1. stupeň

Obvodní kolo ve vybíjené 4. a 5. tříd:

Chlapci se umístili na 2. místě a družstvo dívek si vybojovalo postup do krajského kola.

Děvčata ve své skupině skončila v krajském kole na 1.místě a postoupila do užšího finále, z kterého dívky postoupily do celorepublikového finále, kde skončily na 4.místě.

Turnaj pro žáky 1.stupně School Florbal Cup

Smíšené družstvo 4. a 5. tříd na tomto turnaji zvítězilo.

  1. stupeň

Košíková - obvodní kolo DDM:        starší žákyně 1. místo

Kopaná - obvodní kolo DDM:          starší žákyně   1. místo

Kopaná - krajské kolo DDM:            starší žákyně   2. místo

Pohár rozhlasu - obvodní kolo:          žáci 8. - 9. tříd 2. místo

                                                           žákyně 6. - 7. tříd 2. místo

Beach vybíjená  DDM:                      6. třídy            2. místo

Sportovní hry Městská část Prahy 9: 

atletika                                   6 x 2. místo, 1 x 3. místo

kopaná            žáci 6. + 7.tř               4. místo

florbal             žáci 6. + 7.tř                4. místo

streetball         žákyně 6. - 9. tř.         5. místo

Družstvo starších i mladších cyklistů vybojovalo v obvodním kole Dopravní soutěže mladých cyklistů 1. místo a v krajském kole obě družstva získaly 2. místo.

  1. A. Hornofová ze 7. ročníku byla vyhlášena jako nejlepší cyklistka za starší žákyně.

(Soutěží se: Poskytnutí první pomoci, práce s mapou, jízda zručnosti na kole se zátěží na zádech, jízda na kole  po dopravním hřišti dle předpisů na  pozemních komunikacích a test z předpisů.)

V letošním roce se zúčastnili někteří žáci 1. stupně celostátní literární soutěže pro děti a mládež v rámci kampaně Rosteme s knihou. 

Tentokrát žáci psali na téma STALO SE VE 20. STOLETÍ .

Úkolem dětí bylo popsat, co je nejvíce zaujalo z české či světové historie 20.století. Mohl to být například vynález, událost nebo osobnost, zkrátka něco, co ovlivnilo i naši současnost.

Nejlepší práce byly oceněny na slavnostním vyhlášení výherců, které se uskutečnilo v pátek 11.5.2018 v novém pavilonu Rosteme s knihou na veletrhu Svět knihy Praha 2018 na pražském Výstavišti.

Žák Filip Sova získal v obrovské konkurenci dětí z celé České republiky krásné 3.místo s prací s názvem Internet. Blahopřejeme! Mgr. Kateřina Lucáková

Vybraní žáci naší školy měli možnost se zúčastnit v Památníku písemnictví dne 4.4.2018 slavnostního předání cen v soutěži Dětský knihomol Suk – čteme všichni ankety o nejoblíbenější knihu pro děti a mládež v uplynulém roce.

     Cenu Noci s Andersenem, kterou uděluji děti, které nocovaly v knihovnách, získala kniha od Ester Staré: Každý bulí nad cibulí s ilustracemi Milana Starého.

     Cenu učitelů získala kniha Ivony Březinové: Ťapka, kočka stěhovavá, Martiny Drijverové: Lví kouzlo, Radka Malého: Franz Kafka a knížka Tomáše Němečka: Božena Němcová očima kluka, který nechtěl číst Babičku.

     Cenu knihovníků klubu dětských knihoven SKIP získaly knihy od Petry Soukupové: Kdo zabil Snížka, Petry Braunové: Dům doktora Fišera a Kláry Smolíkové: Spolkla mě knihovna.

     Předání ceny dětí se zcela profesionálně zhostily naše žákyně Maya Najar a Julie Houbová a potěšily prvním místem paní spisovatelku Petru Braunovou a její knížku Dům doktora Fišera, druhé místo získala od dětí kniha Deník malého poseroutky 11: Všechna sláva od Jeffa Kinneyho v překladu Veroniky Volhejnové. Třetí místo si zasloužila knížka Medovníček, Medulka a panenka Rózinka od pana spisovatele Jana Lebedy.

     Všechny zúčastněné děti si mohly se všemi spisovateli a ilustrátory nad knížkami pobesedovat a nechat si je na památku podepsat. Těšíme se z toho, že vychází tolik pěkných knížek pro děti a mládež, které stále nacházejí své věrné a spokojené čtenáře.

Mgr. Kateřina Lucáková

I letos se žáci naší školy zapojili do recitační soutěže Pražské poetické setkání. Do školního kola se přihlásilo rekordních 59 recitátorů. Moc nás potěšil zájem dětí o umělecký přednes prózy i poezie. Všichni žáci s velkou chutí zarecitovali připravené báničky a příběhy. Školní porota po těžkém rozhodování nakonec vybrala celkem sedm dětí, které byly nominovány do obvodního kola této soutěže v obřadní síni Městské části Prahy 9.

V obrovské konkurenci se porotě líbila žákyně Kateřina Kortanová z 6. ročníku  a Boris Rassl z třetího ročníku a oba získali zvláštní ocenění poroty.

Děkujeme všem našim žákům za účast a snahu, se kterou se do soutěže zapojili a přejeme jim, aby je neopouštěla radost z recitace a čtení dětské literatury.

Mgr. Kateřina Lucáková

Žáci naší školy se zúčastnili soutěže „Zákon lomu ve fotografii“, kterou pořádala Asociace mladých debrujárů České republiky. Debrujáři jsou nadšenci pro přírodní vědy. V soutěži se sešlo více než 200 originálních a nápaditých fotografií na dané téma.

V kategorii 2. stupeň ZŠ obsadily hned dvě příčky žákyně naší školy. První místo získala Kristýna Hůlová s fotografií „Kulička na dlani“ a třetí místo Lucie Rybišarová, jejíž série Pí, Jing&Jang a Smajlík získala i speciální cenu poroty.

Gratulujeme našim soutěžícím! 

http://www.debrujar.cz/clanek/2017010005-konecne-jsou-tady-vysledky-souteze-zakon-lomu-ve-fotografii