Dne 12.3.2020 od 8:50 do 9:40 hod. si rodiče budoucích prvňáčků mohou prohlédnout pavilon prvních tříd a nahlédnout do výuky. Vstup z ulice Veltruská.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Zveme BUDOUCÍ PRVŇÁČKY k zápisu na naši školu!

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 proběhne ve středu 1.4.2020  a  čtvrtek  2.4.2020 vždy od 14:00 hod. do 17:00 hod.

Zapsány budou děti narozené od 1.9.2013 do 31.8.2014 a znovu děti s povoleným odkladem školní docházky z roku 2019.

Rodiče, kteří pro své dítě budou žádat o odklad školní docházky (viz požadavky níže), mohou vyplnit žádost o přijetí do přípravné třídy. Kritéria přijetí jsou shodná s kritérii pro zápis do první třídy. Žádost o přípravnou třídu naleznete zde.

Přednostně budou přijímáni žáci, jejichž bydliště přináleží do spádové oblasti školy. Konkrétní spádové ulice naší školy naleznete zde (pozn. schváleno dne 28.2.2019, viz MHMP- další zasedání proběhne koncem února 2020 – sledujte případné změny).

V zájmu urychlení průběhu zápisu žáků do první třídy Vám nabízíme možnost ELEKTRONICKÉ REZERVACE (ZDE) času zápisu Vašeho dítěte. Můžete přijít přímo na zápis v níže uvedených dnech a časech, ale rozhodně Vám doporučujeme se objednat, jinak se nevyhnete čekání, které je nepříjemné pro Vás a hlavně pro Vaše děti. Rezervační systém bude spuštěn v polovině března. Použijte odkaz výše nebo na liště "Pro uchazeče" najdete nový řádek. Vyberete si volné datum a čas a na něj se objednáte. Systém neumožňuje změnu rezervace, proto si prosím datum a čas dobře zvažte a před odesláním zkontrolujte. Potvrzení data a času rezervace obdržíte na e-mail, který zadáte při rezervaci.

Všichni zájemci o zápis do prvních tříd si při příchodu do budovy ve vrátnici vyzvednou (a dobře uschovají) POŘADOVÉ ČÍSLO, pod kterým bude evidována žádost o přijetí ke vzdělávání. Zároveň toto číslo rodiče potřebují, aby identifikovali své dítě při zveřejnění přijatých žáků i později při rozdělení do tříd.

Dne 12.3.2020 od 8:50 do 9:40 hod.  si rodiče budoucích prvňáčků mohou prohlédnout pavilon prvních tříd a nahlédnout do výuky.

Informace k zápisu: 

  • k zápisu se musí osobně dostavit jak dítě, tak jeho zákonný zástupce
  • škole  předloží:
  1. rodný list dítěte
  2. občanský průkaz zákonného zástupce
  3. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, jejíž formulář naleznete na webových stránkách školy 
  4. v případě cizinců pas, povolení k pobytu (nevyžaduje se u členů EU) a průkazku zdravotního pojištění.
  5. jestliže rodiče uvažují o odkladu povinné školní docházky, přijdou přesto i  s dítětem k zápisu, kde musí předložit doporučení příslušné pedagogicko-psychologické poradny a pediatra. Zde si vyzvednou formulář žádosti o odklad. 

Zápisový lístek obdržíte přímo u zápisu.

Formuláře zde.

Pro urychlení administrace zápisu doporučujeme rodičům, aby se dostavili již s předvyplněnou žádostí o přijetí a případně s žádostí o odklad školní docházky.

  • K vyplněné žádosti o odklad musí zákonný zástupce doložit doporučení obvodní pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře nebo klinického psychologa
  • Škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 9  (www.ppppraha3a9.cz), doporučujeme Vám využít služeb této poradny - kontakt: U Nové školy 871, Praha 9 – Vysočany. Telefon i fax: 266 312 530, 266 310 939 
  • Žádosti o odklad lze podat v termínu zápisu, který je stanoven zákonem

(bližší informace k zápisu naleznete na stránkách http://www.msmt.cz/)

Rodiče spádových žáků, kteří plánují své dítě umístit do naší školy, mohou své děti přihlásit na seznamovací cyklus setkání ,,Hrátky s předškoláky", který povedou budoucí učitelky prvních tříd. Setkání proběhnou vždy ve  středu v termínech 20.5., 27.5 a 3.6. od 15:15 do 16:15 hod. Cena tříhodinového cyklu je 100,- Kč. Informace a přihlášku na "Hrátky s předškoláky" naleznete zde. Vyplněnou přihlášku s sebou přineste spolu s platbou na první setkání.

Děkujeme Vám za zájem o naši školu a pokud se pro nás rozhodnete, zveme Vás ve středu 3.6.2019 v 15.15 hodin na schůzku s vedením školy a budoucími třídními učitelkami, kde Vám zodpovíme Vaše dotazy a podáme další informace.

Schůzka rodičů žáků přijatých do přípravné třídy se uskuteční 18.6.2020 od 16:00.

Upozornění:

Pro rodiče, kteří se se svým dítětem ze závažných důvodů nemohli dostavit k zápisu, byl stanoven náhradní termín 16.4. 2020 od 8:00 do 11:00 v pracovně PaedDr. E. Ptáčkové.

Upozorňujeme rodiče, že rozhodnutí o přijetí dítěte si mohou vyzvednout v kanceláři školy v pracovní den od 7:30 do 15:30 hod. Termín vydávání rozhodnutí bude upřesněn, seznam přijatých dětí dle přidělených čísel bude zveřejněn na webu školy začátkem května.

Kriteria pro přijímání do prvních tříd naleznete zde.

RNDr. Věra Cyprichová,
ředitelka školy