Vážení rodiče, 

termín zaplacení záloh na zimní kurzy (lyžařský a KZŽS) se posouvá na 2.11. 2020 (případně bude vyvěšena další informace) Nedodané přihlášky prosím potvrďte mailem - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Mgr. Martina Zettlová

 

Kurz zdravého životního stylu

Lyžařský kurz

Vážení strávníci,

z důvodu výskytu nákazy COVID-19 u zaměstnanců školní jídelny nebudeme od 19.10. vařit. Velice se omlouváme rodičům, kteří počítali se zajištěním oběda pro své děti.

Věra Cyprichová

ředitelka školy

Vážení rodiče,

pro úhradu poplatku za školní družinu říjen –prosinec 2020 zůstává termín do 15.10.2020  a poplatek se nesnižuje. O případné přeplatky, které vzniknou v důsledku uzavření školy, bude adekvátně ponížena platba za ŠD na další období.

Většina rodičů má poplatek již uhrazen, děkujeme za pochopení.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Na základě rozhodnutí ministra školství budou podzimní prázdniny probíhat v týdnu od

26. 10. do 30. 10. 2020.

Ohledně organizace výuky od 2. 11. zatím nemáme žádné informace. Proto prosím sledujte průbězně webové stránky školy, kde nové aktuální informace zveřejníme.

Věra Cyprichová

ředitelka školy

Pro rodiče žáků, kteří jsou zaměstnanci :

− bezpečnostních sborů;

 − obecní policie;

 − poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;

 − příslušníci ozbrojených sil;

 − zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

 − sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

− sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;

− zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení

JE STANOVENA MOŽNOST ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY  JEJICH DÍTĚTE V URČENÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Rodiče ve výše zmíněných profesích mohou požádat o zajištění školní docházky svých dětí i v době mimořádného uzavření škol

Jak postupovat:

  • Zákonný zástupce žáka požádá svého zaměstnavatele o možnost zajištění docházky dítěte do základní školy.
  • Zaměstnavatel se s touto žádostí obrátí na Odbor školství MHMP
  • Tento odbor následně informuje určenou základní školu a žadatele o umístění dítěte do ZŠ

Na Praze 9 poskytuje školní docházku v době mimořádného opatření ZŠ Novoborská,  Novoborská 371, 190 00 Praha 9 - Střížkov

Vážení rodiče,

do 23.10. 2020 nebudu z důvodu OČR přítomna v kanceláři ŠJ, prosím, komunikujte výhradně po mailu. K objednávání stravy využívejte přednostně www.strava.cz.

Děkuji za pochopení. 

Renáta Bílková

vedoucí ŠJ

Vážení rodiče,

vzhledem k rychle měnícím se pokynům z MŠMT vám dodatečně nabízíme stravování pro vaše děti.

V tuto chvíli mají všechny děti oběd odhlášen. Pokud máte zájem, aby si vaše dítě vyzvedávalo teplý oběd (bez polévky) v krabičce, tak jak bylo uvedeno v pokynech z 9.10., můžete mu dnes, tj. 13.10.2020 do 20:00 přihlásit oběd prostřednictvím www.strava.cz (viz žád ŠJ) a to na celou dobu distanční výuky. 

Prosím, přihlašujte dítě k "distančnímu" stravování jen tehdy, pokud oběd opravdu přijde odebrat, apelujeme na zamezení plýtvání jídlem a obalovými materiály. 

Výdej pro žáky 1. stupně bude probíhat od 12:45 do 13:15 hod.

Výdej pro žáky 2. stupně bude probíhat od 13:30 do 14:00 hod. Výdej bude probíhat u vchodu do kanceláře vedocí školní jídelny ze školního dvora. 

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

 

 

 

Vážení rodiče a žáci,

v souvislosti s nařízením vlády zahajujeme od 14.10 distanční výuku pro všechny žáky základní školy. Tato výuka je pro žáky 1. i 2. stupně povinná.

Tak, jako v jarních měsících, soustředíme výuku na nosné učivo v hlavních naukových předmětech.  

(Základní pravidla pro distanční výuku naleznete v „Aktualitách“ ze dne 9.10. na webových stránkách školy).

Schéma výuky pro žáky 1. stupně:

On- line výuka bude  probíhat maximálně 2 – 3 vyučovací hodiny denně a budou v ní zahrnuty Čj, M, Aj, Př a Vl. Ostatní předměty budou řešeny formou zadávání  domácí  samostatné práce. Žáci dnes obdrželi rozvrh s vyznačenými hodinami, které budou vyučovány on- line a které nikoliv.

