6.2. Dětský fotbalový pohár pro žáky 1.a 2.tříd.

Naši kluci se umístili na 4.místě.

9.4. McDonalds Cup turnaj v kopané pro žáky 2.a3.tříd. obvodní kolo

Chlapci se umístili na 7.místě

15.5. turnaj ve vybíjené obvodní kolo pro žáky 4.a5.tříd

Družstvo dívek skončilo na 3.místě.

Smíšené družstvo skončilo na 1.postupovém místě.

22.5. krajské kolo ve vybíjené

Naše družstvo dívek a chlapců skončilo na 6.místě.

14.5. Sportovní hry 2019

Získali jsme čtyři 1.místa,jedno 2.místo a dvě 3.místa

4.6. Fotbalový turnaj „Velká devítka“ pro žáky 3. a 4.tříd.

Družstvo mladších žáků se umístilo na 4.místě.

Žáci a žákyně 4.-5.ročníku soutěžili ve vybíjené ve 3 kategoriích: dívky, chlapci a smíšené družstvo. Dívky získaly ve své kategorii krásné 3.místo. Smíšené družstvo získalo 1.místo a postoupilo do krajského kola, kde získalo 6.místo.

Mgr. Mojméra Radová

Mgr. Hana Štěpánková

Cyklisté L600 vyhráli obvod i kraj

Naše děti se pravidelně od roku 2002 účastní Dopravní soutěže mladých cyklistů. Od roku 2007 (mimo 2008 a 2018) pravidelně reprezentují kraj Praha na celorepublikovém finále.

Na obvodním kole Dopravní soutěže bylo postaveno 1 družstvo starších a 2 družstva mladších. Družstvo starších s přehledem vyhrálo první místo a žáci si odnesli ještě diplom za nejlepšího cyklistu /cyklistku ve své kategorii. Družstva mladších se umístila na 1. a 2. místě. Žáci si rovněž odnesli ocenění za nejlepšího cyklistu/cyklistku ve své kategorii.

Krajské kolo se v letošním roce konalo na nově otevřeném dopravním hřišti na Praze 4. Na rozdíl od obvodního kola přibyla v kraji disciplína práce
s mapou, kde se účastníci musí dostat z bodu A do B jako chodec a starší kategorie ještě do bodu C jako cyklista. Na vyznačení trasy je jen jeden pokus. Dále při jízdě zručnosti mají cyklisté na zádech batoh se zátěží ( mladší 2 kg, starší 3kg).  Jízda zručnosti probíhala v obtížnějším terénu, kdy se jelo do i z kopečka. Ostatní disciplíny zůstaly stejné (poskytnutí první pomoci, testy a jízda po dopravním hřišti dle pravidel). Konkurence byla velká, v každé kategorii soutěžilo 10 družstev.  Na rozdíl od loňského kraje, kdy naši žáci v obou kategoriích získali krásné 2. místo na kraji, v letošním roce zabojovali. Vybojovali 1. místo v obou kategoriích a reprezentovali kraj Prahu na celorepublikovém finále v Liberci, kde mladší získali 14.místo a starší 13.místo.

Na krajském kole byli oceněni i jednotlivci- vždy nejlepší cyklista/ cyklistka v mladší i starší kategorii, kteří získali cyklistické kolo. Družstvo starší kategorie získalo dvě jízdní kola.  Cyklistům držíme palce a věříme, že získané znalosti uplatní v běžném životě.

Mgr. Hana Štěpánková

  1. stupeň

Obvodní kolo ve vybíjené 4. a 5. tříd:

Chlapci se umístili na 2. místě a družstvo dívek si vybojovalo postup do krajského kola.

Děvčata ve své skupině skončila v krajském kole na 1.místě a postoupila do užšího finále, z kterého dívky postoupily do celorepublikového finále, kde skončily na 4.místě.

Turnaj pro žáky 1.stupně School Florbal Cup

Smíšené družstvo 4. a 5. tříd na tomto turnaji zvítězilo.

