tříd zúčastnit se školního zájezdu do Anglie. Děti budou ubytovány v anglických rodinách – mohou si vyzkoušet svoji angličtinu, prohlédnou si řadu památek a pobaví se v Legolandu. Termín 22.5-26.5.2015.

Program:

1. den - odjezd v 16,00 od ZŠ, přejezd přes SRN s nezbytnými bezpečnostními přestávkami v místech

s možnostmi použití sociálního zařízení a občerstvení, nalodění na trajekt ve francouzském přístavu Calais, přejezd přes kanál La Manche do Anglie

 

2. den - ráno - příjezd do Anglie

dopoledne - Londýn - okružní projížďka po městě s průvodcem kombinovaná s pěší procházkou  po nejvýznamnějších památkách (Parlament a Big Ben, Westminsterské opatství, Whitehall, jízdní garda Horse Guards, procházka parkem sv. Jakuba, střídání stráží před Buckinghamským palácem, palác sv. Jakuba, Trafalgar Square s památníkem admirála Nelsona, Picadilly Circus, Downing street č. 10.... , v průběhu dne jízda červeným dvoupatrovým londýnským "double deckrem" po nejrušnějších tepnách centrálního Londýna - Strand, Whitehall, Trafalgar Square, Picadilly Circus, Regent Street, Oxford Street....

odpoledne - návštěva muzea voskových figurín Madame Tussaud´s,

večer - ubytování v rodinách                                      

 

3. den - dopoledne - návštěva Legolandu - velkého areálu věnovaného kultovní stavebnici

LEGO, zábava na více než 50 atrakcích pro malé i velké, 4D kino, restaurace, obchod….

odpoledne výlet na zámek Hampton Court - královské letní sídlo Jindřicha VIII., zámecký park a zahrady, historický tenisový kurt, tudorovské bludiště, návrat do centra Londýna,

večer - procházka po centru Londýna - Picadilly Circus, Leicester Square, Soho a projížďka busem nočním osvětleným Londýnem, návrat na ubytování

 

4. den - dopoledne - Londýn - projížďka obřím vyjhlídkovým kolem "London Eye" na břehu Temže s

krásným výhledem na Londýn a okolí, odjezd vyhlídkovou lodí po Temži přes centrum Londýna k Toweru a Tower Bridge, prohlídka Toweru a Tower Bridge, Tower - královská pevnost na Temži, v minulosti též slavná věznice, královský palác, hvězdárna, zvěřinec, zbrojnice, dnes turistická atrakce a místo úschovy britských korunovačních klenotů

odpoledne jízda do Greenwiche vláčkem řízeným počítačem (bez řidiče) - “Dockland Light Railway” vyhlídka na moderní zrekonstruované oblasti "Docklands" - město 21. století,     dále - Greenwich - londýnské předměstí (královská observatoř a nultý poledník, klipr Cutty Sark, námořní muzeum, tunel pro pěší pod řekou Temží....)

 

5. den - přejezd přes SRN, příjezd do ČR v odpoledních hodinách

Cena zájezdu 5.680,-  Kč zahrnuje:

-          doprava autobusem z Prahy do Londýna a zpět včetně trajektu přes kanál La Manche, 2x okružní jízda po Londýně, 2x ubytování v anglických rodinách v Londýně, 1x večeře v rodinách, 2x snídaně v rodinách, 2x oběd formou balíčku od rodin, 1x večeře od řidičů, základní cestovní pojištění a pojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. proti úpadku CK

Cena nezahrnuje vstupné – celkem cca 75 GPB

 

Bližší informace podá Mgr. Naďa Koháková

 

Naši prvňáčci prožili v letošním roce své první projektové dny. Uzavřeli společně s p.učitelkami velký okruh v prvouce na téma Podzim v přírodě.

Strávili příjemné dopoledne v Ďáblickém háji, kde pozorovali stromy, keře a zvířátka v lese a především změny v přírodě před nadcházející zimou. Vyslechli si zajímavou pohádku o tom, proč modřín jako jediný jehličnatý strom opadává. Určitě si vzpomenou na vílu spící pod modřínem, který ji přikryl svým jehličím, aby nezmrzla. V pátek společně vytvořili krásné obrazy lesa, kde využili ve skupinové práci lepení obrázků, kreslení a koláže.

Všichni měli radost z příjemně prožitých dnů a výsledků svého společného snažení.

Mgr.Kateřina Lucáková

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že v lednu 2015 vyprší volební období stávajícím členům školské rady, proběhnou tyto třídní schůzky přípravy na volby nových zástupců.  Na jednání SRPDŠ si zástupci Vašich tříd zvolí volební komisi, která bude organizovat volby 2 zástupců do školské rady z řad rodičů.

