PŘESTUP DO 2. – 9. ROČNÍKU

Nespádové žáky a žáky spádové, kteří již chodí na jinou ZŠ v Praze nebo na víceleté gymnázium, NEPŘIJÍMÁME, protože při současném vysokém počtu inkludovaných žáků a žáků s odlišným mateřským jazykem jsou přeplněné třídy pro všechny děti nevýhodou.