• Výsledky zápisu ukrajinských dětí do různých tříd

  Výsledky zápisu ukrajinských dětí do různých tříd

  результати зарахування до школи

 • Přijímání ke vzdělávání

  Žádosti o přijetí ke vzdělávání žáci cizinci (uprchlíci) nebo žádosti o přestup (přistěhovaní do spádového obvodu) jsou ve správním řízení odbavovány každé sudé pondělí od 8:00 do 9:00. Upozorňujeme žadatele, že maximální kapacita školy je vyčerpána. Zahájení správního řízení negarantuje přijetí na školu.

  Již nepřijímáme žádné žáky do ŠD – kapacita ŠD je vyčerpána.

  V Praze, 7.9.2022

  Mgr. Naďa Koháková

  ředitelka školy

 • поставки до шкіл

  https://www.zslitvinovska6.cz/skola/skola-ostatni/aktuality/759-pomucky-pro-skolni-rok-2022-23

   

  6-9 класи повинні натиснути 2-й рівень

 • Výsledky zápisu ukrajinských dětí do různých tříd

  Výsledky zápisu ukrajinských dětí do různých tříd

  результати зарахування до школи

 • НОВИЙ!!! 5.9.2022!! Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

  Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

  Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з§ 2Закону № 67/2022 Зб.

  («лекс Україна» - освіта)

  Ředitel základní školy / Директор початкової школи Litvínovská 600, Praha 9 - Prosek

  oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

  повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

  Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

  Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

  які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

  які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

  Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

  Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

  Termín zápisu / Дата та час запису: 5.9.2022 09:00 – 11:00

  Místo zápisu / Місце запису: Základní škola Litvínovská 600, vestibul školy

  Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей:                              0

  Organizace zápisu / Порядок запису:

  1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

        Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

  2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky (vzor ZDE), je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

        У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку (зразок доступний у чесько-українській версіїТУТ) . Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

  3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

  Законні представники зобов’язані подати такі документи:

  a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE, nebo obdržíte při zápisu ve spádové základní škole)

        заяву про зарахування дитини до початкової школи (зразок доступний у чесько-українській версіїТУТ, або ви отримаєте при зарахуванні до загальної початкової школи)

  b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

        документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

  c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

        документ, що дає право представляти дитину.

  d) doklad o místu pobytu dítěte pro určení spádovosti (př. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování)

  довідка про місце проживання дитини, щоб визначити школу, до якої вона належить (наприклад, договір оренди, підтвердження місця проживання)

  e) potvrzení zdravotní pojišťovny dítěte

       підтвердження медичної страхової компанії дитини  

  4.   O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií. V případně rovnosti uchazečů škola rozhodne losováním.

  Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

  Kriteria:

  V případě volné kapacity v kterékoliv třídě školy je kritérium přijetí místo pobytu dítěte ve spádové oblasti školy a doložení povinných dokumentů.

  Критерії:

  У разі наявності вільних місць у будь-якому класі школи критерієм зарахування є місце проживання дитини в районі навчання школи та подання обов’язкових документів.

  V /м. Praze dne/дата 25.8.2022                                                             

   

  Mgr. Naďa Koháková

  Ředitelka základní školy / Директор початкової школи

   

   

  Spádovost/ яка вулиця якій школі належить

   

   

 • ІНТЕНСИВНИЙ КУРС ЧЕСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ДІТЕЙ-БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

  https://icpraha.com/uk/intenzivni-kurzy-ceskeho-jazyka-pro-deti-uprchliky-z-ukrajiny/

 • Інформація з району Прага 9

  Дорогі батьки,

  Якщо ви хочете записати свою дитину до початкової школи Litvínovská 600, спочатку зверніться до району Прага 9.

  Звертайтеся до «Методики допомоги українським біженцям» у відділі освіти Празького 9 округу: Oros Olga, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   

 • Зарахування до першого класу на 2022-23 навчальний рік

  Зарахування до першого класу на 2022/2023 навчальний рік дітей українських біженців (з тимчасовим захистом з метою перебування) відбудеться 2 червня 2022 року з 14:00 до 16:30. Більше інформації буде опубліковано на сайті школи.

 • edu.cz - для українців

  https://www.edu.cz/ukrajina/%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%86%d1%96%d0%b2/

 • ПОЧАТКОВА ОСВІТА В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

  ПОЧАТКОВА ОСВІТА В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

 • ЩО РОБИТИ ДЛЯ ІНТЕГРАЦІЇ В СИСТЕМУ ОСВІТИ В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

   

  ЩО РОБИТИ ДЛЯ ІНТЕГРАЦІЇ
  В СИСТЕМУ ОСВІТИ В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