V pondělí, 19.11. 2018 se uskutečnila ochutnávka jídel školní jídelny. Tým školní kuchyně připravil boršč, kuřecí na adžice s rýží a jako dezert perník s čokoládou. Ochutnávky se zúčastnilo 26 rodičů. Požádali jsme je, aby pokrmy ohodnotili známkou 1-5 jako ve škole. Jsme rádi, že rodičům chutnalo, polévka získala průměrnou známku 1,04, hlavní jídlo 1,27 a dezert 1. 

Děkujeme všem rodičům, kteří přišli.

Pokud by měl ještě někdo z řad rodičů zájem ochutnat, jak se v naší škole vaří, může po předchozí domluvě s vedoucí školní jídelny (nejlépe e-mailem) přijít v době výdeje obědů.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Vážení rodiče,

dovolte, abych Vás seznámila s chystaným způsobem vyzvedávání dětí ze školní družiny.

Vzhledem k stále sílícím tlakům na bezpečnost při vyzvedávání dětí a uzavření budovy proti vniknutí cizích osob, jsme se rozhodli přijmout systém BELLhop, který byl vyvinutý přímo pro družiny základních škol. Systém je založen na identifikačních čipech/čipových kartách.

Čip jednoduše přiložíte k terminálu u vchodu do ŠD. Terminál Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správnost načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte. Terminál po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení a paní vychovatelka Vám dítě pošle.

Objednávka čipu – cena 1ks. Cena 1 čipu činí 100,- korun.  Čip je nevratný.

Je potřeba zapsat, kolik čipů budete pro vyzvedávání svého dítěte používat. Vždy je nutné, aby čip byl vydán na konkrétní jméno osoby, která za něj zodpovídá (př. čip č. 1 matka, čip č. 2 otec). Systém umožňuje, aby paní vychovatelka viděla, kdo dítě vyzvedává.

Nelze vyzvedávat na jeden čip více dětí, např. sourozence.

Objednávka čipů  (viz. přiložená tabulka) je závazná.

Tento systém bychom chtěli zavádět do školní družiny postupně v průběhu prosince. Jeho zavedení minimalizuje bezpečnostní rizika při předávání dětí a pevně věříme, že bude fungovat ke spokojenosti všech.

Bližší informace, např. jak vyzvednou dítě, když dojde k zapomenutí čipu, ztrátě apod. bychom Vám poskytli v průběhu zkušebního režimu.

Děkuji Vám za trpělivost a vstřícnost.

 

Renata Hánová – ved. ŠD

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych jménem všech žáků i pedagogů naší školy poděkovala Spolku rodičů při ZŠ Litvínovská 600 za finanční dar ve výši 150 000,- Kč. Tuto částku jsme využili při financování vybavení počítačové učebny jak novým nábytkem, tak novými počítačovými stanicemi. Celkové náklady na pořízené této učebny činily 512 000,- Kč.

Pevně věřím, že modernizované vybavení učebny přispěje k zájmu vašich dětí o výuku nejen výpočetní techniky, ale i jazyků a mediální výchovy.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Vážení rodiče,

 

zveme vás tímto na třídní schůzky a konzultace o prospěchu, které se uskuteční v pondělí 19.11. 2018 od 18:00 do 19:30. Před třídními schůzkami proběhne ve sborovně školy od 17:00 hodin schůzka zástupců SRPZŠ. 

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Vážení rodiče,

dovolujeme si vás pozvat na ochutnávku jídel a prohlídku školní jídelny.

Možnost ochutnávky jídel bude v den konání třídních schůzek 19.11.2018 od 17:00 do 18:00 hodin. Nabídka je kapacitně omezena a podmíněna přihlášením se na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do neděle 18.11. 2018 do 18:00.

Těšíme se na vás,

Renata Bílková, vedoucí ŠJ a tým školní kuchyně

Naše škola se ve spolupráci s Policií ČR Praha venkov – východ zapojí do "Sbírky hraček pro opuštěné děti do 6let".

Hračky vhodné pro tuto věkovou skupinu je možné odevzdávat ve vestibulu školy 5.-7.11.2018. 

Všechny hračky budou odvezeny policistům, kteří je předají Dětskému centru v Mladé Boleslavi.

