MěsícDatumAkceZodpovídá
září 1.9. Zahajovací pedagogická rada  
5.-10.9. Adaptační kurz + praktika v přírodě 6.tř. Hromádko, Kučerová
15.9. Zahájení plaveckého výcviku 3.třídy Mírná
18.9. Třídní schůzky Čulíková
27.+29.9. Ředitelské volno  
říjen 2.10. Provozní porada  
  Sběr papíru Ištoková
26.-27.10. Podzimní prázdniny  
listopad 6.11. Provozní porada  
17.11. Státní svátek  
20.11. Pedagogická rada, třídní schůzky  
prosinec 4.12. Provozní porada  
5.12. Mikulášská nadílka  
18.-20.12. Projektové vyučování Janů
20.12. Školní akademie 1. + 5.třídy  
21.12. Třídní besídky TU
22.12. Ředitelské volno  
23.12. Vánoční prázdniny  
leden 2.1.-7.1. Kurz zdravého životního stylu 8. třídy - Jizerské hory Zettlová
3.1. Zahájení vyučování  
8.1. Provozní porada  
22.1. Pololetní pedagogická rada  
26.1. Konec kurzu plavání 3. třídy  
28.1-3.2. Lyžařský kurz 7.třídy  
31.1. Konec 1. pololetí, vysvědčení  
únor 2.2. Pololetní prázdniny  
3.2. Konec lyžařského kurzu 7.třídy  
5.2. Provozní porada  
9.2. Zahájení plaveckého výcviku 2.třídy  
12.-18.2. Jarní prázdniny  
březen 5.3. Provozní porada  
26.-28.3 Projektové vyučování  
29.-30.3. Velikonoční prázdniny  
duben   Zápis do 1.tříd  
11.4. Zahájení kurzu pro předškoláky  
16.4. Pedagogická rada, třídní schůzky  
30.4. Ředitelské volno  
květen 7.5. Ředitelské volno  
  8.tř. návštěva úřadu práce-volba povolání Janů
14.5. Provozní porada  
24.5. Pasování na čtenáře Korfová, Stehlíková
28.5-2.6. Školy v přírodě 2.-4. třídy  
červen 1.6. Branný den  
4.6. Provozní porada  
4.-8.6. Závěrečné zkoušky 9.tříd Honzová
6.6. Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků Čulíková
15.6. Konec kurzu plavání 2. třídy  
20.6. Závěrečná pedagogická rada  
21.6. Schůzka rodičů žáků přípravné třídy  
21.-27.6. Třídní výlety  
28.6. Zahradní slavnost, předání vysvědčení 9. třídám na radnici Čulíková, Kasáková
29.6. Konec 2. pololetí, vysvědčení  
  30.6.-2.9. Letní prázdniny