Od 11.11.2014 do 27.11.2014 bude volební komise prostřednictvím třídních učitelů  přijímat Vaše návrhy kandidátů. Pět kandidátů, kteří získají nejvíce nominací, bude navrženo na kandidátní listinu. Samotné volby proběhnou v den konání konzultací tj. v pondělí 12.1. 2015 od 18,00 hod. ve vestibulu školy.

 

Věra Cyprichová  

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás pozvat na třídní schůzky, kde Vám budou poskytnuty informace o čtvrtletním hodnocení Vašich dětí a plánovaných akcích školy.

Třídní schůzky se uskuteční v pondělí 10. listopadu 2014 od 18:00 do 19:30 hodin. 

Schůzka SRPDŠ proběhne od 17:00 do 18:00 hodin.

Věra Cyprichová

Dne 9.10. se uskutečnil štafetový závod Žižkovský kolík, který pořádala ZŠ Jeseniova.

 

V mladší kategorii se naši žáci umístili na 2. místě a ve starší kategorii na 3. místě.

 

Gratulujeme všem za reprezentaci školy.

Mgr. M.Radová

 

Výlet pátých tříd začal u Obecního domu, kde bývalo sídlo našich českých králů. Procházeli jsme Královskou cestou a objevovali významné stavby a místa našich dějin.

Na Staroměstském náměstí jsme mohli vnímat rozdíly stavebních slohů a připomenout si události r.1621, které  probíráme v učivu vlastivědy. Na Karlově mostě nás pozdravil „Bradáč“ a spolu s turisty vyprovodil na druhý břeh  Vltavy. Tady jsme si uvědomili, že Praha byla postavena na křižovatce dálkových obchodních cest.

Naše putování bylo ukončeno v Sovových mlýnech. Muzeum Kampa nám představilo své sbírky umění a Zdeněk Smetana pohádkové postavičky ze známých večerníčků.

Děkujeme Praho! ….

 

 

Mgr.Pavlína Hrůzová 

Ve čtvrtek v deset ráno jsme odjížděli autobusem do Jindřichova. Cesta trvala asi hodinu a čtvrt.

Přijeli jsme k chatě a rozdali jsme si pokoje. Něco málo jsme si vybalili a naobědvali se. Po poledním klidu jsme šli mapovat a mikroskopovat. Mikroskopovali jsme houbu, list, cibuli a vodu z potůčku. V té vodě jsem viděla nějakého živočicha.

Druhý den jsme šli zase do lesa. Na oběd přijeli lektoři z Odyssey. Odpoledne si nás rozdělili podle tříd. My jsme dostali Michala a Petra a šli jsme s nimi na hřiště a tam jsme hráli hry. Bylo to super! Odpoledne vznikla třídní hláška „Nevadí, to se stává!“. Večer následoval večerní program.

Třetí den jsme zase hráli hry. Třeba Michal s Petrem točili lanem a my ho všichni najednou poslepu podběhli. Odpoledne jsme byli rozděleni do skupinek po čtyřech, jeden nás vedl a ostatní šli se zavázanýma očima. Byla to strašná sranda, jak jsme pořád padali. Potom si i Karel zavázal oči, šli jsme po provázku a narazili jsme hodněkrát do stromů a keřů. Na konci cesty byly kartičky s různými symboly a každý si měl jeden vybrat. A pak jsme lezli po lanech. Když jsme se vraceli, zmokli jsme.

Další den jsme na keramickou placku nakreslili ten symbol a pověsili jsme to na provázek. Po obědě jsme odjížděli domů. Bylo to super!

Nela Šnajdrová, 6. A

 

Nahlédněte do fotogalerie a dále si prohlédněte fotografie tříd 6.A a 6.B.

Přijímací řízení je platné pro žáky 5. a 7. ročníků, kteří mají zájem studovat na víceletém gymnáziu, a pro všechny žáky 9. ročníků.

Nabídky různých oborů vzdělávání můžete najít například na internetových adresách www.nuov.cz, www.infoabsolvent.cz, www.msmt.cz, www.atlasskolstvi.cz. Knižní podobu informačních příruček je možné si ve škole zapůjčit u výchovné poradkyně Mgr. Gabriely Janů. Další informace naleznete na nástěnce před kabinetem, informační letáky jsou dostupné vedle dveří do kabinetu. Doporučujeme osobní návštěvu středních škol na dnech otevřených dveří, případně návštěvu výstavy Schola Pragensis (v listopadu) v Kongresovém centru.

Žáci, kteří budou konat přijímací zkoušku s talentovou zkouškou, oznámí tuto skutečnost výchovné poradkyni Janů nejpozději 15. listopadu, obdrží dotazník k vyplnění středních škol, na které se budou hlásit. Následně jim bude vydána již vyplněná přihláška, příp. přihlášky. Po doplnění chybějících údajů, jako jsou podpisy, lékařské potvrzení (pokud je škola vyžaduje) atd., přihlášku žák nebo jeho zákonný zástupce sám dopraví na příslušnou školu, případně pošle poštou (doporučeně) nejpozději do 30. listopadu. Přijímací zkoušky se konají v lednu. Žáci hlásící se na obor Gymnázium se sportovní přípravou konají kromě talentové zkoušky i jednotnou přijímací zkoušku (viz termíny níže).