Mgr. Hana Štěpánková

Opět pořádáme sběr starého papíru. Kontejner na papír bude stát na dvoře u školní jídelny od úterý 9.10. 2018 do čtvrtka 11.10.2018 v čase od 7:15 do 7:45.

Moc prosíme, noste papír v kompaktních převázaných balíčcích nebo v krabicích, do kontejneru nelze sypat, má přední plnění. 

Děkujeme všem zúčastněným. 

Vážení rodiče,

žáci, kteří nemají předem zaplacené obědy od prvního dne v měsíci, nebudou odstravováni!

Apelujeme na vaši rodičovskou zodpovědnost, veškeré údaje jste dostali včas. Je nám velice líto zejména družinových dětí, které zůstávají do odpoledne hladové. Každý měsíc nedorazí včas až 75 plateb.

Není možné poskytnout obědy bez řádného zaplacení, nelze dávat dětem obědy na „dluh“.

Prosíme, provádějte platby včas.

Děkujeme.

Renáta Bílková, vedoucí ŠJ

Z důvodu malého zájmu nebudou v letošním roce otevřeny následující kroužky:

Pohybové hry 3.-5. třídy pondělí 12:40-13:20

Kondiční cvičení 8.-9. třídy středa 7:00 - 7:45

Španělština pro začátečníky středa 13:50 - 14:35

Čtenářský kroužek pro 4. ročníky

 

 

Dear parents,

Základní škola Špitálská (Špitálská primary school) offers courses of Czech language for foreign pupils.

The courses take place at Špitálská street 789, Prague 9, every Tuesday, Wednesday and Thursday. If you are interested to enroll your child, please write to: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Find the application form here.

There is also an intensive 3-month course at Základní škola Marjánka, Praha 6. It is free of charge. Find the information here or write to Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Výuka českého jazyka pro cizince

Základní škola Špitálská  pořádá i v tomto školním roce výuku českého jazyka pro děti s odlišným mateřským jazykem jako Pilotní projekt hlavního města Prahy. Výuka začíná 11.září v úterý, středu a čtvrtek od 14.30 hodin v Základní škole Špitálská, Špitálská 789, Praha 9 - Vysočany. Přihlášky na výuku českého jazyka jsou k dipozici i u třídních vyučujících naší školy, kde si je mohou rodiče vyzvednout.

 

Our school also offers courses of Czech language every Tuesday from 14:00 to 14:45. The courses are exclusively for foreign pupils attending our school, the price is CZK 50 per lesson. If you are interested to enroll your child, please write to Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

I naše škola nabízí pro naše žáky kurzy českého jazyka pro děti s odlišným mateřským jazykem. Výukový den bude úterý od 14:00 do 14:45, cena 50,- Kč za lekci. Vaše dítě může požádat o přihlášku třídního učitele nebo ji naleznete na tomto webu v sekci "kroužky".

RNDr. Věra Cyprichová

director

  Vážení rodiče,  

na škole probíhá systémový program zaměřený na podporu žáků s potížemi v učení a s problémovým chováním (ADHD).

     Hlavní náplní je skupinová a individuální práce se speciálním pedagogem ve speciální učebně určené pro malý kolektiv dětí.

     Program je zaměřen jak preventivně, tak i reedukačně (nápravy), kdy učivo v jednotlivých ročnících slouží nejen pro oblast vzdělávání, ale za pomocí speciálně pedagogických metod i k nápravě jednotlivých poruch učení v kombinaci s poruchami pozornosti a jiných problémů.

     Na škole bude speciální pedagožka přítomna každé pondělí, středu a čtvrtek od 7:00 – 14:00 hod.

     Pro rodiče jsou možné konzultace bez ohlášení v pondělí, středu a čtvrtek od 7:45 – 8:00 hod.
     Odpolední konzultace budou možné jen po předchozí telefonické domluvě tel.: 286 019 113.

     Kroužek LOGOPEDIE pro malé školáky se bude konat v pondělí a ve středu od 7:15 – 7:40 hod.
     - přihlášky viz. Kroužky

Na spolupráci se těší:

PaedDr. Eva Ptáčková
školní speciální pedagog