Vážení rodiče,

přikládáme podrobné informace k PCR testům, které budou ve spolupráci se zřizovatelem MČ Praha 9 rozdány v pondělí, 19.4.2021 při antigenním testování vašich dětí.

Podmínkou testování PT-PCR je řádná registrace vzorku do formuláře pověřené laboratoře https://www.covid-ghc.com/skola - je potřeba vyplnit údaje dítěte a oskenovat QR kód z černého špuntíku na zkumavce. Formulář má tlačítko na skenování „Skenovat QR kód“, musíte ale vyplňovat v chytrém telefonu s fotoaparátem. Odevzdání vzorku bez registrace neumožní párování a následné zaslání výsledku testu.

Spolu s testem obdržíte návod a tištěný formulář, věnujte mu, prosím, náležitou pozornost – viz zde. Test je uložen v označeném sáčku, v tomto sáčku je třeba vrátit zkumavku s odebraným vzorkem. Zároveň je potřeba řádně vyplnit a odevzdat Dotazník část 3.

Vzorek v sáčku a vyplněný dotazník musí dítě nebo vy přinést nejpozději v úterý 20.4.2021 a odevzdat ráno před začátkem vyučování třídní učitelce.

Děkujeme vám za spolupráci.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Vážení rodiče,

za přísných podmínek je umožněn návrat alespoň části žáků 1. st. zpět do školy. Podmínkou je však povinné testování pravidelně 2x týdně (pondělí a čtvrtek) v případě antigenního testování či 1× týdně v případě použití RT-PCR testů.

V týdnu od 19.4.2021 (sudý týden) se budou prezenčně vzdělávat třídy: 1.A, 1.C, 2.B, 3.B, 4.B, 5.A, 5.B, 5.C.

Pokud se žák nezúčastní testování, nebude mu umožněno prezenční vzdělávání a škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této absenci nemá škola povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání. Škola zajistí studijní podporu a žák bude úkoly vypracovávat a odevzdávat individuálně.  

Školního testování se nemusí účastnit žáci, kteří prodělali onemocnění Covid 19 a u nichž zároveň neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí zákonný zástupce prokazatelně doložit při vstupu do školy (viz leták MŠMT rodiče).

Školní testování se neprovádí u žáků, jejichž zákonný zástupce doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS - CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě. Test nesmí být starší 48 hod., a žáci nesmí mít příznaky onemocnění COVID-19.

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Protože děti mohou mít z prvního testování obavy a rodiče zároveň obavu o své děti, ŽÁDÁME VÁS, ABYSTE SE K PRVNÍMU TESTOVÁNÍ DOSTAVILI DO ŠKOLY SPOLEČNĚ SE SVÝMI DĚTMI a pomohli jim s odběrem vzorku.

 

Organizace testování

Škola obdržela testy Lepu Medical – Antigen Rapid Test Kit. Tento test se provádí formou samoodběru, pouze pod dohledem pedagogů. V rámci co nejhladšího průběhu testování prosíme rodiče, aby se předem seznámili s tím, jak s testem pracovat:

Návod k použití - video

Návod k použití - leták

Na vyzvání pracovníkem školy vstupují rodič a dítě do budovy určeným vchodem (rozpis viz níže). V přilehlé chodbě si dítě s pomocí rodiče provede test. Poté dítě s rodičem odcházejí před budovu, kde vyčkají na výsledek testu. V případě negativního testu odchází žák sám do své kmenové třídy.

V případě pozitivního testu žák nebude vpuštěn do školy, příslušná vyučující vystaví rodiči potvrzení o pozitivním nálezu u dítěte. Rodič je povinen oznámit toto ošetřujícímu lékaři dítěte. Lékař následně vystaví dítěti žádanku na PCR test. Pokud následný test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce žáka je povinen okamžitě informovat školu.

Rozpis vstupů do budovy:

1.A a 1. C – čas: 7, 30 – 8, 00 hod. - Domeček- vstup přímo ze zahrady do učebny určené pro testování.

