Naši prvňáčci prožili v letošním roce své první projektové dny. Uzavřeli společně s p.učitelkami velký okruh v prvouce na téma Podzim v přírodě.

Strávili příjemné dopoledne v Ďáblickém háji, kde pozorovali stromy, keře a zvířátka v lese a především změny v přírodě před nadcházející zimou. Vyslechli si zajímavou pohádku o tom, proč modřín jako jediný jehličnatý strom opadává. Určitě si vzpomenou na vílu spící pod modřínem, který ji přikryl svým jehličím, aby nezmrzla. V pátek společně vytvořili krásné obrazy lesa, kde využili ve skupinové práci lepení obrázků, kreslení a koláže.

Všichni měli radost z příjemně prožitých dnů a výsledků svého společného snažení.

Mgr.Kateřina Lucáková