Podrobné informace k zápisu do prvních tříd 2019/2020 budou vyvěšeny v průběhu února. Termín zápisu je 3. a 4.4.2019 vždy od 14:00. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ BUDOU VYDÁVÁNA 6.6.2018 NA SCHŮZCE RODIČŮ ZAPSANÝCH PRVŇÁČKŮ A TO OD 15:15 V JÍDELNĚ ŠKOLY. PO TOMTO DATU BUDOU K VYZVEDNUTÍ V KANCELÁŘI ŠKOLY PO-PÁ OD 7:15 DO 8:00 HOD.

V TEN SAMÝ DEN SE KONÁ ZÁPIS DO DRUŽINY PRO ZAPSANÉ PRVŇÁČKY OD 14:15 HOD.  VE VESTIBULU ŠKOLY.

K zápisu přineste:

 • vyplněný zápisní lístek a 500,- Kč v hotovosti na úhradu školní družiny za měsíc září – bez zaplacení úplaty za družinu NELZE dítě zapsat.

Platba za říjen – prosinec bude splatná do 30. září 2018 na účet školy, jehož číslo spolu s variabilním symbolem obdrží přihlášení žáci během 2. týdne školního roku. 

Zápisní lístek obdrží družinové děti předem v družině, rodiče budoucích prvňáčků předem na kurzu „hrátky s předškoláky“, nebo ho lze stáhnout z webových stránek školy ve formulářích ke stažení.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zveme BUDOUCÍ PRVŇÁČKY k zápisu na naši školu!

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2018/2019 proběhne ve středu 4.4.2018  a  čtvrtek  5.4.2018 vždy od 14:00 hod. do 18:00 hod.

Zapsány budou děti narozené od 1.9.2011 do 31.8.2012 a znovu děti s povoleným odkladem školní docházky z roku 2017.
Přednostně budou přijímáni žáci, jejichž bydliště přináleží do spádové oblasti školy. Konkrétní spádové ulice naší školy naleznete na webových stránkách školy a MČ Praha 9.

V zájmu urychlení průběhu zápisu žáků do první třídy Vám nabízíme možnost ELEKTRONICKÉ REZERVACE (ZDE) času zápisu Vašeho dítěte. Můžete přijít přímo na zápis v níže uvedených dnech a časech, ale rozhodně Vám doporučujeme se objednat, jinak se nevyhnete čekání, které je nepříjemné pro Vás a hlavně pro Vaše děti. Rezervační systém bude spuštěn v polovině března. Použijte odkaz výše nebo na liště "Pro uchazeče" najdete nový řádek. Vyberete si volné datum a čas a na něj se objednáte. Systém neumožňuje změnu rezervace, proto si prosím datum a čas dobře zvažte a před odesláním zkontrolujte. Potvrzení data a času rezervace obdržíte na e-mail, který zadáte při rezervaci.

Všichni zájemci o zápis do prvních tříd si při příchodu do budovy ve vrátnici vyzvednou (a dobře uschovají) POŘADOVÉ ČÍSLO, pod kterým bude evidována žádost o přijetí ke vzdělávání.

Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky se uskuteční 22.3.2018 od 8:00 do 9:40 hod. POUZE v pavilonu prvních tříd.

Informace k zápisu: 

 • k zápisu se musí osobně dostavit jak dítě, tak jeho zákonný zástupce
 • škole  předloží:
 1. rodný list dítěte
 2. občanský průkaz zákonného zástupce
 3. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, jejíž formulář naleznete na webových stránkách školy 
 4. v případě cizinců pas, povolení k pobytu (nevyžaduje se u členů EU) a průkazku zdravotního pojištění. Žádost o přijetí k základnímu vzdělání – cizinci 
 5. jestliže rodiče uvažují o odkladu povinné školní docházky, přijdou přesto i  s dítětem k zápisu, kde musí předložit doporučení příslušné pedagogicko-psychologické poradny a pediatra. Zde si vyzvednou formulář žádosti o odklad. 

Pro urychlení administrace zápisu doporučujeme rodičům, aby se dostavili již s předvyplněnou žádostí o přijetí a případně s žádostí o odklad školní docházky.

 • K vyplněné žádosti o odklad musí zákonný zástupce doložit doporučení obvodní pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • Škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 9  (www.ppppraha3a9.cz), doporučujeme Vám využít služeb této poradny - kontakt: U Nové školy 871, Praha 9 – Vysočany. Telefon i fax: 266 312 530, 266 310 939 
 • U zápisu bude přímo přítomna PhDr. Ivana Halíková, vedoucí tohoto pracoviště, s kterou budou moci rodiče ihned konzultovat možnost odkladu školní docházky svého dítěte
 • Žádosti o odklad lze podat v termínu zápisu, který je stanoven zákonem

(bližší informace k zápisu naleznete na stránkách http://www.msmt.cz/)

Rodiče spádových žáků, kteří plánují své dítě umístit do naší školy, mohou své děti přihlásit na přípravný kurz ,,Hrátky s předškoláky", který povedou budoucí učitelky prvních tříd. Kurz bude probíhat každou středu od 11.4.2018 do 06.06.2018 od 15:15 do 16:00 hod. Cena kurzu 250,- Kč. Informace a přihlášku na kurz "Hrátky s předškoláky" naleznete zde. Vyplněnou přihlášku s sebou přineste spolu s platbou na první hodinu kurzu.

Děkujeme Vám za zájem o naši školu a pokud se pro nás rozhodnete, zveme Vás ve středu 06.06.2018 v 15.15 hodin na schůzku s vedením školy a budoucími třídními učitelkami, kde Vám zodpovíme Vaše dotazy a podáme další informace.

Upozornění:

Rodiče, kteří se se svými dětmi nemohli dostavit k zápisu ve vyhlášeném termínu, mohou tak učinit individuálně po dohodě s vedením školy.

Upozorňujeme rodiče, že rozhodnutí o přijetí, ale především NEPŘIJETÍ dítěte do naší školy si musí sami vyzvednout v kanceláři školy v pracovní den od 7:30 do 15:30 hod. Termín vydávání rozhodnutí bude upřesněn.

Kriteria pro přijímání do prvních tříd naleznete zde.

RNDr. Věra Cyprichová,
ředitelka školy