Z důvodu rušení stávajících sběrných účtů ze strany České spořitelny, Vás žádáme o odvolání Vašeho souhlasu s inkasem ve prospěch účtu 0100241311/0800 a nově o zřízení souhlasu s inkasem ve prospěch našeho účtu č. 7034-2000917379/0800. Změnu prosíme, proveďte ve své bance do 15.8.2018, abychom mohli včas inkasovat platbu na září. Při zadávání čísla účtu neopomeňte zadat i uvedené předčíslí!!! Přidělený variabilní symbol zůstává stejný.

Děkuji

Renáta Bílková, vedoucí školní jídelny

Vážení strávníci,

velmi se omlouvám za chybu, která se stala v programu stravné.

Byla vám vrácena vyšší částka za  stravné, nežli ve skutečnosti měla být, protože přeplatek byl vypočten k 26.6.2018, místo k  30.6.2018. Poslední tři dny v červnu by zůstaly neuhrazené. Těm, kteří platí inkasem, jsme chybějící částku dodatečně zinkasovali 27.6.2018. Těm, kteří mají trvalé příkazy bude chybějící částka odečtena ze zálohy na září.

Děkuji za pochopení.

R. Bílková, vedoucí ŠJ

Vážení rodiče,

srdečně vás zvu na slavnostní předávání vysvědčení devátým ročníkům, které se uskuteční ve čtvrtek 28.6.2018 ve 14:00 v obřadní síni radnice Prahy 9.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Naše škola se zapojí do projektu "Vzdělávací a volnočasové aktivity pro děti s odlišným mateřským jazykem" pd záštitou hlavního města Prahy a Evropské Unie. Děti prvního stupně se mohou těšit na pestré dopoledne.

DDM Praha 9 na Černém Mostě pořádá každoročně vzdělávací soutěže pro základní školy Prahy 9 a naši žáci se pravidelně účastní olympiád v různých předmětech.

Jsme velice hrdí, že na letošním slavnostním předávání cen vítězům jednotlivých kol olympiád byla naše škola vyhlášena třetí nejúspěšnější základní školou ve vzdělávacích soutěžích z celkem 43 zúčastněných škol velké Prahy 9. 

RNDr. Věra Cyprichová

 

Upozorňuji strávníky, že v posledním červnovém týdnu nebude možné odhlásit jednotlivé obědy ze dne na den z důvodu vyskladňování potravin. Obědy si, prosím, odhlašte předem (do 21.6.), nejlépe prostřednictvím webu. 

Renata Bílková

vedoucí ŠJ

Upozorňujeme žáky, že do 20.6.2018 musí vrátit všechny vypůjčené knížky do české i anglické knihovny. 

Mgr. Jana Hrádková

Ing. Kateřina Budilová

Vážení rodiče,

zveme vás na schůzku rodičů žáků, kteří ve školním roce 2018/2019 nastoupí do nulté třídy. Schůzka se uskuteční ve čtvrtek 21.6.2018 v 16:00 ve stávající nulté třídě v pavilonu 1. tříd "Domečku".

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Vyhlašujeme další sběr starého papíru. Kontejner na papír bude stát na dvoře u školní jídelny od úterý 5.6.2018 do čtvrtka 7.6.2018 v čase od 7:15 do 7:45.

PROSÍME, ABYSTE SBĚR NOSILI V PEVNĚ PŘEVÁZÁNÝCH, MAX. 15KG VÁŽÍCÍCH BALÍČCÍCH. NELZE PŘINÉST DROBNÝ PAPÍROVÝ ODPAD V IGELITOVÉ TAŠCE K VYSYPÁNÍ.

ZÁROVEŇ VÁS PRO URYCHLENÍ PŘEJÍMKY PROSÍME, MÁTE-LI MOŽNOST, ABYSTE SBĚR DOMA ZVÁŽILI. 

Děkujeme všem zúčastněným. 

Mgr. Naďa Koháková

Na konci dubna se slaví Den Země. Nejen v naší republice, ale po celé planetě probíhají nejrůznější ekologické akce. Těmi si máme připomínat, že si máme naší planety vážit a pečovat o ni.

Naši nejmladší (prvňáčci a děti z přípravné třídy) měli možnost k této příležitosti zasadit na zahradě školy mladé stromky okrasných třešní. Před okny „Domečku“ tak zasadila každá třída svou sakuru. Děti se aktivně a s velkým nadšením podílely na hloubení jámy a zasypávání kořenů. Od té doby prvňáčci denně své stromky zalévají, aby měly dostatek vláhy a neuschly. Pan zahradník je podrobně poučil, jak na to. 

A že mají děti ke „svým“ stromkům vřelý vztah svědčí i to, že před okny 1. A neroste obyčejná třešeň, ale „Andělka“.

Mgr. Helena Korfová

Vážení rodiče,

z provozních důvodů bude provoz "Domečku" ve dnech 25. 5. - 1. 6. ukončen již ve 14:45, děti si poté můžete vyzvednout od 15:00 hodin v prostorách ŠD v hlavní budově či na zahradě.

Děkujeme za pochopení.

Renata Hánová

vedoucí ŠD