Vážení rodiče, rádi bychom Vás upozornili na změnou fungování školní knihovny. Z personálních důvodů (paní učitelka, která vede školní knihovnu bude vyučovat Ruský jazyk) nemůžeme zajistiti otevření knihovny každý den. Knihovna a čítárna bude pro žáky přístupná ve středu od 13.00 do 14.30 hod. a ve čtvrtek od 12.00 do 14.30 hod.

V úterý bude otevřen v době od 12.00 do 13.30 kroužek ICT, který budou moci žáci čekající na odpolední vyučování využívat zdarma.

Dobu čekání na odpolední vyučování nebo zájmový kroužek mohou žáci, kteří nenavštěvují školní družinu strávit POUZE ve výše uvedených prostorách nebo mimo budovu školy. Pobyt ve vestibulu budovy není možný.

RNDr. Věra Cyprichová,
ředitelka školy