Ti, kteří mají objednanou zápujčku lyží, se dostaví od 23.11.2019 do 5.12. 2019 (nejpozději) do půjčovny lyží na Harfě, kde nahlásí jméno, školu, termín, vyzkouší si boty a zarezervují lyže.

Den před odjezdem na kurz si lyže vyzvednete.

Nezapomeňte si vyzkoušet i helmu (nejlépe s brýlemi) !!!

kontakt :

Harfasport, Praha 9 – Českomoravská

Otevřeno denně 10,00 – 20,00hod.

Žáci naší školy mohou využít anglickou knihovničku, která je otevřena každý čtvrtek v době  9:45 – 10:00. Knihy jsou od beletrie po cestopisy a mají různý stupeň obtížnosti, takže vybírat si mohou i žáci, kteří s angličtinou teprve začali. Knížky se půjčují na dobu 14 dní, možno prodloužit. Podzimní počasí k četbě přímo vybízí, přijďte si půjčit knížku!

Mgr. Jana Kafuňková

Vážení rodiče,

obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku, který se týká klima školy. Jedná se o dotazník Národního ústavu vzdělávání, který si průzkum provádí napříč školami v ČR (s podporou MŠMT).  

Dotazník naleznete na:

https://69914.vyplnto.cz/.

Dotazník je anonymní.

Děkujeme Vám za spolupráci,

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Vážení rodiče,

zveme vás tímto na třídní schůzky a konzultace o prospěchu, které se uskuteční v pondělí 18.11.2019 od 18:00 do 19:30. 

Před třídními schůzkami proběhne od 16:00 v jídelně školy přednáška pro učitele a rodiče (spolu s nimi mohou přijít i starší žáci naší školy) „Hrozí lidstvu digitální demence?“. Přednášku financovalo SRPZŠ Litvínovská 600.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

V pondělí 4.11.2019 navštívilo naši školu anglické divadlo Azyzah Theatre (www.azyzah.com), které mělo pro naše žáky 3. a  4. ročníků připravené představení  s názvem „Travel Machine“. Děti poznávaly kontinenty a zvířata, která na nich žijí, naučily se a zopakovaly slovní zásobu.
Druhé představení bylo pro žáky 5. a 6. tříd s názvem The Decoding Mission. V této hře mohli  žáci spolupracovat při záchraně planety, která byla nakažena virem „Black Air Virus“.
Obě představení byla velmi interaktivní, žáci soutěžili a odpovídali na otázky, zpívali písničky, opakovali jednoduché fráze a nakonec si zatančili.
Mgr.P.Hrůzová

Vážení rodiče,

ačkoliv nás současná neutěšená situace ve školství trápí a považujeme důvody k vyhlášení stávky za oprávněné, ke stávce se rozhodnutím většiny pedagogických pracovníků naše škola nepřipojí. Po nutných dvou dnech volna vzhledem ke stavebním úpravám na budově školy Vás nechceme zatěžovat starostmi o hlídání dětí.

Provoz školy a školní družiny bude dne 6. 11. 2019 v běžném režimu.

RNDr. Věra Cyprichová, ředitelka školy

Vážení strávníci,

školní jídelna nebude ve dnech 30.10. 2019 a 1.11.2019 v provozu.

Renata Bílková

vedoucí ŠJ

Připomínáme žákům a rodičům, že po skončení podzimních prázdnin je ve čtvrtek 31.10. 2019 a v pátek 1.11.2019 vyhlášeno ředitelské volno z důvodu údržbových, deratizačních a desinsekčních zásahů v budově školy.

.

 

 

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU ZIMNÍCH KURZŮ

 LYŽAŘSKÝ VÝCVIK – KURZ ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

Vážení rodiče,

vzhledem k velkému zájmu žáků o zimní kurzy a kapacitním možnostem objektu, kde se oba kurzy budou konat, jsme nuceni změnit termíny obou kurzů. První termín nelze kapacitně navýšit, proto pojedou osmé třídy, kde je přihlášeno méně dětí.

Lyžařský výcvik pro sedmé ročníky se uskuteční v termínu 7. – 13.  března 2020

Kurz zdravého životního stylu pro osmé ročníky se  uskuteční 7. – 12.ledna 2020

Děti informaci dostanou písemně, prosíme obratem o zpětnou vazbu.

 

Děkuji Vám.

M. Zettlová

Vyhlašujeme další sběr starého papíru. Kontejner na papír bude stát na dvoře u školní jídelny od úterý 1.10. do čtvrtka 3.10.2019 v čase od 7:15 do 7:50.

PROSÍME, ABYSTE SBĚR NOSILI V PEVNĚ PŘEVÁZÁNÝCH, MAX. 15KG VÁŽÍCÍCH BALÍČCÍCH. NELZE PŘINÉST DROBNÝ PAPÍROVÝ ODPAD V IGELITOVÉ TAŠCE K VYSYPÁNÍ.

ZÁROVEŇ VÁS PRO URYCHLENÍ PŘEJÍMKY PROSÍME, MÁTE-LI MOŽNOST, ABYSTE SBĚR DOMA ZVÁŽILI. 

Děkujeme všem zúčastněným. 

Mgr. Naďa Koháková

Vážení rodiče,

žádostem o přijetí do družiny (žáků 4. tříd) bylo - vzhledem k jejich počtu - vyhověno. Kapacita ŠD je nyní naplněna.

 

Renata Hánová

vedoucí ŠD