Ostatní žáci, resp. jejich zákonní zástupci, dostanou vyplněnou přihlášku po odevzdání vyplněného dotazníku, který obdrží v prosinci. Na informativní schůzce v lednu bude vydáván zápisový lístek.

Doporučujeme návštěvu zákonného zástupce na schůzce s výchovnou poradkyní Janů dne 20. 1. 2020.

Žáci základních škol si mohou podat přihlášku na dvě střední školy (dva obory). Když se žák hlásí jen na jednu školu a jeden obor vzdělávání, druhá škola/druhý obor se již nevyplňuje.

Naše škola by Vám ráda pomohla s vyplněním přihlášky. Pokud včas, tj. nejpozději do 14. 2. 2020, odevzdáte vyplněný dotazník, dostanete od nás již vyplněné dvě stejné přihlášky (pokud se žák hlásí na dvě SŠ), potvrzené ředitelkou školy. Po zkontrolování údajů a doplnění data, podpisů žáka a zákonného zástupce, případně lékařského posudku, zašlete doporučenou poštou nebo osobně doneste přihlášky na střední školy, kam se žák hlásí, do 1. 3. 2020. Termín jednotné přijímací zkoušky se na přihlášku neuvádí. Termín zkoušky se píše pouze v případě, že ředitel školy vedle jednotné přijímací zkoušky vypisuje i školní přijímací zkoušku. Jednotná přijímací zkouška se týká všech maturitních oborů. Žák může konat tuto zkoušku dvakrát – ve dvou termínech. Pořadí škol v přihlášce rozhoduje o tom, kde bude žák konat jednotnou zkoušku, tj. na první v pořadí v prvním termínu, na druhé v pořadí v druhém.

Abychom předešli možným komplikacím, žádáme rodiče, aby zkontrolovali v systému Bakalář osobní údaje žáka a zákonného zástupce, zejména platnost adres a mailových a telefonických kontaktů.

Termíny jednotné zkoušky pro čtyřleté studium: 14. + 15. 4. 2020

Termíny jednotné zkoušky pro šestileté a osmileté studium: 16. + 17. 4. 2020

Náhradní termíny: 13. + 14. 5. 2020


Zápisový lístek

Zápisový lístek, který obdržíte na informativní schůzce, pečlivě uschovejte. Při jeho ztrátě nebo poškození byste museli žádat o nový Krajský úřad.

Uchazeči začíná běžet desetidenní lhůta pro odevzdání zápisového lístku dnem 22. 4. 2020, popř. později dnem vyhlášení výsledků přijímacího řízení ředitelem střední školy. Dříve než odevzdáte zápisový lístek na střední škole, musíte jej vyplněný odevzdat k potvrzení na naší základní škole!!!

Tedy: až se dozvíte, že Vaše dítě bylo na střední školu přijato, vyplníte na zápisovém lístku střední školu, podepíšete jej, lístek necháte potvrdit na základní škole (žák jej odevzdá výchovné poradkyni a bude mu brzy potvrzený vrácen) a odnesete ho na danou střední školu. Toto vše musíte stihnout do deseti pracovních dnů. Pokud v této lhůtě nebude zápisový lístek škole doručen, bude místo nahrazeno jiným uchazečem!!!

Zápisový lístek je možné vzít zpět pouze v těchto dvou případech:

1) pokud byl žák na 2. školu přijat na základě odvolání,

2) pokud ZL již dříve uplatnil na SŠ s talentovou zkouškou.

V případě nepřijetí na zvolenou střední školu přijde informace zákonným zástupcům poštou a je možné do 3 pracovních dnů podat odvolání proti nepřijetí. Můžete se také zeptat ředitele střední školy na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou střední školu, některé střední školy vypisují 2. kolo přijímacího řízení. Informace o volných místech na středních školách by měl mít i Krajský úřad.

Přejeme mnoho úspěchů při volbě střední školy.

                                                                                              Mgr. Gabriela Janů

                                                                                  výchovný poradce pro II. stupeň

V úterý 9. září se žáci 7. tříd v rámci výukového projektu „Houby“ vypravili do Ďáblického lesa.

Za úkol měli najít a podle klíče určit druhy hub nacházející se v podzimní přírodě. Po teoretickém úvodu ve škole se v několika zastaveních seznámili se zásadami sběru hub, znaky jedovatých hub, prevenci otrav a zásady první pomoci při případném požití jedovatých hub.

Po návratu děti vytvořili výstavku s identifikací jednotlivých plodnic a jejich nejlepších způsobů využití. Nahlédněte do fotogalerie.

 

Martina Zettlová a Přemysl Hromádko