Měsíc Datum Akce
září 2.9. Zahajovací pedagogická rada
16.-20.9. Adaptační kurz 6.ABC
9.9. Třídní schůzky
10. + 13.9. Zahájení plaveckého výcviku 3.třídy
23.-26.9 Adaptační kurz 1.ABC
říjen 7.10. Provozní porada
  Sběr papíru
29.-30.10. Podzimní prázdniny
31.10-1.11 Ředitelské volno
listopad 4.11. Provozní porada
18.11. Pedagogická rada, třídní schůzky
prosinec 2.12. Provozní porada
5.12. Mikulášská nadílka
16.12. Vánoční jarmark + Den otevřených dveří
17. + 18.12. Projektové dny
19. + 20.12. Třídní besídky, Vánoční Praha
23.12. Vánoční prázdniny
leden 6.1. Začátek školy, provozní porada
7.-13.1. Lyžařský kurz 7.třídy
20.1. Pololetní pedagogická rada
24.+28.1. Konec kurzu plavání 3. třídy
30.1. Konec 1. pololetí, vysvědčení
31.1. Pololetní prázdniny
únor 3.2. Provozní porada
4. + 7.2. Zahájení plaveckého výcviku 2.třídy
24.2.-1.3. Jarní prázdniny
březen 2.3. Provozní porada
7.3.-13.3 Kurz zdravého životního stylu 8. třídy - Jizerské hory
duben 6.4. Provozní porada
9.4. Velikonoční prázdniny
  Zápis do 1.tříd
  Zahájení kurzu pro předškoláky
27.4. Pedagogická rada, třídní schůzky
květen 11.5. Provozní porada
27.+28.5. Projektové dny
28.5. Pasování na čtenáře
29.5. Branný den
červen 1.6. Provozní porada
  Zápis do školní družiny na šk. r. 20/21 2. a 3. třidy
18.6. Schůzka rodičů budoucích žáků prvních tříd a přípravné třídy
16.6. Závěrečná pedagogická rada
25.6. Předání vysvědčení 9. třídám 
26.6. Konec 2. pololetí, vysvědčení
29.+30.6. Ředitelské volno
    Letní prázdniny