V současnosti jsem zřídili pro strávníky možnost objednávat stravu prostřednictvím internetu. Pro registraci strávníků a pro objednávání stravy na internetu postupujte podle následujících pokynů:

 1. Navštivte kancelář vedoucí stravovacího provozu. Zde obdržíte pokyny k přihlášení pro objednávání stravy na internetu. Můžete též zadat e-mailovou adresu, na kterou Vám systém může zasílat tyto zprávy:
  • potvrzení objednávky
  • nedostatečná výše konta
  • neodebraná strava
  • měsíční přehled
  Při zřízení služby můžete určit, které z těchto zpráv si přejete zasílat. Heslo, e-mail a zasílané zprávy můžete kdykoliv později změnit po přihlášení do systému v sekci Nastavení uživatele. Objednávání stravy
 2. Od následujícího dne po registraci lze pak objednávat stravu též na internetu na adrese: www.strava.cz
 3. Dostanete se do dialogu pro přihlášení. Vyplňte a potvrďte položku Zařízení. Toto číslo jste obdrželi při registraci služby (viz bod 1). Nyní jste nasměřováni do "své" jídelny.
 4. Vyplňte a potvrďte položky Uživatel a Heslo, které jste obdrželi při registraci služby (viz bod 1). Jste přihlášeni přímo do "své" jídelny a můžete objednávat stravu.
 5. Pro objednávání stravy potvrďte položku Objednávky. Proveďte požadované změny svých přihlášek a odhlášek. Změny nezapomeňte uložit potvrzením položky Odeslat.
 6. Ze systému se odhlašte potvrzením položky Odhlášení. Další pokyny,

Podrobnosti a návody naleznete na www.strava.cz.