Do  projektu Klub mladých diváků je naše škola zapojena již  mnoho let. Přihlášení žáci ze 7.-9. tříd za celý školní rok navštíví 4 odpolední nebo večerní divadelní představení. V letošním školním roce je před námi je ještě poslední červnové představení, ale nyní již víme, že jsme navštívili divadelní představení v divadlech ABC, V Dlouhé, v Národním divadle a v  Komedii. V letošním školním roce navštěvuje Klub mladých diváků 30 dětí. Přihlašování na další ročník proběhne v září a my doufáme, že bude stejný nebo ještě větší zájem než v letošním roce, jelikož jít večer do divadla se spolužáky  a bez rodičů, je přece prima :)

 Mgr. H. Štěpánková a Mgr. R. Blažková

I letos se naše škola zapojila do Dopravní soutěže mladých cyklistů v obou kategoriích, ve kterých soutěžili žáci a žákyně z 5.A, 6.C, 9.C. Dopravní soutěž mladých cyklistů se v obvodním kole skládá ze zásad poskytování první pomoci, testu z pravidel provozu na pozemních komunikací, jízdy zručnosti (na kole přes překážky) a z jízdy na kole po dopravním hřišti  podle pravidel provozu na pozemních komunikacích. V každém družstvu soutěží 2 dívky a 2 chlapci.

V obou kategoriích jsme získali 1. místo a postupujeme do krajského kola, které se uskuteční v červnu na Praze 6.

Mgr. Hana Štěpánková

 Volby proběhly korespondenční formou ve dnech 13. 5.-17. 5. 2024. Voleb se zúčastnila nadpoloviční většina zákonných zástupců žáků, tj. oprávněných voličů.

Nejvyšší počet hlasů získali:

  1. Lucie Kolátková - 379 hlasů
  2. Tomáš Felt – 322 hlasů

Další pořadí:

  1. Lenka Bartošová – 217 hlasů
  2. Martina Holečková – 213 hlasů
  3. Markéta Langová – 147 hlasů

 Lucie Kolátková a Tomáš Felt se stávají na příští období 2024 - 2027 zástupci rodičů do školské rady.

                                               volební komise:            Veronika Pertlová

                                                                                    Andrea Wendlíková

                                                                                     Martina Zettlová

V Praze dne 20. 5. 2024        

Od 13. do 17. května se vydaly třídy 5.A a 5.B na pirátskou školu v přírodě do Pístiny v jižních Čechách. Počasí nám přálo, a tak jsme postupně za podpory čtyř pirátů - instruktorů tvořili svoji třídní vlajku, pirátský pokřik, mapu pokladů, hledali pirátský poklad, opékali buřty a plnili spoustu dalších úkolů a her. Vše jsme pořádně oslavili pirátským disco tancem a zpěvem s kytarami. Všichni jsme si školu v přírodě užili a plní zážitků se v pořádku vrátili domů.

Třídní učitelky

V týdnu od 13. do 17. května vyjely čtvrté třídy do RS Lites u Mukařova na pobyt v přírodě. Instruktoři z agentury Wenku nám připravili program inspirovaný indiánskými zvyky a soužitím s přírodou. Děti střílely z luku, házely podkovou, malovaly na trička, vyráběly chrastítka, nacvičovaly scénky s indiánskou tématikou, ale zahrály si i jiné hry jako například velmi oblíbenou laser game s lany. Počasí nám přálo, celý týden bylo slunečno. Jídlo nám chutnalo. Všichni jsme si to moc užili. 

Školní rok se už chýlí ke konci, a tak i putování sedmých tříd po různých řemeslných oborech na SOŠ Jarov došlo svého cíle. Žáci a žákyně měli možnost vyzkoušet si práci s různými materiály a nástroji, vyrobit si funkční či okrasný výrobek, zlepšit si svoje technické, ale i logické dovednosti a nakonec rozvíjet svou kreativitu.

Doufáme, že návštěvy děti inspirovaly a možná pomohly i při úvahách o budoucím oboru vzdělání.

H. Paskudová, M. Rozsypalová, A. Buchetková, T. Nemyrovych, V. Janů

Ve středu 15. 5.  se třídy 2. B a 2. C vypravily do Rudolfina na pořad o Antonínu Dvořákovi, který krásně uzavřel téma našich projektových dnů. V rámci pořadu „Vláčkem za Dvořá(č)kem“  kvarteto Norbert představilo dětem  hudební čísla propojená vyprávěním a otázkami.  Děti se dozvěděly, jak se liší housle, viola a violoncello a slyšely, jak zní Humoreska a jiné skladby od Antonína Dvořáka. Všem dětem se program velmi líbil a už se těší na další.   

třídní učitelky

Vážení rodiče,

 

žáci 4.ABC, kteří se vracejí ze ŠVP jsou aktuálně v Radonicích. Příjezd cca 12:15 hod.