Vážení rodiče,

v pátek 20.12.2019 bude z organizačních důvodů upraven provoz školní družiny v pavilonu prvních tříd. Děti se do hlavní budovy přesunou již ve 14:15, tedy je od 14:30 budete vyzvedávat v družině na hlavní budově. 

Děkujeme za pochopení.

Renata Hánová

vedoucí školní družiny

Vážení rodiče,

žádostem o přijetí do družiny (žáků 4. tříd) bylo - vzhledem k jejich počtu - vyhověno. Kapacita ŠD je nyní naplněna.

 

Renata Hánová

vedoucí ŠD

Vážení rodiče,

v družině je 5 volných míst, která můžeme nabídnout dětem ze čtvrtých tříd. Evidujeme žádosti podané koncem minulého školního roku a otevíráme možnost podat ještě žádost do pátku, 13.9.2019 do 10:00 hodin. 

Děti budou přijímány do družiny podle kriteria doporučeného magistrátem hlavního města Prahy, tj. přednost budou mít nejmladší děti podle data narození.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

 

 

 

 

Vážení rodiče,

školní družina bude v pátek 28.6.2019 z provozních důvodů pouze do 15:00.

Děkujeme za pochopení.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Pro rodiče, kteří se nedostavili v řádném termínu zápisu do ŠD, byl stanoven dodatečný termín 18.6.2019 od 6:45 do 7:45 hodin v kanceláři ekonomky školy. Družina je z kapacitních důvodů pouze pro žáky 1. - 3. tříd.

RNDr. Věra Cyprichová, ředitelka školy

Vážení rodiče,

dovolte, abych Vás seznámila s chystaným způsobem vyzvedávání dětí ze školní družiny.

Vzhledem k stále sílícím tlakům na bezpečnost při vyzvedávání dětí a uzavření budovy proti vniknutí cizích osob, jsme se rozhodli přijmout systém BELLhop, který byl vyvinutý přímo pro družiny základních škol. Systém je založen na identifikačních čipech/čipových kartách.

Čip jednoduše přiložíte k terminálu u vchodu do ŠD. Terminál Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správnost načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte. Terminál po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení a paní vychovatelka Vám dítě pošle.

Objednávka čipu – cena 1ks. Cena 1 čipu činí 100,- korun.  Čip je nevratný.

Je potřeba zapsat, kolik čipů budete pro vyzvedávání svého dítěte používat. Vždy je nutné, aby čip byl vydán na konkrétní jméno osoby, která za něj zodpovídá (př. čip č. 1 matka, čip č. 2 otec). Systém umožňuje, aby paní vychovatelka viděla, kdo dítě vyzvedává.

Nelze vyzvedávat na jeden čip více dětí, např. sourozence.

Objednávka čipů  (viz. přiložená tabulka) je závazná.

Tento systém bychom chtěli zavádět do školní družiny postupně v průběhu prosince. Jeho zavedení minimalizuje bezpečnostní rizika při předávání dětí a pevně věříme, že bude fungovat ke spokojenosti všech.

Bližší informace, např. jak vyzvednou dítě, když dojde k zapomenutí čipu, ztrátě apod. bychom Vám poskytli v průběhu zkušebního režimu.

Děkuji Vám za trpělivost a vstřícnost.

 

Renata Hánová – ved. ŠD

Vážení rodiče,

zápis do školní družiny proběhl v řádném termínu v květnu/červnu 2018. Kapacita školní družiny byla tímto naplněna, přihlašování dalších žáků není možné. 

Dle řádu školní družiny jsou žáci čtvrtého ročníku přijímáni pouze v případě volné kapacity na odůvodněnou žádost rodičů. Rodičům žáků 4. tříd, jejichž dítě nebude z kapacitních důvodů přijato, bude platba za měsíc září obratem vrácena. 

Velmi rádi bychom vyhověli všem, ale kapacita je daná a mladší ročníky mají pochopitelně přednost. Děkuji za pochopení. 

 

RNDr. Věra Cyprichová,

ředitelka školy

Vážení rodiče,
všichni žáci 4. tříd, jejichž rodiče si zažádali o zařazení do ŠD, byli přijati.

Prosíme Vás i Vaše děti o trpělivost. 8. oddělení, které jsme nově otevřeli, vybavujeme nábytkem i hračkami. Věříme, že děti budou pracovat již brzy v standardních podmínkách.

Ve třídě 8. oddělení jsou děti od 12.40. do 15.00 hod. V tuto dobu si děti vyzvedávejte přes  hlavní vchod do základní školy. Od 15.00 hod. přechází děti do prostor ŠD. Zde zvoňte, prosím, na centrální zvonek. V případě pěkného počasí odchází celé oddělení ve 14.00 hod. na školní zahradu (info. na dveřích hlavního vchodu).

Děkujeme za pochopení
Renata Hánová
vedoucí školní družiny

Vzhledem k přibývajícímu  počtu dětí otvíráme letos další, již osmé, oddělení školní družiny. Toto oddělení bude v prostorách školy a děti, které ho budou navštěvovat, si budou rodiče vyzvedávat přes hlavní vrátnici. Věříme, že navýšením kapacity školní družiny uspokojíme požadavky rodičů žáků 4. tříd, kteří si již zažádali o umístění dítěte do ŠD.                                       

Renata Hánová
Vedoucí školní družiny