V rámci hodin výpočetní techniky, výtvarné výchovy, českého jazyka a mediální výchovy vytvořili žáci devátých ročníků svůj třídní časopis. Oba "jednoročníky" jsou především jejich pohledem na školu a na to, co je zajímá a baví. Podívejte se také.

9.A "6tikilo"

9.B "Bdevítka"