Vážení rodiče,  

na škole probíhá systémový program zaměřený na podporu žáků s potížemi v učení a s problémovým chováním (ADHD).

     Hlavní náplní je skupinová a individuální práce se speciálním pedagogem ve speciální učebně určené pro malý kolektiv dětí.

     Program je zaměřen jak preventivně, tak i reedukačně (nápravy), kdy učivo v jednotlivých ročnících slouží nejen pro oblast vzdělávání, ale za pomocí speciálně pedagogických metod i k nápravě jednotlivých poruch učení v kombinaci s poruchami pozornosti a jiných problémů.

     Na škole bude speciální pedagožka přítomna každé pondělí, středu a čtvrtek od 7:00 – 14:00 hod.

     Pro rodiče jsou možné konzultace bez ohlášení v pondělí, středu a čtvrtek od 7:45 – 8:00 hod.
     Odpolední konzultace budou možné jen po předchozí telefonické domluvě tel.: 286 019 113.

     Kroužek LOGOPEDIE pro malé školáky se bude konat v pondělí a ve středu od 7:15 – 7:40 hod.
     - přihlášky viz. Kroužky

Na spolupráci se těší:

PaedDr. Eva Ptáčková
školní speciální pedagog

Vážení rodiče,

 

zveme vás na třídní schůzky 2. -9. tříd, které se uskuteční 10.9.2018 od 18:00 do 18:45 hod. Třídní schůzky tříd 4.A a 4.C, se kterými paní učitelky odjíždějí na adaptační týden, se budou konat v náhradním termínu.

 

RNDr. Věra Cyprichová, ředitelka školy

Milí žáci, vážení rodiče,

začátek nového školního roku 2018/19 je v pondělí 3. září. 

Žáci 2.-9. tříd se shromáždí do 7,50 hod. před budovou školy, kde si je vyzvednou třídní učitelé. První den se budou žáci učit jen jednu vyučovací hodinu. V 8:45 hod. odvedou žáky třídní učitelé do vestibulu školy a ti mohou odcházet domů. Děti, které chodí do školní družiny, si vyzvednou ve třídách paní vychovatelky ŠD. Obědy se v tento den vydávají od 11:00 hod. do 12:30 hod.

Prvňáčci přijdou z ulice Veltruská, k pavilonu „Domeček“. Děti se se svými rodiči shromáždí v 8,15 hod. v prostoru multifunkčního hřiště, kde je slavnostně uvítá vedení školy a třídní učitelky. Poté si paní učitelky odvedou žáky do tříd. Kolem 9. hodiny je plánována návštěva prvňáčků ve školní družině a mezitím proběhnou první třídní schůzky. Rozdělení dětí podle tříd naleznete na tomto webu a bude vyvěšen i na pavilonu „Domeček“. Vzhledem ke konečnému počtu nastupujících prvňáčků budou otevřeny tři první třídy.

Žáci přípravné třídy se se svými rodiči dostaví v 7,55 hod. taktéž před vchod do nového pavilonu v ulici Veltruská, kde je uvítá třídní učitelka 0.A a následně proběhne i třídní schůzka.

Školní družina pro přihlášené děti bude již ve standardním provozu do 17:00 hod.

V úterý, 4.9.2018 a ve středu, 5.9. 2018 bude v prvních třídách výuka do 10:45, v druhé až páté třídě do 11:30, šesté až deváté třídy budou mít do 12:15 hod. Pokud žáci půjdou na mimoškolní akci, která by končila jinak, než v uvedené časy, budou mít aktuální informaci v žákovské knížce.

Od čtvrtka 6.9. 2018 do pátku 7.9. 2018 včetně bude ve druhých až devátých třídách probíhat výuka podle rozvrhu bez 7. a 8. hodiny.  Od pondělí 10.9.2018 bude výuka podle rozvrhu. V rámci nové legislativy ohledně GDPR nebudeme nadále zveřejňovat rozvrh hodin našich žáků. Každý žák obdrží rozvrh hodin ve škole.

První třídy se budou učit v adaptačním režimu, o kterém budou rodiče informováni na třídní schůzce 3.9.2018.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Pomůcky pro školní rok 2018-2019.

Pokud zde nenajdete pomůcky pro vaši třídu, podívejte se na blogy nebo prohlédněte aktovky, paní učitelka je již předala.

 

Přípravka

1. třídy

2. třídy

3. třídy

4.A

5. A

5. BC

2. stupeň 

 

Vážení rodiče,

srdečně vás zvu na slavnostní předávání vysvědčení devátým ročníkům, které se uskuteční ve čtvrtek 28.6.2018 ve 14:00 v obřadní síni radnice Prahy 9.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Naše škola se zapojí do projektu "Vzdělávací a volnočasové aktivity pro děti s odlišným mateřským jazykem" pd záštitou hlavního města Prahy a Evropské Unie. Děti prvního stupně se mohou těšit na pestré dopoledne.

DDM Praha 9 na Černém Mostě pořádá každoročně vzdělávací soutěže pro základní školy Prahy 9 a naši žáci se pravidelně účastní olympiád v různých předmětech.

Jsme velice hrdí, že na letošním slavnostním předávání cen vítězům jednotlivých kol olympiád byla naše škola vyhlášena třetí nejúspěšnější základní školou ve vzdělávacích soutěžích z celkem 43 zúčastněných škol velké Prahy 9. 

RNDr. Věra Cyprichová

 

Upozorňujeme žáky, že do 20.6.2018 musí vrátit všechny vypůjčené knížky do české i anglické knihovny. 

Mgr. Jana Hrádková

Ing. Kateřina Budilová

Vážení rodiče,

zveme vás na schůzku rodičů žáků, kteří ve školním roce 2018/2019 nastoupí do nulté třídy. Schůzka se uskuteční ve čtvrtek 21.6.2018 v 16:00 ve stávající nulté třídě v pavilonu 1. tříd "Domečku".

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Vyhlašujeme další sběr starého papíru. Kontejner na papír bude stát na dvoře u školní jídelny od úterý 5.6.2018 do čtvrtka 7.6.2018 v čase od 7:15 do 7:45.

PROSÍME, ABYSTE SBĚR NOSILI V PEVNĚ PŘEVÁZÁNÝCH, MAX. 15KG VÁŽÍCÍCH BALÍČCÍCH. NELZE PŘINÉST DROBNÝ PAPÍROVÝ ODPAD V IGELITOVÉ TAŠCE K VYSYPÁNÍ.

ZÁROVEŇ VÁS PRO URYCHLENÍ PŘEJÍMKY PROSÍME, MÁTE-LI MOŽNOST, ABYSTE SBĚR DOMA ZVÁŽILI. 

Děkujeme všem zúčastněným. 

Mgr. Naďa Koháková

Na konci dubna se slaví Den Země. Nejen v naší republice, ale po celé planetě probíhají nejrůznější ekologické akce. Těmi si máme připomínat, že si máme naší planety vážit a pečovat o ni.

Naši nejmladší (prvňáčci a děti z přípravné třídy) měli možnost k této příležitosti zasadit na zahradě školy mladé stromky okrasných třešní. Před okny „Domečku“ tak zasadila každá třída svou sakuru. Děti se aktivně a s velkým nadšením podílely na hloubení jámy a zasypávání kořenů. Od té doby prvňáčci denně své stromky zalévají, aby měly dostatek vláhy a neuschly. Pan zahradník je podrobně poučil, jak na to. 

A že mají děti ke „svým“ stromkům vřelý vztah svědčí i to, že před okny 1. A neroste obyčejná třešeň, ale „Andělka“.

Mgr. Helena Korfová