Zápis do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 se uskuteční 1. a 2. dubna 2020. Veškeré informace budou uveřejněny na tomto webu v průběhu února 2020.

Pro vaši představu o průběhu zápisu ponecháváme zatím loňské informace níže.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

ELEKTRONICKÝ REZERVAČNÍ SYSTÉM SE 2.4.2019 UZAVŘE. 

 

Zveme BUDOUCÍ PRVŇÁČKY k zápisu na naši školu!

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2019/2020 proběhne ve středu 3.4.2019  a  čtvrtek  4.4.2019 vždy od 14:00 hod. do 17:00 hod.

Zapsány budou děti narozené od 1.9.2012 do 31.8.2013 a znovu děti s povoleným odkladem školní docházky z roku 2018.
Přednostně budou přijímáni žáci, jejichž bydliště přináleží do spádové oblasti školy. Konkrétní spádové ulice naší školy naleznete zde (pozn. schváleno dne 28.2.2019, viz MHMP).

V zájmu urychlení průběhu zápisu žáků do první třídy Vám nabízíme možnost ELEKTRONICKÉ REZERVACE (ZDE) času zápisu Vašeho dítěte. Můžete přijít přímo na zápis v níže uvedených dnech a časech, ale rozhodně Vám doporučujeme se objednat, jinak se nevyhnete čekání, které je nepříjemné pro Vás a hlavně pro Vaše děti. Rezervační systém bude spuštěn v polovině března. Použijte odkaz výše nebo na liště "Pro uchazeče" najdete nový řádek. Vyberete si volné datum a čas a na něj se objednáte. Systém neumožňuje změnu rezervace, proto si prosím datum a čas dobře zvažte a před odesláním zkontrolujte. Potvrzení data a času rezervace obdržíte na e-mail, který zadáte při rezervaci.

Všichni zájemci o zápis do prvních tříd si při příchodu do budovy ve vrátnici vyzvednou (a dobře uschovají) POŘADOVÉ ČÍSLO, pod kterým bude evidována žádost o přijetí ke vzdělávání. Zároveň toto číslo rodiče potřebují, aby identifikovali své dítě při zveřejnění přijatých žáků i později při rozdělení do tříd.

Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky se uskuteční ve čtvrtek 14.3.2019 od 8:00 do 9:40 hod. POUZE v pavilonu prvních tříd.

Informace k zápisu: 

 • k zápisu se musí osobně dostavit jak dítě, tak jeho zákonný zástupce
 • škole  předloží:
 1. rodný list dítěte
 2. občanský průkaz zákonného zástupce
 3. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, jejíž formulář naleznete na webových stránkách školy 
 4. v případě cizinců pas, povolení k pobytu (nevyžaduje se u členů EU) a průkazku zdravotního pojištění.
 5. jestliže rodiče uvažují o odkladu povinné školní docházky, přijdou přesto i  s dítětem k zápisu, kde musí předložit doporučení příslušné pedagogicko-psychologické poradny a pediatra. Zde si vyzvednou formulář žádosti o odklad. 

Zápisový lístek obdržíte přímo u zápisu.

Formuláře zde.

Pro urychlení administrace zápisu doporučujeme rodičům, aby se dostavili již s předvyplněnou žádostí o přijetí a případně s žádostí o odklad školní docházky.

 • K vyplněné žádosti o odklad musí zákonný zástupce doložit doporučení obvodní pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • Škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 9  (www.ppppraha3a9.cz), doporučujeme Vám využít služeb této poradny - kontakt: U Nové školy 871, Praha 9 – Vysočany. Telefon i fax: 266 312 530, 266 310 939 
 • U zápisu bude pouze 3.4.2019 přítomna PhDr. Ivana Halíková, vedoucí tohoto pracoviště, se kterou budou moci rodiče ihned konzultovat odklad školní docházky svého dítěte
 • Žádosti o odklad lze podat v termínu zápisu, který je stanoven zákonem

(bližší informace k zápisu naleznete na stránkách http://www.msmt.cz/)

Rodiče spádových žáků, kteří plánují své dítě umístit do naší školy, mohou své děti přihlásit na seznamovací cyklus setkání ,,Hrátky s předškoláky", který povedou budoucí učitelky prvních tříd. Setkání proběhnou vždy ve  středu v termínech 15.5., 22.5 a 5.6. od 15:15 do 16:15 hod. Cena tříhodinového cyklu je 100,- Kč. Informace a přihlášku na "Hrátky s předškoláky" naleznete zde. Vyplněnou přihlášku s sebou přineste spolu s platbou na první setkání.

Děkujeme Vám za zájem o naši školu a pokud se pro nás rozhodnete, zveme Vás ve středu 5.6.2019 v 15.15 hodin na schůzku s vedením školy a budoucími třídními učitelkami, kde Vám zodpovíme Vaše dotazy a podáme další informace.

Upozornění:

Pro rodiče, kteří se se svým dítětem ze závažných důvodů nemohli dostavit k zápisu, byl stanoven náhradní termín 11.4. 2019 od 8:00 do 11:00 v pracovně PaedDr. E. Ptáčkové.

Upozorňujeme rodiče, že rozhodnutí o přijetí dítěte si mohou vyzvednout v kanceláři školy v pracovní den od 7:30 do 15:30 hod. Termín vydávání rozhodnutí bude upřesněn, seznam přijatých dětí dle přidělených čísel bude zveřejněn 2.5.2019 na webu školy.

Kriteria pro přijímání do prvních tříd naleznete zde.

RNDr. Věra Cyprichová,
ředitelka školy