Vážení rodiče,

zveme vás na schůzku rodičů žáků, kteří ve školním roce 2018/2019 nastoupí do nulté třídy. Schůzka se uskuteční ve čtvrtek 21.6.2018 v 16:00 ve stávající nulté třídě v pavilonu 1. tříd "Domečku".

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy