Žáci 9. ročníku, David Trunec a Robert Fiala, si připravili pro své spolužáky i z jiných tříd přednášku o 3D tisku s praktickou ukázkou. Děti se tak mohly seznámit s principem 3D tisku, mohly vidět naši školní 3D tiskárnu přímo v provozu. Dozvěděly se, kde se s 3D tiskem mohou setkat v praxi, prohlédly si některé tištěné předměty a dostaly odpověď na otázky, které je zajímaly…

A nutno říct, že to naši experti zvládli výtečně. Tady je zpětná vazba od některých zúčastněných z 2. stupně:

„Prezentace kluků z 9. třídy se mi líbila. Seznámili nás s tím, jak vůbec 3D tiskárna funguje a jaké druhy tiskáren máme. Mohli jsme si vyzkoušet mikroskop, vytisknutý na 3D tiskárně, a díky tomu jsme pochopili užitečnost 3D tisku. Dále nám ukázali budoucnost 3D tisku a jeho přínos pro lidi (od stavění domů až k vytváření orgánů). 3D tisk díky tomu beru jako perspektivní záležitost, kterou v budoucnosti využijeme.“ Martin Michalica

„Poté, co jsem slyšel o možné prezentaci 3D tisku, jsem byl nadšený. Na samotné prezentaci šlo vidět, že se kluci o téma zajímají a zodpověděli nám všechny naše dotazy. Během představování 3D tisku nechali vytisknout kostku lega. Mě osobně nejvíce zaujalo tisknutí budov, které má dle mě obrovský potenciál…“ Jenda Kaluža

„Dnešní přednáška o 3D tisku mě velice zaujala. Kluci byli jednoduše skvělí... nádherná ukázka i prezentace a v ní vše podstatné. Tisk i3MK3S+ byl poutavý a názorně ukázal chod tiskárny. Lehký pohled do PrusaSliceru objasnil záhlaví 3D tisku. Ukázka a následné porovnání výtisku z FFF z mini nebo MK3 a DLP z SL1 objasnila, jak je objekt vytvořen v počítači přesunut do reálného světa. Oceňuji slidy s využitím a budoucností tisku. Kluci se jistě pohybují ve 3D tisku dlouho a pro mě jako majitele mini, příhodná chvilka se zeptat na věci, co my byly nejasné. Dodatečně bych chtěl poděkovat...“ David Petráš

„Přednáška se mi moc líbila, líbilo se mi, jak nás kluci s 3D tiskem seznámili, vše stručně a zajímavě vysvětlili a mluvili jako odborníci. Věděli odpovědi na všechny naše otázky a moc jsem si z této přednášky odnesla…“ Lucie Csurillová

„Přednáška se mi velice líbila. Bylo vidět, že se kluci vyznají a že je 3D tisk baví. Co je však ale to těžší, je zaujmout publikum a to se velmi povedlo. Myslím, že díky klukům se pár lidí od nás ze třídy rozhodne zajímat o 3D tisk více. Velice pěkně zpracovaná a zajímavá prezentace, která toho žákům hodně předala. Děkuji!“ Boris Rassl

„Nejzajímavější bylo, že jsme si to mohli prohlédnout zblízka! Kluci ukázali několik předem navržených modelů a předvedli nám, jak se to načítá do tiskárny a jak to funguje. Bylo úžasné vidět, jak se věci tisknou a jak se tam vrstva po vrstvě přidávají nové detaily...“ Lukáš Rudolský

Fotogalerie zde (pozn. snímky nafotila Aneta Žáčková, použity jsou i ilustrační snímky dalších žáků 9. roč.)

 

Mgr. Michaela Králíková

V úterní skupince Šikovných ručiček jsme si "vypěstovali" tulipány. 

Vyrostly nám za hodinu a výhodou je, že nikdy nezvadnou. Jen škoda, že nevoní. :-)

Bc. Veronika Pertlová

Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 24. 3. se v naší škole uskutečnil Den otevřených dveří. Dětí si v doprovodu rodičů přišly prohlédnout celý „Domeček“ . Zatímco děti plnily zajímavé úkoly na dotykové tabuli, dospělí si mohli promluvit s vyučujícími o všem, co je zajímalo. Součástí byla i výstavka učebních materiálů pro žáky 1.tříd.

Zájem dětí i rodičů byl velký.

Mgr. A. Vymětalíková

Dne 22.března jsme se vydali do Muzea hl. města Prahy na pořad: Velikonoce našich prababiček.

Prostřednictvím velikonočních předmětů a říkanek nás lektorka seznámila s velikonočními zvyky, děti si i vyzkoušely hry, které hráli naši pradědečci a prababičky o Velikonocích Ve druhé části programu si žáci vyrobili předmět spjatý s velikonočními zvyky.

 

tř.uč. 1.C

Děti dětem – Prevence kyberšikany

Třídy 2. ročníku moc děkují žákyním N. Lipovské a M. Šenkýřové z 9. ročníku za poutavě připravený interaktivní program o kyberšikaně. Druháci pozorně naslouchali, aktivně se zapojovali s vlastními dotazy a z programu si odnesli spoustu nových ponaučení a věcí k zamyšlení. Potlesk na závěr byl zasloužený!

Na projektu se podílely i K. Chromíková a K. Kardosová, rovněž z 9. ročníku, které s povídáním o kyberšikanně obešly 4. a 5. třídy. Máme z aktivity našich starších žáků pro naše mladší žáky velkou radost!

Mgr. Lucie Navrkalová

V rámci výuky literární výchovy se žáci 9. ročníku zapojili do školního projektu „Literární toulky Prahou“.

Na zadané téma, které bylo zaměřeno na osobní život a literární činnost Jaroslava Haška, se vydali „literární nadšenci“ putovat po známých pražských místech, které jsou neodmyslitelně spojeny s tímto spisovatelem. Shodou okolností letos uplynulo sto let od jeho smrti.

Ze svých toulek po Praze natočili krátká videa a správně odpověděli na zadané otázky.

Všechny odevzdané práce byly skvěle a zcela profesionálně zpracovány.

Těšíme se na jejich další literární výstupy, které budou pokračovat v průběhu celého druhého pololetí.

Za PK ČJL Mgr. Eva Veličková

(Chci za vedení školy ještě dodat, že paní učitelka se nespokojuje s tím, že by dětem úkoly jen zadala, ale každou trasu předem projde a dětem natočí video, kde jim dá tipy, jak úkol dobře zvládnout. NK)

 

13. 3. 2023 se uskutečnila v divadle Gong prezentace žáků Prahy 9 k projektu „Příběhy našich sousedů“. Náš tým reprezentovali žáci osmých a devátých ročníků (Lucie Csurillová, Anastázie Dětková, Jakub Novotný, David Petráš, Boris Rassl a Aneta Žáčková), kteří zpracovávali životní příběh pana René Levinského, aktivního účastníka revolučního výboru v roce 1989. Životní osudy pamětníka zpracovali formou rozhlasové reportáže a pro prezentaci zvolili dramatizaci, která byla celou porotou velmi kladně hodnocena. Letošní vystoupení tak úspěšně navázalo na předcházející ročník a doufáme, že v této tradici bude naše škola pokračovat i nadále.

Za pedagogické vedení: Mgr. Eva Veličková a Ing. Petra Honzová