ZŠ Litvínovská 600 > Základní informace o škole

Základní škola Litvínovská 600

Ředitelské volno 2. a 9. května 2014

02.04.2014 16:22

Podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji tyto volné dny: 2.5. a 9.5.2014. 

Důvodem vyhlášení prvního volného dne je provádění deratizačních a desinsekčních prací v budově školy.

Důvodem pro druhý volný den jsou nezbytné stavební úpravy z důvodu havarijního stavu ležaté kanalizace v prostorách školní jídelny.

Vzhledem k výše uvedeným činnostem nebudeme bohužel moci zajistit ani provoz školní družiny.

Děkuji za pochopení

Věra Cyprichová, ředitelka školy


 

Naše škola se zapojuje do testování prostřednictvím EPIS

01.04.2014 13:46

Vážení rodiče,

 v souvislosti s loňským celonárodním srovnávacím testováním žákovské gramotnosti v českém a anglickém jazyce, matematice a všeobecných schopnostech v 5. a 9. ročníků vznikl online prostor pro testování těchto oblastí. Naše škola a také sami žáci mají možnost otestovat svoje schopnosti ve zmiňovaných oblastech i v domácím prostředí. Podmínkou této aktivní množnosti sebehodnocení je registrace pomocí osobního emailu.

Abychom využili tuto jedinečnou příležitost, přistupujeme jako škola jednotně ke krokům, kdy si žáci v 5. ročníku založí v rámci výpočetní techniky za asistence pedagoga vlastní emailový účet. Na základě tohoto účtu se žáci nejenom budou učit práci s emailovými zprávami, ale poslouží jim i jako uživatelské jméno pro vstup na online server EPIS, který je zastřešen Českou školní inspekcí. Na tomto serveru si budou moci vyzkoušet různé testy z M, Čj, Aj a všeobecných dovedností a v budoucnosti, k tomu přibydou i testy z jiných předmětů.

Škola má tímto i možnost vytvářet si vlastní testy a tak budeme moci připravovat žáky na složité situace spojené s příjímacími zkouškami. Výsledky budou sloužit jen žáku samotnému, škola je bude využívat jako formu celoškolního srovnání. Aby jste měli možnost vidět přímo test i výsledky, je nutné škole poskytnout Váš aktivní emailový účet, na základě toho se vám vygeneruje heslo pro vstup do online systému. Vždy když vaše dítě bude testováno, bude Vám odeslána zpráva a v tomto systému si budete moci prohlédnout certifikát s podrobným rozborem výsledků testu.

Proto bychom Vás tímto chtěli o této jedinečné možnosti informovat a pozvat Vás i k aktivní účasti na zlepšování testovacích schopností našich žáků.

Čím více žáci získají zkušeností s prací se zadáním testů, tím lepší výchozí pozici budou mít pak při jejich řešení ve svém dalším studijním životě. 

Pražské poetické setkání

26.03.2014 17:04

V letošním  školním roce  se  žáci naší školy opět zúčastnili recitační soutěže Pražské poetické setkání. 

Tento ročník měl hned několik nej!  Do školního kola se přihlásilo neuvěřitelných 49 dětí. Společně se svými vyučujícími si vybrali zajímavé texty z dětské literatury. Děti  se nebály  poezie ani prózy. S velkou radostí a chutí svým spolužákům předvedly velmi pěkné výkony.

 Z těchto  dětí bylo nominováno 12 dětí do obvodního kola, které proběhlo tradičně v krásném sále Obřadní síně  na Vysočanské radnici ve dnech 24. a 25.3. 2014. Měli jsme velkou radost, že i odborné porotě se výkony našich dětí líbily. V nulté kategorii byly oceněny zvláštní cenou poroty dvě žákyně 1.třídy Amélie Tyrpeklová a Klárka Kočová. Byly obě velmi nadšené  a odnesly si kromě pamětního listu i pěknou knížku.  Ve 3.kategorii si porota všimla našeho velmi talentovaného žáka 7.třídy Pavla Malého, který obdržel také zvláštní ocenění.

Největší úspěch jsme však zaznamenali ve 2.kategorii, ve které nás reprezentovaly čtyři žačky 4.třídy. Natálka Durdová a Terezka Šlosárková byly porotou nominovány do krajského kola  a odnesly si  čestné uznání a zajímavé knížky. Agátka Haušková a Anička Tretyachenko byly oceněny zvláštní cenou poroty. Všechny čtyři oceněné děti v této kategorii byly z naší školy. Měli jsme obrovskou radost.

Doufáme, že dětem zůstane chuť přečíst  si něco zajímavého a radost sdělit to posléze posluchačům. Děkujeme všem dětem za vzornou reprezentaci školy a úspěšným gratulujeme.                                           

   Mgr.Kateřina Lucáková

Školní družina

04.02.2014 09:51

Z důvodů uvolnění míst ve školní družině se od pátku 7.2.2014 ruší páteční knihovna pro čtvrté třídy. Žáci mají možnost přihlásit se do družiny.

Konzultace ke klasifikaci žáků 13.1.2014 od 17 do 19 hod.

09.01.2014 12:55

Konzultace ke klasifikaci žáků za 1.pololetí proběhnou v pondělí 13. ledna od 17 do 19 hod.