On- line výuku by měli žáci zvládnout i na chytrém telefonu. V případě, že rodina nemá doma k dispozici žádné digitální zařízení, na základě písemné žádosti jej může škola sociálně slabým žákům zapůjčit. Taktéž je možné, aby se rodiče domluvili s vyučujícím na jiné formě distanční výuky pro jejich dítě.

Schéma výuky 2. stupně:

I žáci 2. stupně obdrželi rozvrh, ve kterém jsou vyznačeny hodiny, které budou vysílány o-line a které budou asynchronní tj. se zadáním samostatné práce žákům. Možnost zapůjčení tabletu je stejná jako pro žáky 1. st.

Stravování v ŠJ:

Počínaje 14.10.  možnost stravování ve škole zůstává - viz samostatná zpráva.

Pevně věřím, že se s žáky opět ve škole setkáme v pondělí 2. 11. 20

Věra Cyprichová

ředitelka školy

Vážení rodiče,

již třetí týden se potýkáme s nedostatkem personálních sil. Obvyklou podzimní nemocnost či ošetřování členů rodiny nám podstatně ztěžuje současná epidemická situace. Dříve obvyklé týdenní absence zaměstnanců jsou z karanténních nebo zdravotních důvodů delší a také častější – v minulosti paní učitelka kvůli kontinuitě výuky přechodila lehké nachlazení, v dnešní době si to nemůže dovolit. Třídní kolektivy spojovat nemůžeme a jsme tedy nuceni suplovat sebemenší počet přítomných dětí, které se nesnažíme pouze hlídat, ale hlavně vzdělávat.

Všichni vyučující jsou v přímém ohrožení Covidem-19, státem slíbené respirátory přišly dnes, tj. 12.10.2020! a stejně jako vy máme všichni doma blízké z té či oné ohrožené skupiny. Každý den odmluvíme řadu hodin v rouškách.

Máme povinnost distanční výuky pro nepřítomné děti, jejíž příprava si žádá další práci navíc. Státem slíbená dotace na techniku k distančnímu vzdělávání dodnes nedošla. Jsme dobře vybaveni pro práci ze školy, ale ne pro práci z domova. To nám limituje učitele v karanténě.

Rychlost, se kterou naše vláda mění svoje rozhodnutí ohledně školství (od výuky (prezenční/distanční, přes kroužky, hygienická pravidla, stravování apod.), nám komplikuje koncepční práci a oproti vám, rodičům, nemáme v informovanosti žádný náskok. Média sdělují „ověřené pravdy“ dávno předtím, než přijde závazný dokument do datových schránek školy.

Byla stanovena synchronní distanční výuka, pokud však vyučující onemocní a není už nikdo další, kdo by ho vysuploval, musíme přejít na distanční výuku asynchronní – tj. zadání samostatné práce.  

Velmi vás prosíme, abyste v této těžké době věřili, že děláme maximum a že nám na vzdělání vašich dětí záleží. Moc si přejeme, aby toto období brzy skončilo, abychom ho všichni překonali ve zdraví a život nás všech se vrátil do normálních kolejí.

 

Za všechny zaměstnance školy

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Vážení rodiče,

v souvislosti s vyhlášením částečného uzavření 2. stupně základních škol naše škola přejde k distančnímu vzdělávání. Na tuto situaci jsme se připravili. Pedagogové byli proškoleni v práci v aplikaci Microsoft Teams, kterou škola zvolila pro synchronní formu distanční výuky. V souvislosti s tím vydávám tento řád pro distanční vzdělávání.

Organizaci vzdělávání v týdnu 12.-16.10.2020 naleznete zde.

Pravidla pro distanční vzdělávání

1.            Distanční výuka je nově pro žáky povinná – dáno novelou zákona vyhlášenou pod č. 349/2020 Sb.

2.            K distančnímu vzdělávání žáků bude využíván především nástroj Microsoft Teams, který škola poskytla žákům zdarma v rámci své multilicence. Microsoft Teams je aplikace, která umožňuje textovou komunikaci, video hovory a celou řadu dalších funkcí. Tato aplikace bude využívána především pro on-line výuku a konzultace s vyučujícím.