2.B - čas: 7, 30 – 8, 00 hod.

5.A - čas: 8,00 – 8,30 hod

– vstup hlavním vchodem. Testovací místo v pravé části vstupní haly (v prostorách u šatních skříněk II. stupně).

3. B - čas: 7, 30 – 8,00 hod

5.B - čas: 8,00 – 8,30 hod

– vstup bočním vchodem vlevo od hlavního vchodu. Testovací místo v chodbě u fyziky.

4.B - čas: 7, 30 – 8, 00 hod

5.C - čas: 8,00 – 8,30 hod

– vstup do budovy vchodem pro ŠD, testovací místo na podestě pod schody do školní jídelny.

U každé testované skupiny má dohled příslušná vyučující a další pověření zaměstnanci školy.

Toto schéma testování platí pro pondělí, 19.4. 2021. Zvolili jsme jej z toho důvodu, abychom do kmenových tříd nezavlekli případnou infekci.

Souběžně s tímto testováním budou ve spolupráci se zřizovatelem MČ Praha 9 rozdány sady na testování PT-PCR. Podmínkou testování PT-PCR je řádná registrace vzorku do formuláře pověřené laboratoře https://www.covid-ghc.com/skola - je potřeba vyplnit údaje dítěte a oskenovat QR kód z černého špuntíku na zkumavce. Formulář má tlačítko na skenování „Skenovat QR kód“, musíte ale vyplňovat v chytrém telefonu s fotoaparátem. Odevzdání vzorku bez registrace neumožní párování a následné zaslání výsledku testu.

Obrázek testu zde.

Vzorek může rodič odebrat dítěti při čekání na výsledek antigenního testu hned v pondělí a odevzdat anebo test provést následující den ráno a žák ho odevzdá ve škole. V případě neodevzdání řádně zaregistrovaného vzorku se dítě bude muset opět ve čtvrtek testovat školním antigenním testem.

V Praze, 15.4.2021

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

leták MŠMT žáci

leták MŠMT rodiče

Testování v hlavní budově proběhne ve zrychleném režimu, protože řada rodičů potvrdila, že dítě zvládne samoodběr pod dohledem třídní učitelky.

V případě pozitivního výsledku některého z žáků odchází do karantény celá třída, proto prosíme rodiče, ať již své dítě ráno doprovází nebo ne, aby byli připraveni na tuto eventualitu a mohli dítě vyzvednout. 

Děti bez doprovodu rodičů procházejí od 7:30 do 7:55 průběžně do své kmenové třídy bez přezouvání:

2.A, 2.C hlavní vchod levými dveřmi

3.A, 3.C boční vchod vlevo od hlavního vchodu, za vstupem zatáčí doprava

4.A, 4.C vchodem pro ŠD a dále, jak jsou zvyklé

Nástup rodičů s dětmi na testování:

0. A, 1. B – čas: 7,30 – 8, 00 hod. – Domeček - vstup přímo ze zahrady do učebny určené pro testování, proběhne ve stejném režimu jako v pondělí. Děti, které podle sdělení rodičů zvládnou samoodběr, si na místě zorganizují paní učitelky.

2.A, 2.C  - čas: 7, 30 – 8, 00 hod.  – vstup hlavním vchodem, pravými dveřmi. Testovací místo v pravé části vstupní haly (v prostorách u šatních skříněk II. stupně), jako bylo v pondělí, rodiče vstupují na vyzvání.

3. A, 3.C - čas: 7, 30 – 8,00 hod – vstup bočním vchodem vlevo od hlavního vchodu. Testovací místo vlevo v chodbě u učebny fyziky.

4.A, 4.C  - čas: 7, 30 – 8, 00 hod - vstup do budovy vchodem pro ŠD, testovací místo vlevo v chodbě u schodiště do školní jídelny.

Po odebrání vzorku jde dítě do kmenové třídy, rodič může odejít.

