Měsíc Datum Akce
září 1.9. Zahájení školního roku, pedagogická rada
6.-.10.9. Adaptační kurz 6.ABC
6.9. Třídní schůzky 2.-9. ročník - online
10.9. Zahájení plaveckého výcviku 3.třídy
27.9. Projektový den - branná výchova
28.9. Státní svátek
říjen 4.10. Provozní porada
27. a 29.10. Podzimní prázdniny
28.10. Státní svátek
listopad 1.11. Provozní porada
15.11. Pedagogická rada, třídní schůzky
  17.11.  Státní svátek
prosinec 6.12. Provozní porada, Mikulášská nadílka
20.12. Vánoční Praha
21.12. Třídní besídky
22.12. Ředitelské volno
23.12. Vánoční prázdniny
leden 3.1. Začátek školy, provozní porada
15.-22.1. Lyžařský kurz 7. třídy
19.1.  Pedagogická rada
22.-29.1. KZŽS
28.1. Konec kurzu plavání 3. třídy
31.1. Konec 1. pololetí, vysvědčení
únor 4.2. Pololetní prázdniny
7.2. Provozní porada
  Zahájení plaveckého výcviku 2.třídy
březen 7.3. Provozní porada
14.-20.3. Jarní prázdniny
duben 4.4. Provozní porada
  Zápis do 1.tříd
12.-13.4. Projektové dny
14.+18.4. Velikonoční prázdniny
25.4. Pedagogická rada, třídní schůzky
květen   Zahájení kurzu pro předškoláky
2.5. Provozní porada
  Pasování na čtenáře
červen 1.6.  Den dětí
6.6. Provozní porada
  Závěrečné zkoušky 9.tříd
  Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků a zápis prvňáčků do šk.družiny
  Schůzka rodičů žáků přípravné třídy
  Konec kurzu plavání 2. třídy
20.6. Závěrečná pedagogická rada
od  27.6. Třídní výlety
  Zahradní slavnost, předání vysvědčení 9. třídám 
30.6. Konec 2. pololetí, vysvědčení
  1.7.-31.8. Letní prázdniny