UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU ZIMNÍCH KURZŮ

 LYŽAŘSKÝ VÝCVIK – KURZ ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

Vážení rodiče,

vzhledem k velkému zájmu žáků o zimní kurzy a kapacitním možnostem objektu, kde se oba kurzy budou konat, jsme nuceni změnit termíny obou kurzů. První termín nelze kapacitně navýšit, proto pojedou osmé třídy, kde je přihlášeno méně dětí.

Lyžařský výcvik pro sedmé ročníky se uskuteční v termínu 7. – 13.  března 2020

Kurz zdravého životního stylu pro osmé ročníky se  uskuteční 7. – 12.ledna 2020

Děti informaci dostanou písemně, prosíme obratem o zpětnou vazbu.

 

Děkuji Vám.

M. Zettlová

Vyhlašujeme další sběr starého papíru. Kontejner na papír bude stát na dvoře u školní jídelny od úterý 1.10. do čtvrtka 3.10.2019 v čase od 7:15 do 7:50.

PROSÍME, ABYSTE SBĚR NOSILI V PEVNĚ PŘEVÁZÁNÝCH, MAX. 15KG VÁŽÍCÍCH BALÍČCÍCH. NELZE PŘINÉST DROBNÝ PAPÍROVÝ ODPAD V IGELITOVÉ TAŠCE K VYSYPÁNÍ.

ZÁROVEŇ VÁS PRO URYCHLENÍ PŘEJÍMKY PROSÍME, MÁTE-LI MOŽNOST, ABYSTE SBĚR DOMA ZVÁŽILI. 

Děkujeme všem zúčastněným. 

Mgr. Naďa Koháková

První třídy v pořádku dojely na adaptační kurz.

Kurzy českého jazyka pro děti s odlišným mateřským jazykem

Kurzy Čeština po škole pořádá organizace META,o.p.s. Pro začátečníky probíhají 2 x týdně (7-16let) v odpoledních hodinách od 1.října 2019 do 28.ledna 2020. Kontakt – telefon: 773 304 534

Kurzy českého jazyka budou probíhat i na Základní škole Špitálská - viz letáček a přihláška. 

Přihláška

Školní knihovna je žákům ve školním roce 2019/20 otevřena každé úterý a čtvrtek od 12:40 do 14:40 hod.

Ze školní knihovny anglického jazyka si žáci mohou vypůjčit knížky každý čtvrtek o velké přestávce. 

 

Vážení rodiče,

zveme vás tímto na třídní schůzky, které se uskuteční v pondělí 9.9.2019 od 18:00 do 18:45. Před třídními schůzkami proběhne ve sborovně školy od 17:00 hodin schůzka zástupců SRPZŠ. 

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Pokyn ředitelky školy k přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním pro školní rok 2019/20

V souladu s vyhláškou č. 256/2012 Sb., v platném znění, žáci mají umožněno pobývat v budově školy v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním pouze takto:

Úterý:             žáci 8.AB a 9.AB – učebna PC č. 158 v čase 11:50 – 12:35

Mgr. Zettlová

žáci 8.C – učebna PC č. 158 v čase 12:45 -13:30

Mgr. Kokoška, Mgr. Hromádko

Čtvrtek:         žáci 8.AB – učebna PC č. 158 v čase 11:50 – 12:35

                        Mgr. Hromádko

                        žáci 8.C a 9.B – učebna PC č. 158 v čase 12:45 -13:30

                        Mgr. Kafuňková

                        žáci 9.A – školní knihovna a uč. PC 105 v čase 13:40 - 14:25

                        Mgr. Hrádková a Mgr. Klapetek

I v této době se na žáky vztahuje platnost školního řádu a jsou povinni se chovat ukázněně.

V Praze, 2.9.2019

RNDr. Věra Cyprichová,

ředitelka školy

Milí žáci, vážení rodiče,

začátek nového školního roku 2019/20 je v pondělí 2. září 2019. 

Žáci 2.- 9. tříd se shromáždí do 7,50 hod. před budovou školy, kde si je vyzvednou třídní učitelé. První den se budou žáci učit jen jednu vyučovací hodinu. V 8:45 hod. odvedou žáky třídní učitelé do vestibulu školy a ti mohou odcházet domů. Děti, které chodí do školní družiny, si vyzvednou ve třídách paní vychovatelky ŠD. Obědy se v tento den vydávají od 11:00 hod. do 13:00 hod.

V dalších dnech bude výdej obědů probíhat ve standardním čase, tj. od11,40 do 14,00 hod.

Prvňáčci přijdou z ulice Veltruská, k pavilonu „Domeček“. Děti se se svými rodiči shromáždí v 8,15 hod. v prostoru multifunkčního hřiště, kde je slavnostně uvítá vedení školy a třídní učitelky. (V případě špatného počasí proběhne uvítání v tělocvičně školy). Následně si paní učitelky odvedou žáky do tříd. Kolem 9. hodiny je plánována návštěva prvňáčků ve školní družině a mezitím proběhnou první třídní schůzky. Rozdělení dětí podle tříd naleznete na tomto webu a je vyvěšeno i na budově školy.

Vzhledem ke konečnému počtu nastupujících prvňáčků budou otevřeny tři první třídy.

Žáci přípravné třídy se se svými rodiči dostaví v 7,55 hod. před vchod do školní družiny vlevo od vstupu do hlavní budovy v ulici Litvínovská, kde je uvítá třídní učitelka a následně proběhne i třídní schůzka.

Školní družina pro přihlášené děti bude již v pondělí ve standardním provozu do 17:00 hod.

V úterý 3. 9. 2019 bude na prvním stupni vyučování do 11,40, šestý až devátý ročník bude mít do 12,35 hod.

Od středy 4. 9. 2019 do pátku 6. 9. 2017 včetně bude probíhat výuka podle rozvrhu bez 7. a 8. vyučovací hodiny.

Od pondělí 9. 9. 2019 budeme vyučovat podle rozvrhu v plném rozsahu., Žáci obdrží rozvrh v tištěné podobě.

První třídy se budou učit v adaptačním režimu, o kterém budou rodiče informováni na třídních schůzkách 2. 9. 2019.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Pro rodiče žáků 1. - 3. tříd školního roku 2019-20, kteří promeškali řádný zápis do školní družiny, vypisujeme dodatečný termín:

Středa 28.8.2019 od 7:00 do 8:00 a od 14:00 do 15:00 hodin v kanceláři ekonomky školy.

K zápisu je třeba přinést vyplněný (nebo na místě vyplnit) zápisní lístek do ŠD a platbu ŠD za měsíc září 500,- Kč v hotovosti.

 

 

 

Celý tým zaměstnanců naší školy přeje dětem i rodičům krásné prázdniny.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy