Změna výdeje oběda první den neplánované nepřítomnosti strávníka:
1, změna času na 11,40 - 11,50 HODIN,
2, změna místa výdeje tohoto oběda - VCHOD ZÁSOBOVACÍ RAMPOU U KANCELÁŘE ŠKOLNÍ JÍDELNY

Renata Bílková

vedoucí školní jídelny