Změna výdeje oběda první den neplánované nepřítomnosti strávníka:
1, změna času na 11,40 - 11,50 HODIN,
2, změna místa výdeje tohoto oběda - VCHOD ZÁSOBOVACÍ RAMPOU U KANCELÁŘE ŠKOLNÍ JÍDELNY

Renata Bílková

vedoucí školní jídelny

Rodiče nových žáků mohou přihlásit děti ke stravování v kanceláři školní jídelny od 24.8. do 31.8. 2020 od 7:00 do 13:00 hodin. Dále pak od 1.9.2020 od 7:00 do 14:30 hodin. Doporučuji termíny srpnové, vyhnete se delšímu čekání.

Budete potřebovat:

  1. vyplněnou přihláškou ke stravování podepsanou rodiči (pokud jste ji už neodevzdali v červnu)
  2. souhlas ke strhávání inkasa podepsaný rodiči (pokud jste jej již neodevzdali v červnu)
  3. 120,- Kč na čip
  4. 616,- Kč v hotovosti na platbu obědů za září 2020 (22x28,- Kč)

Přihlášku ke stravování si můžete stáhnout zde.

Stravování ve ŠJ se řídí platným řádem ŠJ: https://www.zslitvinovska6.cz/skolni-jidelna/rad-skolni-jidelny

Renáta Bílková, vedoucí ŠJ

Vážení strávníci,

školní jídelna nebude ve dnech 30.10. 2019 a 1.11.2019 v provozu.

Renata Bílková

vedoucí ŠJ

Rodiče nových žáků mohou přihlásit děti ke stravování v kanceláři školní jídelny od 28.8. do 30.8. 2018 od 7:30 do 13:00 hodin. Dále pak od 1.9.2018 od 7:00 do 14:30 hodin. Doporučuji termíny srpnové, vyhnete se delšímu čekání.

Budete potřebovat:

1. vyplněnou přihláškou ke stravování podepsanou rodiči

2. souhlas ke strhávání inkasa podepsaný rodiči

3.    120,- Kč na čip

5.    525,- Kč na platbu obědů za září ( 21x25,- Kč )

Přihlášku ke stravování si můžete stáhnout zde.

Stravování ve ŠJ se řídí platným řádem ŠJ: https://www.zslitvinovska6.cz/skolni-jidelna/rad-skolni-jidelny

Renáta Bílková, vedoucí ŠJ

Vážení rodiče,

v souvislosti se aktuálním navýšením cen potravin budeme nuceni od září 2020 zvýšit cenu dotovaných obědů o 3 Kč u všech kategorií. Ceny uvedené na webu školy budou aktualizovány v srpnu.

Děkujeme za pochopení.

Renata Bílková

vedoucí ŠJ