Založení školy

Základní devítiletá škola v Praze 9 – Proseku Litvínovská 600 byla slavnostně otevřena dne 24. května roku 1971 a stala se tak následovnicí původní prosecké "alma mater" U prosecké školy.

Slavnostního otevření se zúčastnili četní oficiální hosté, celý učitelský sbor, zástupci hlavního výboru i třídních výborů SRPŠ a zástupci z každé třídy.
Náměstka ministra školství a další hosty přivítal ředitel školské a kulturní správy ONV v Praze 9. Vladimír Hataš a vyzval dr. K. Angelise, aby přestřižením pásky školu otevřel. Dr. Agelis popřál přítomným zástupcům žáků co nejradostnější práci v nové škole. Ředitel školy Karel Pokorný ho potom pozval spolu s ostatními hosty dovnitř slavnostně vyzdobené školy budovy.

V rozsáhlé místnosti školní jídelny pokračoval další program. Přítomným hostům předvedli žáci kulturní program, ředitel školy jim poděkoval a vyzval všechny přítomné k prohlídce školy. Hosté si prohlédli jen některé místnosti pro značnou rozlehlost budovy: hudební síň, pracovnu výtvarné výchovy, místnosti školní družiny, pracovnu chemie – biologie, laboratoř, kabinety přírodopisu a chemie a některé třídy.

Součástí školy zůstala ještě budova na Krocínce se školičkou, kde se učily do konce školního roku ještě 4 třídy – 1.D, 2.C, 3.A a 3.B. Otevřením nové školy bylo zrušeno směnné vyučování.

Zajímavosti z kroniky

Ve škole na Krocínce se vyučovalo ještě ve školním roce 1972 – 1973.

Ve školním roce 1972 – 1973 byla ve škole vybudována Síň československo – sovětského přátelství a škole bylo udělen čestný název Základní škola Československo – sovětského přátelství.
Ve školním roce 1974 – 1975 byl na škole rekordní počet tříd i žáků: ve 34 třídách se učilo celkem 1106 žáků, a proto byla v následujícím šk. roce 1975 – 1976 znovu otevřena stará prosecká škola, kam bylo převedeno 9 tříd 1. – 5.ročníku, 6 tříd ze ZŠ L 600 a 3 třídy ze ZŠ L 500.
Od roku 1976 – 1980 se pro velký počet žáků začalo učit na I.stupni na směny a na některých chodbách došlo ke stavebním úpravám – vznikly zde nové kabinety.

Politické změny v letech 1989 – 1990 výrazně ovlivnily i život školy : byl zrušen název školy, Síň československo – sovětského přátelství, činnost ukončily KSČ, SČSP a PO, ROH přestalo existovat, odboráři se mohli přihlásit do Českomoravského odborového svazu. Ve vyučovacím procesu se začínají používat nové, netradiční metody a mnohé informace jsou zpřístupněny široké veřejnosti, velký zájem je o výuku cizích jazyků – anglického a německého a proto byly zařazeny do povinné školní výuky.

V kronice není zachyceno složité období z let 1991 – 1997, kdy se několikrát objevily existenční nejistoty kolem školy. První souvisely se stavbou metra pod budovou Jazykové základní školy v ulici Jožky Jabůrkové a s úvahou přesunout ji do naší školy.

Naši žáci II. stupně měli docházet jinam. Na vzniklou situaci reagovali rodiče nesouhlasným dopisem na radnici a shromážděním v jídelně školy. Podobné katastrofické scénáře se opakovaly v závislosti na ekonomických snahách ušetřit či na různých podnikatelských záměrech. Všechny pokusy vedení školy ustálo. Výsledným řešením byl pronájem části školy Soukromé střední škole výpočetní techniky.