Měsíc Datum Akce
září 2.9. Zahajovací pedagogická rada
16.-20.9. Adaptační kurz 6.ABC
9.9. Třídní schůzky
10. + 13.9. Zahájení plaveckého výcviku 3.třídy
23.-26.9 Adaptační kurz 1.ABC
říjen 7.10. Provozní porada
  Sběr papíru
29.-30.10. Podzimní prázdniny
31.10-1.11 Ředitelské volno
listopad 4.11. Provozní porada
18.11. Pedagogická rada, třídní schůzky
prosinec 2.12. Provozní porada
5.12. Mikulášská nadílka
16.12. Vánoční jarmark + Den otevřených dveří
17. + 18.12. Projektové dny
19. + 20.12. Třídní besídky, Vánoční Praha
23.12. Vánoční prázdniny
leden 6.1. Začátek školy, provozní porada
7.-13.1. Lyžařský kurz 7.třídy
20.1. Pololetní pedagogická rada
24.+28.1. Konec kurzu plavání 3. třídy
30.1. Konec 1. pololetí, vysvědčení
31.1. Pololetní prázdniny
únor 3.2. Provozní porada
4. + 7.2. Zahájení plaveckého výcviku 2.třídy
24.2.-1.3. Jarní prázdniny
březen 2.3. Provozní porada
7.3.-13.3 Kurz zdravého životního stylu 8. třídy - Jizerské hory
duben 6.4. Provozní porada
9.4. Velikonoční prázdniny
  Zápis do 1.tříd
  Zahájení kurzu pro předškoláky
27.4. Pedagogická rada, třídní schůzky
květen 11.5. Provozní porada
27.+28.5. Projektové dny
28.5. Pasování na čtenáře
29.5. Branný den
červen 1.6. Provozní porada
  Zápis do školní družiny na šk. r. 20/21 2. a 3. třidy
3.6. Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků a zápis prvňáčků do šk.družiny
8.-11.6. Závěrečné zkoušky 9.tříd
16.+19.6. Konec kurzu plavání 2. třídy
18.6. Schůzka rodičů žáků přípravné třídy
15.6. Závěrečná pedagogická rada
od 16.6. Třídní výlety, od 22.6.TU ve třídách
25.6. Zahradní slavnost, předání vysvědčení 9. třídám na radnici
26.6. Konec 2. pololetí, vysvědčení
29.+30.6. Ředitelské volno
    Letní prázdniny