Postup, pokud je některé z dětí covid pozitivní: TU vyplní potvrzení o pozitivitě testu u dotyčného žáka a předá rodiči, který i s dítětem odchází ze školy, ihned dálkově informuje dětského lékaře a ten dítě pošle na kontrolní RT-PCR test. Rodiče ostatních přítomných dětí jsou bezprostředně vyzváni, aby si děti vyzvedli, a odcházejí domů čekat na potvrzení o pozitivně testovaného konfirmačním RT-PCR testem. O případném nařízení a průběhu karantény budou informováni KHS. (podrobněji viz leták MŠMT https://www.zslitvinovska6.cz/images/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf).

V Praze, 13.4.2021

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Vážení rodiče,

od 12. 4. 2021 je za přísných podmínek umožněn návrat alespoň části žáků 1. st. zpět do školy. Podmínkou je však povinné testování pravidelně 2x týdně (pondělí a čtvrtek) v případě antigenního testování či 1× týdně v případě použití RT-PCR testů.

Pokud se žák nezúčastní testování, nebude mu umožněno prezenční vzdělávání a škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této absenci nemá škola povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání. Škola zajistí studijní podporu a žák bude úkoly vypracovávat a odevzdávat individuálně.  

Školního testování se nemusí účastnit žáci, kteří prodělali onemocnění Covid 19 a u nichž zároveň neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí zákonný zástupce prokazatelně doložit při vstupu do školy.

Školní testování se neprovádí u žáků, jejichž zákonný zástupce doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS - CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě. Test nesmí být starší 48 hod., a žáci nesmí mít příznaky onemocnění COVID-19.

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Protože děti mohou mít z prvního testování obavy a rodiče zároveň obavu o své děti, ŽÁDÁME VÁS, ABYSTE SE K PRVNÍMU TESTOVÁNÍ DOSTAVILI DO ŠKOLY SPOLEČNĚ SE SVÝMI DĚTMI a pomohli jim s odběrem vzorku.

 

Organizace testování

Škola obdržela testy Lepu Medical – Antigen Rapid Test Kit. Tento test se provádí formou samoodběru, pouze pod dohledem pedagogů. V rámci co nejhladšího průběhu testování prosíme rodiče, aby se předem seznámili s tím, jak s testem pracovat:

Návod k použití - video

Návod k použití - leták

Na vyzvání pracovníkem školy vstupují rodič a dítě do budovy určeným vchodem (rozpis viz níže). V přilehlé chodbě si dítě s pomocí rodiče provede test. Poté dítě s rodičem odcházejí před budovu, kde vyčkají na výsledek testu. V případě negativního testu odchází žák sám do své kmenové třídy.

V případě pozitivního testu žák nebude vpuštěn do školy, příslušná vyučující vystaví rodiči potvrzení o pozitivním nálezu u dítěte. Rodič je povinen oznámit toto ošetřujícímu lékaři dítěte. Lékař následně vystaví dítěti žádanku na PCR test. Pokud následný test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce žáka je povinen okamžitě informovat školu.

Rozpis vstupů do budovy:

0. a 1. B – čas: 7, 30 – 8, 00 hod. - Domeček- vstup přímo ze zahrady do učebny určené pro testování.

2.A - čas: 7, 30 – 8, 00 hod.

2.C - čas: 8,00 – 8,30 hod

– vstup hlavním vchodem. Testovací místo v pravé části vstupní haly (v prostorách u šatních skříněk II. stupně).

3. A - čas: 7, 30 – 8,00 hod

3.C - čas: 8,00 – 8,30 hod

– vstup bočním vchodem vlevo od hlavního vchodu. Testovací místo v chodbě u atria.

4.A - čas: 7, 30 – 8, 00 hod

4.C - čas: 8,00 – 8,30 hod

– vstup do budovy vchodem pro ŠD, testovací místo v chodbě u učeben výpočetní techniky.

