Měsíc Datum Akce
září 1.9. Zahajovací pedagogická rada
  Adaptační kurzy příměstskou formou
14.9. Třídní schůzky + Výbor SRPZŠ
  Zahájení plaveckého výcviku 3.třídy
28.9. Státní svátek
říjen 5.10. Provozní porada
26.-27.10. Projektové vyučování
28.10. Státní svátek
29.-30.10. Podzimní prázdniny
 listopad 2.11. Provozní porada
  16.11. Ředitelské volno
prosinec 7.12. Provozní porada + Pedagogická rada + třídní schůzky
4.12. Mikulášská nadílka
22.12. Třídní besídky
23.12. Vánoční prázdniny
leden 4.1. Začátek školy, provozní porada
  Lyžařský kurz 7.třídy
20.1. Pololetní pedagogická rada
  Konec kurzu plavání 3. třídy
28.1. Konec 1. pololetí, vysvědčení
29.1. Pololetní prázdniny
únor 1.2. Provozní porada
  Zahájení plaveckého výcviku 2.třídy
1.3.-7.3. Jarní prázdniny
březen 8.3. Provozní porada
  Kurz zdravého životního stylu 8. třídy - Jizerské hory
duben 1.4.+2.4. Velikonoční prázdniny
19.4. Provozní porada + Pedagogická rada + třídní schůzky
14.+15.4 Zápis do 1.tříd
  Zahájení kurzu pro předškoláky
květen 3.5. Provozní porada
  Pasování na čtenáře
  Branný den
červen 7.6. Provozní porada
  Zápis do školní družiny na šk. r. 21/22 2. a 3. třidy
  Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků a zápis prvňáčků do šk.družiny
  Konec kurzu plavání 2. třídy
  Schůzka rodičů žáků přípravné třídy
21.6. Závěrečná pedagogická rada
  Třídní výlety
29.6. Zahradní slavnost, předání vysvědčení 9. třídám 
30.6. Konec 2. pololetí, vysvědčení
  1.7.-31.8. Letní prázdniny