Vážení rodiče,

dovolte mi, abych jménem všech žáků i pedagogů naší školy poděkovala Spolku rodičů při ZŠ Litvínovská 600 za finanční dar ve výši 150 000,- Kč. Tuto částku jsme využili při financování vybavení počítačové učebny jak novým nábytkem, tak novými počítačovými stanicemi. Celkové náklady na pořízené této učebny činily 512 000,- Kč.

Pevně věřím, že modernizované vybavení učebny přispěje k zájmu vašich dětí o výuku nejen výpočetní techniky, ale i jazyků a mediální výchovy.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy