PŘESTUP DO 2. – 9. ROČNÍKU

Žák ze spádové oblasti:

  • V případě žáka, který se nově přistěhoval do spádové oblasti,  vyplní zákonní zástupci žádost o přestup (v záložce Rodiče a přátelé – formuláře ke stažení) a s touto žádostí a potřebnými dokumenty  (rodný list žáka, potvrzení trvalého bydliště žáka, poslední vysvědčení) se dostaví na vedení školy. Škola si následně vyžádá dokumenty z předchozí školy.
  • V případě, že žák bydlí ve spádové oblasti školy, ale je žákem jiné ZŠ, může mu být umožněn přestup na základě rozhodnutí ředitelky školy, která  rozhodne o možnosti přijetí  v závislosti na kapacitních možnostech školy  a vhodného složení konkrétní třídy.

Žák z nespádové oblasti:

 V závislosti na kapacitních možnostech školy a vhodného složení konkrétní třídy. je možné přijmout k plnění školní docházky i žáky z nespádové oblasti.