  1. stupeň

Košíková - obvodní kolo DDM:        starší žákyně 1. místo

Kopaná - obvodní kolo DDM:          starší žákyně   1. místo

Kopaná - krajské kolo DDM:            starší žákyně   2. místo

Pohár rozhlasu - obvodní kolo:          žáci 8. - 9. tříd 2. místo

                                                           žákyně 6. - 7. tříd 2. místo

Beach vybíjená  DDM:                      6. třídy            2. místo

Sportovní hry Městská část Prahy 9: 

atletika                                   6 x 2. místo, 1 x 3. místo

kopaná            žáci 6. + 7.tř               4. místo

florbal             žáci 6. + 7.tř                4. místo

streetball         žákyně 6. - 9. tř.         5. místo

Družstvo starších i mladších cyklistů vybojovalo v obvodním kole Dopravní soutěže mladých cyklistů 1. místo a v krajském kole obě družstva získaly 2. místo.

  1. A. Hornofová ze 7. ročníku byla vyhlášena jako nejlepší cyklistka za starší žákyně.

(Soutěží se: Poskytnutí první pomoci, práce s mapou, jízda zručnosti na kole se zátěží na zádech, jízda na kole  po dopravním hřišti dle předpisů na  pozemních komunikacích a test z předpisů.)

V letošním roce se zúčastnili někteří žáci 1. stupně celostátní literární soutěže pro děti a mládež v rámci kampaně Rosteme s knihou. 

Tentokrát žáci psali na téma STALO SE VE 20. STOLETÍ .

Úkolem dětí bylo popsat, co je nejvíce zaujalo z české či světové historie 20.století. Mohl to být například vynález, událost nebo osobnost, zkrátka něco, co ovlivnilo i naši současnost.

Nejlepší práce byly oceněny na slavnostním vyhlášení výherců, které se uskutečnilo v pátek 11.5.2018 v novém pavilonu Rosteme s knihou na veletrhu Svět knihy Praha 2018 na pražském Výstavišti.

Žák Filip Sova získal v obrovské konkurenci dětí z celé České republiky krásné 3.místo s prací s názvem Internet. Blahopřejeme! Mgr. Kateřina Lucáková

Vybraní žáci naší školy měli možnost se zúčastnit v Památníku písemnictví dne 4.4.2018 slavnostního předání cen v soutěži Dětský knihomol Suk – čteme všichni ankety o nejoblíbenější knihu pro děti a mládež v uplynulém roce.

     Cenu Noci s Andersenem, kterou uděluji děti, které nocovaly v knihovnách, získala kniha od Ester Staré: Každý bulí nad cibulí s ilustracemi Milana Starého.

     Cenu učitelů získala kniha Ivony Březinové: Ťapka, kočka stěhovavá, Martiny Drijverové: Lví kouzlo, Radka Malého: Franz Kafka a knížka Tomáše Němečka: Božena Němcová očima kluka, který nechtěl číst Babičku.

     Cenu knihovníků klubu dětských knihoven SKIP získaly knihy od Petry Soukupové: Kdo zabil Snížka, Petry Braunové: Dům doktora Fišera a Kláry Smolíkové: Spolkla mě knihovna.

     Předání ceny dětí se zcela profesionálně zhostily naše žákyně Maya Najar a Julie Houbová a potěšily prvním místem paní spisovatelku Petru Braunovou a její knížku Dům doktora Fišera, druhé místo získala od dětí kniha Deník malého poseroutky 11: Všechna sláva od Jeffa Kinneyho v překladu Veroniky Volhejnové. Třetí místo si zasloužila knížka Medovníček, Medulka a panenka Rózinka od pana spisovatele Jana Lebedy.

     Všechny zúčastněné děti si mohly se všemi spisovateli a ilustrátory nad knížkami pobesedovat a nechat si je na památku podepsat. Těšíme se z toho, že vychází tolik pěkných knížek pro děti a mládež, které stále nacházejí své věrné a spokojené čtenáře.

Mgr. Kateřina Lucáková