Toto schéma testování platí pro pondělí, 12.4. 2021. Zvolili jsme jej z toho důvodu, abychom do kmenových tříd nezavlekli případnou infekci. Ve čtvrtek 15.4. 2021 budou žáci vstupovat stejnými vchody, ale test si provedou samoodběrem ve své kmenové třídě. V případě pozitivního výsledku některého z žáků odchází do karantény celá třída.

U každé testované skupiny má dohled příslušná vyučující a další pověření zaměstnanci školy.

Ve spolupráci se zřizovatelem MČ Praha 9 připravujeme možnost testovat žáky v domácím prostředí neinvazivním RT-PCR testem.

V Praze, 9.4.2021

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

leták MŠMT žáci

leták MŠMT rodiče

Vážení rodiče,

z rozhodnutí vlády bude od 12.4.2021 obnovena prezenční výuka na prvním stupni v následujícím rotačním systému celých tříd (viz také: https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021):

V lichém týdnu od 12.-16.4.2021 se budou prezenčně vzdělávat třídy:

Přípravná třída

1.B

2.A, 2.C

3.A, 3.C

4.A, 4.C

- všechny ostatní třídy i druhý stupeň pokračují v distanční výuce dle stávajícího režimu.

V sudém týdnu od 19.-23.4. 2021 se budou prezenčně vzdělávat třídy:

1.A, 1.C

2.B

3.B

4.B

5.A, 5.B, 5.C

- všechny ostatní třídy i druhý stupeň pokračují v distanční výuce dle stávajícího režimu.

Pokud by rotační systém pokračoval, budou se tyto dva cykly pravidelně střídat.

Školní družina je pro prezenčně přítomné děti otevřena do 17:00, avšak bez ranní družiny.

STRAVOVÁNÍ – v tuto chvíli, kdy probíhá pouze distanční výuka, mají oběd přihlášeny jen děti, jejichž zákonní zástupci o něj projevili zájem. Toto bude platit i nadále pro distanční výuku.

Pro PREZENČNĚ přítomné děti jim musí zákonní zástupci oběd PŘIHLÁSIT, objednávkový systém www.strava.cz bude otevřen až do neděle 11.4. do 21:00 hod. Je možné psát i na mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Podrobné informace o způsobu testování žáků budou následovat. První testování proběhne v pondělí a bude nutná přítomnost jednoho zákonného zástupce, který odběr svému dítěti provede.

Přípravná a první třída bude vcházet do „Domečku“ přímo ze zahrady vchody do tříd. Druhé třídy budou vcházet hlavním vchodem, třetí třídy bočním vchodem u přístřešku na kola a čtvrté družinovým vchodem. Časy budou upřesněny spolu s informacemi o testování.

Děkujeme Vám za pochopení a shovívavost. Situace je komplikovaná nejen pro Vás, rodiče, ale i pro nás, všechny zaměstnance školy. Děti bychom raději vítali za „normálnějších“ okolností, přesto se na ně těšíme. Věříme, že ve vzájemné spolupráci jim návrat do školy nenarušíme zbytečnými negativními emocemi.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Vážení rodiče,

zápis do 1. třídy proběhne ve dnech 14. - 24. 4. 2021 pouze distanční formou. Bližší informace naleznete v sekci "Pro uchazeče - Zápis do 1. tř.“

https://www.zslitvinovska6.cz/pro-uchazece/zapis-do-1-tridy

Školu si můžete prohlédnout i na dálku: https://mapa.devitkaveskole.cz/?org=3

 

RNDr.Věra Cyprichová

Ředitelka školy

Vážení rodiče,

vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje do 21.3.2021 přítomnost ve škole i žákům 0., 1. a 2. ročníků základní školy.

(viz: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM

https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna)

Od 8.3. 2020 žáci 0., 1. a 2. ročníků přecházejí na distanční výuku v režimu podzimní distanční výuky a podle pokynů třídních učitelek.

Žáci 3.-9. ročníků pokračují v distančním vzdělávání jako dosud.

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

I nadále je povolena přítomnost žáka v základní škole při individuálních konzultacích. Vždy je třeba, aby si žák předem domluvil konzultaci s příslušným vylučujícím.

OŠETŘOVNÉ

Podle nových pravidel škola nevyplňuje potvrzení pro vystavení ošetřovného – viz: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

STRAVOVÁNÍ.

Žáci mají při distanční výuce právo na odběr dotovaného oběda. V tuto chvíli mají od 8.3.2021 VŠICHNI ŽÁCI OBĚDY ODHLÁŠENY. Zájemci o odebírání teplých obědů (bez polévky) si je musí opětovně přihlásit prostřednictvím www.strava.cz (viz řád ŠJ) nebo přes e-mail školní jídelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Výdej oběda:

  • žáci 1.st od 12:45 do 13:15 hod.
  • žáci 2. st. od 13:30 do 14:00 hod.

Výdej bude probíhat u vchodu do kanceláře vedoucí školní jídelny ze školního dvora.

Věra Cyprichová, ředitelka školy

Vážení rodiče žáků 2. ročníku, děkuji Vám tímto, že jste se zapojili  se svými dětmi do dalšího testování našich žáků na infekci Covid – 19.

Celkem bylo osloveno 63 rodičů s žádostí o otestování jejich dítěte.   

U těchto všech 63 dětí byl doma provedený antigenní test negativní.

Z tohoto počtu si dále 55 žáků odebralo vzorek slin i pro PCR testování.

Tímto testem byl zachycen 1 pozitivní žák ve třídě 2. C a na celou třídu bylo vydáno karenténní opatření.

Pevně věříme, že díky tomuto včasnému záchytu covidové infekce, nedošlo k jejímu rozšíření mezi dalšími žáky naší školy.

S díky a přáním pevného zdraví

Věra Cyprichová

Vážení rodiče, děkuji Vám za téměř 100 % účast Vašich dětí na pilotním testování žáků 0.,1. a 2.tříd. Všichni zúčastnění žáci byli negativní. Tento typ antigenních testů má však citlivost zachycení viru ca 65 %. Proto bychom chtěli v příštím týdnu na žácích 2. tříd pro porovnání záchytu pozitivních případů zopakovat testování ze slin jak antigenním, tak PCR testem. Termín testování je opět plánován na středu.

Pevně věřím, že se opět se svými dětmi zapojíte a pomůžete nám tak předcházet možnému šíření infekce COVID – 19 mezi žáky, ale i učiteli (také se testují). Jako vystudovaný parazitolog jsem přesvědčena, že důsledné testování, potažmo očkování, je jedinou možnou cestou, jak zabránit šíření covidovího viru.

S přáním pevného zdraví

Věra Cyprichová

Vážení rodiče,

 

z důvodu přetrvávající špatné epidemické situace se LYŽAŘSKÝ KURZ pro letošní rok RUŠÍ. Zaplacené zálohy Vám byly vráceny na účet. Pokud byla záloha placena hotově, oslovím Vás mailem a požádám o číslo Vašeho účtu na který zálohu zpětně pošleme.

 

M.Zettlová

Vážení rodiče,

v zájmu omezení šíření infekce COVID-19 mezi žáky a zaměstnanci školy se naše škola zapojila do pilotního dobrovolného testování žáků 0. – 2. ročníků, které organizuje a financuje  MČ Praha 9.

Obracíme se na Vás s žádostí, abyste své dítě doma otestovali sadou, kterou v úterý 16.2. 2021 spolu s detailním návodem obdrží všichni žáci výše uvedených ročníků.

Tato pilotní studie by mohla napomoci k návratu do škol i dalším žákům z vyšších tříd.

Děkuji za spolupráci

Věra Cyprichová, ředitelka školy

Pro Vaši informaci zveřejňujeme text dopisu, kterým se na Vás obracejí představitelé MČ Praha 9, místostarosta Mgr. Tomáš Portlík a radní pro oblast školství Ing. Zdeněk Davídek.

Dopis rodičům.