3.            Dalšími komunikačními prostředky, které mohou být využívány, jsou

e- mailová korespondence či jiné aplikace, které již vyučující využívali v rámci distanční výuky v minulém školním roce (Google formuláře apod.). Žákům mohou být potřebné materiály předávány i v tištěné formě a oni je i v této podobě, po vypracování úloh, mohou zpět předat vyučujícímu.

Distanční výuka není synonymem pro on-line výuku.

4.            Pro využití aplikace Microsoft Teams si ji musí každý žák na svém domácím počítači nainstalovat a zprovoznit. Žáci 1.stupně se však zde bez pomoci rodičů neobejdou. Žáci 2.st. procvičili v rámci výuky ICT. Postup pro instalaci je od 21.9.2020 zveřejněn na webu školy.

5.            Oznámení o zahájení distanční výuky bude sděleno žákům prostřednictvím třídních učitelů a uveřejněno na webových stránkách školy.

6.            Rozvrh hodin distanční výuky bude vycházet z rozvrhu hodin pro prezenční výuku upřednostněním nosného učiva dle doporučení MŠMT. Výuka bude probíhat synchronně pro stěžejní předměty – tj. formou videohodin nebo online chatu v MS Teams a asynchronně pro předměty výchovné – tj. budou zadávány úlohy formou vypracování samostatné práce. Mezi jednotlivými hodinami v rozvrhu se tedy vyskytnou pauzy, žáci je využijí k relaxaci či pro individuální domácí přípravu. Žáci obdrží ve škole upravený rozvrh hodin, kde budou vyznačeny písmenem S hodiny synchronní a písmenem A hodiny asynchronní. V době hodin označených S je žák aktivně přihlášen v MSTeams.

7.            Z důvodu odpočinku žáka nemusí vždy vyučovací hodina trvat 45 min. Členění vyučovací hodiny je plně v kompetenci příslušného vyučujícího a může být rozděleno na on-line část a samostatnou práci nebo procvičování bez nutnosti připojení k internetu.

8.            V průběhu výuky musí mít každý žák při sobě příslušnou učebnici a školní či pracovní sešit, do kterého bude provádět zápis na pokyn vyučujícího. Žáci byli informováni o nutnosti odnést si veškeré učebnice ze školy domů.

9.            V průběhu distanční výuky mohou být žáci kromě jiného hodnocení klasifikováni známkami.

Klasifikace bude možná na základě testování dle zadání jednotlivých vyučujících. Přitom platí, že každý žák bude mít možnost test jednou zopakovat, počítat se mu bude lepší známka.

Slohová práce či jiná tvůrčí práce (referát, výtvarná práce, esej, ústní odpovědi) se nepovažují za test, mohou být klasifikovány přímo.

10.          Případná absence žáka při distanční výuce se zapisuje do standardní elektronické třídní knihy. Vyučující zapíše rovněž absenci, pokud zjistí, že žák vysílání v průběhu vyučovací hodiny bez omluvy opustil nebo přišel pozdě. Absence bude rovněž zapsána, pokud žák neodevzdá v termínu práci zadanou v asynchronně vyučovaných předmětech.

11.          Nemůže-li se žák zúčastnit distančního vzdělávání, je zákonný zástupce povinný jej nejpozději do 3 dnů řádně omluvit.

12.          Každý žák má právo si domluvit, nad rámec běžné výuky, individuální konzultaci s vyučujícím.

13.          Žáci jsou povinni v průběhu on-line výuky dodržovat komunikační kázeň. O slovo se žák hlásí pomocí příslušné ikony.

14.          Pořizování jakýchkoliv záznamů z distanční výuky je možné pouze se souhlasem příslušného vyučujícího.

15.          Pokud se žákovi vyskytne na jeho zařízení závada, která mu neumožní účast na distančním vzdělávání, může požádat o dočasné zapůjčení tabletu z majetku školy. Totéž se týká žáků, kteří nemají možnost pracovat z domova na vlastním digitálním zařízení. Je nutno podotknout, že pro videohodinu v MSTeams žákům skutečně postačí běžný chytrý telefon.

16.          O zapůjčení zařízení musí písemně zažádat zákonný zástupce žáka a uzavřít se školou smlouvu o výpůjčce. Žádosti bude škola vyřizovat individuálně. Na zápůjčku nevzniká automatický nárok.

17.          Pokud je na vyučujícího či třídu na prvním stupni uvalena karanténa, distanční výuka probíhá dle personálních možností školy buď synchronně nebo asynchronně. Opět platí, že distanční výuka není synonymem pro on-line výuku.

V Praze, 9.10.2020

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy