Zápis do školní družiny pro školní rok 2019/20

se uskuteční pro dané ročníky v následujících termínech:

  • Pro žáky, kteří následující školní rok půjdou do prvních tříd, se zápis uskuteční:

5.6.2019 od 14:15 do 15:10 - POUZE budoucí prvňáci ve vestibulu školy (rodiče budoucích prvňáčků mohou využít i termín 15.5. a 22.5. od 15:00 do 15:30, kdy se konají seznamovací setkání předškoláků - napomohou tím plynulému odbavení)

  • Pro žáky, kteří následující školní rok půjdou do druhých a třetích tříd, se uskuteční:

3.6.2019 od 14:00 do 16:30 - v kanceláři ekonomky školy

4.6.2019 od 6:45 do 7:45 – v kanceláři ekonomky školy

Všem dětem přijatým do nultého ročníku držíme místa ve školní družině automaticky. Přihlášky do školní družiny a první platbu v hotovosti 500,- Kč vyřídí rodiče na informativní schůzce 20.6.2019, která se bude konat v prostorách "Domečku" od 15:30. Tyto informace včas zveřejníme na webu.

Upozorňujeme rodiče, že zápis do ŠD se řídí aktualizovaným řádem školní družiny (zde), který školská rada schválila dne 8.4.2019.  Kritéria přijetí do školní družiny naleznete zde.

K zápisu, prosím, přineste:

  • vyplněný zápisní lístek a 500,- Kč v hotovosti na úhradu školní družiny za měsíc září – bez zaplacení úplaty za družinu NELZE dítě zapsat.

Platba za říjen – prosinec bude splatná do 30. září 2019 na účet školy, jehož číslo spolu s variabilním symbolem obdrží přihlášení žáci během 2. týdne školního roku. 

Zápisní lístek obdrží družinové děti předem v družině, rodiče budoucích prvňáčků předem na kurzu „hrátky s předškoláky“, nebo ho naleznete zde.

 

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy