MěsícDatumAkceZodpovídá
září 1.9. Zahajovací pedagogická rada Čulíková
6.-9.9. Adaptační kurz + praktika v přírodě 6.tř. Janů
12.9. Třídní schůzky Čulíková, Lucáková
16.9. Zahájení plaveckého výcviku 3.třídy Ištoková
19.-23.9. Sběr starého papíru Ištoková
28.IX Státní svátek  
říjen 3.10. Provozní porada  
26.-27.10. Podzimní prázdniny TU
28.10. Státní svátek  
listopad 7.11. Provozní porada  
17.11. Státní svátek  
18.11. Ředitelské volno  
21.11. Pedagogická rada, třídní schůzky  
24.11. 9.AB Schola Pragensis Janů
prosinec 5.12. Provozní porada  
5.12. Mikulášská nadílka Hromádko, Zettlová
12.12. Adventní jarmark TU 2.-9.tříd
12.12. Třídní besídky 1.třídy TU
21.12. Vánoční Praha, lidové tradice,Třídní besídky TU
22.12. Ředitelské volno  
23.12. Vánoční prázdniny  
leden 2.1.-6.1. Kurz zdravého životního stylu 8. třídy - Jizerské hory Zettlová
3.1. Zahájení vyučování  
9.1. Provozní porada  
25.1. Pololetní pedagogická rada  
27.1. Konec kurzu plavání 3.třídy  
31.1. Konec 1. pololetí, vysvědčení  
únor 3.2. Pololetní prázdniny  
6.2.-10.2. Jarní prázdniny  
17.2. Zahájení plaveckého výcviku 2.třídy Čulíková, Mírná
18.2.-24.2. Lyžařský kurz 7.třídy Zettlová
březen 1.3. Zahájení kurzu předškoláků , kteří se v dubnu zúčastní zápisu Lucáková
6.3. Provozní porada  
27.3.-31.3. Sběr papíru Ištoková
duben 3.4. Provozní porada, třídní schůzky  
4.4. -5.4. Zápis do 1. tříd
10.4.-12.4 Projekty Koháková
13.4.-14.4. Velikonoční prázdniny  
17.4. Pondělí velikonoční  
24.4. 3. pedagogická rada  
květen 1.5. Státní svátek  
8.5. Státní svátek  
15.-19.5. Školy v přírodě 2.-4.třídy TU
29.5. Provozní porada  
31.5. Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků Čulíková
červen 2.6. Den dětí-branný den  
5.6.-8.6. Závěrečné zkoušky 9.tříd Honzová
16.6. Konec kurzu plavání 3.třídy  
19.6. 4.pedagogická rada  
21.6. Schůzka rodičů žáků přípravné třídy  
20.6.-28.6. Třídní výlety TU
  8.tř. návštěva úřadu práce-volba povolání, sportovní a kulturní akce pořádané MČ Praha 9  
29.6. Zahradní slavnost, předání vysvědčení 9. třídám na radnici Čulíková, Králíková
30.6. Konec 2. pololetí, vysvědčení  
  1.7.-1.9. Letní prázdniny