Vážení rodiče,

dovolte, abych Vás seznámila s chystaným způsobem vyzvedávání dětí ze školní družiny.

Vzhledem k stále sílícím tlakům na bezpečnost při vyzvedávání dětí a uzavření budovy proti vniknutí cizích osob, jsme se rozhodli přijmout systém BELLhop, který byl vyvinutý přímo pro družiny základních škol. Systém je založen na identifikačních čipech/čipových kartách.

Čip jednoduše přiložíte k terminálu u vchodu do ŠD. Terminál Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správnost načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte. Terminál po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení a paní vychovatelka Vám dítě pošle.

Objednávka čipu – cena 1ks. Cena 1 čipu činí 100,- korun.  Čip je nevratný.

Je potřeba zapsat, kolik čipů budete pro vyzvedávání svého dítěte používat. Vždy je nutné, aby čip byl vydán na konkrétní jméno osoby, která za něj zodpovídá (př. čip č. 1 matka, čip č. 2 otec). Systém umožňuje, aby paní vychovatelka viděla, kdo dítě vyzvedává.

Nelze vyzvedávat na jeden čip více dětí, např. sourozence.

Objednávka čipů  (viz. přiložená tabulka) je závazná.

Tento systém bychom chtěli zavádět do školní družiny postupně v průběhu prosince. Jeho zavedení minimalizuje bezpečnostní rizika při předávání dětí a pevně věříme, že bude fungovat ke spokojenosti všech.

Bližší informace, např. jak vyzvednou dítě, když dojde k zapomenutí čipu, ztrátě apod. bychom Vám poskytli v průběhu zkušebního režimu.

Děkuji Vám za trpělivost a vstřícnost.

 

Renata Hánová – ved. ŠD