MěsícDatumAkceZodpovídá
září 3.9. Zahajovací pedagogická rada
9.-14.9. Adaptační kurz 4.AC Štěpánková, Lucáková
10.9. Třídní schůzky Čulíková
14.9. Zahájení plaveckého výcviku 3.třídy Vymětalíková
17.-21.9 Adaptační kurz 6.AB Kasáková, Kokoška
říjen 1.10. Provozní porada
Sběr papíru
29.-30.10. Podzimní prázdniny
31.10-2.11 Projekty 100 let ČR Radová, Kokoška
listopad 5.11. Provozní porada
19.11. Pedagogická rada, třídní schůzky
prosinec 3.12. Provozní porada
5.12. Mikulášská nadílka
19.12. Školní akademie 1. + 5.třídy
20.12. Vánoční Praha
21.12. Třídní besídky TU
22.12. Vánoční prázdniny
leden 6.1.-11.1. Kurz zdravého životního stylu 8. třídy - Jizerské hory Zettlová
3.-4.1. Ředitelské volno
7.1. Zahájení vyučování
7.1. Provozní porada
23.1. Pololetní pedagogická rada
25.1. Konec kurzu plavání 3. třídy
31.1. Konec 1. pololetí, vysvědčení
únor 1.2. Pololetní prázdniny
2.-8.2. Lyžařský kurz 7.třídy
4.2. Provozní porada
8.2. Zahájení plaveckého výcviku 2.třídy
18.-24.2. Jarní prázdniny
březen 4.3. Provozní porada
duben 1.4. Provozní porada
Zápis do 1.tříd
10.4. Zahájení kurzu pro předškoláky
15.4. Pedagogická rada, třídní schůzky
květen 2.-3.5. Ředitelské volno
6.5. Provozní porada
8.tř. návštěva úřadu práce-volba povolání Janů
30.5. Pasování na čtenáře Krčilová
červen 3.6. Provozní porada
3.6. Zápis do školní družiny na šk. r. 19/20 2. a 3. třidy
30.5. Branný den
10.-13.6. Závěrečné zkoušky 9.tříd Honzová
5.6. Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků a zápis prvňáčků do šk.družiny Čulíková
14.6. Konec kurzu plavání 2. třídy
19.6. Závěrečná pedagogická rada
20.6. Schůzka rodičů žáků přípravné třídy
20.-26.6. Třídní výlety
27.6. Zahradní slavnost, předání vysvědčení 9. třídám na radnici Čulíková, Honzová
28.6. Konec 2. pololetí, vysvědčení
29.6.-1.9. Letní prázdniny