V rámci nové legislativy ohledně GDPR nebudeme nadále zveřejňovat rozvrh hodin našich žáků. Každý žák obdrží rozvrh hodin ve škole.

RNDr. Věra Cyprichová
ředitelka školy