CELOROČNÍ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2022 - 2023
Měsíc Datum Akce
září 1.9. Zahajovací pedagogická rada
19. - 23.9.  Adaptační kurz 6.ABC
12.9. Třídní schůzky 1.-9. ročník, výbor SRPZŠ
14. + 16.9. Zahájení plaveckého výcviku 3.třídy
28.9. Státní svátek
29. - 30.9. Projektové dny - Sport
říjen 3.10. Provozní porada
26.+ 27.10. Podzimní prázdniny
28.10. Státní svátek
listopad 7.11. Provozní porada
14.11. Pedagogická rada, třídní schůzky
17.11.  Státní svátek
18.11.  Ředitelské volno (deratizace, dezinsekce)
prosinec 5.12. Provozní porada, Mikulášská nadílka
19.12. Vánoční Praha
20.12. Třídní besídky
21.-22.12. Ředitelské volno 
23.12.- 2.1. Vánoční prázdniny
leden 3.1. Začátek školy
9.1. Provozní porada
14.-21.1. Lyžařský kurz 7. třídy
22.-28.1. Výlet - Sayda, Německo
23.1.  Pedagogická rada
27.1. Konec kurzu plavání 3. třídy
31.1. Konec 1. pololetí, vysvědčení
únor 3.2. Pololetní prázdniny
6. - 12. 2. Jarní prázdniny
  Zahájení plaveckého výcviku 2.třídy
březen 4. - 11. 3. KZŽS
13.3. Provozní porada
duben 3.4. Provozní porada
  Zápis do 1.tříd
6. 4. Velikonoční prázdniny
7. + 10.4. Státní svátek
24.4. Pedagogická rada, třídní schůzky
květen  24.5. Zahájení kurzu pro předškoláky
1. +  8.5. Státní svátek
2.+ 3.5. Projektové dny 
15.5. Provozní porada
  Pasování na čtenáře
červen 1.6. Branná tématika ve výuce 1. stupně
5.+6.+7. 6. Závěrečné zkoušky 9.tříd - ČJL, M, AJ
12.6. Provozní porada
  Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků a zápis prvňáčků do šk.družiny
  Schůzka rodičů žáků přípravné třídy
  Konec kurzu plavání 2. třídy
21.6. Uzavření klasifikace 2.pololetí
22.6. Závěrečná pedagogická rada
23.6.  Sportovně branný den 2. stupeň 
od  27.6. Třídní výlety
29.6. Zahradní slavnost, předání vysvědčení 9. třídám 
30.6. Konec 2. pololetí, vysvědčení
  1.7. - 3.9. Letní prázdniny