Milí žáci, vážení rodiče,

začátek nového školního roku 2019/20 je v pondělí 2. září 2019. 

Žáci 2.- 9. tříd se shromáždí do 7,50 hod. před budovou školy, kde si je vyzvednou třídní učitelé. První den se budou žáci učit jen jednu vyučovací hodinu. V 8:45 hod. odvedou žáky třídní učitelé do vestibulu školy a ti mohou odcházet domů. Děti, které chodí do školní družiny, si vyzvednou ve třídách paní vychovatelky ŠD. Obědy se v tento den vydávají od 11:00 hod. do 13:00 hod.

V dalších dnech bude výdej obědů probíhat ve standardním čase, tj. od11,40 do 14,00 hod.

Prvňáčci přijdou z ulice Veltruská, k pavilonu „Domeček“. Děti se se svými rodiči shromáždí v 8,15 hod. v prostoru multifunkčního hřiště, kde je slavnostně uvítá vedení školy a třídní učitelky. (V případě špatného počasí proběhne uvítání v tělocvičně školy). Následně si paní učitelky odvedou žáky do tříd. Kolem 9. hodiny je plánována návštěva prvňáčků ve školní družině a mezitím proběhnou první třídní schůzky. Rozdělení dětí podle tříd naleznete na tomto webu a je vyvěšeno i na budově školy.

Vzhledem ke konečnému počtu nastupujících prvňáčků budou otevřeny tři první třídy.

Žáci přípravné třídy se se svými rodiči dostaví v 7,55 hod. před vchod do školní družiny vlevo od vstupu do hlavní budovy v ulici Litvínovská, kde je uvítá třídní učitelka a následně proběhne i třídní schůzka.

Školní družina pro přihlášené děti bude již v pondělí ve standardním provozu do 17:00 hod.

V úterý 3. 9. 2019 bude na prvním stupni vyučování do 11,40, šestý až devátý ročník bude mít do 12,35 hod.

Od středy 4. 9. 2019 do pátku 6. 9. 2017 včetně bude probíhat výuka podle rozvrhu bez 7. a 8. vyučovací hodiny.

Od pondělí 9. 9. 2019 budeme vyučovat podle rozvrhu v plném rozsahu., Žáci obdrží rozvrh v tištěné podobě.

První třídy se budou učit v adaptačním režimu, o kterém budou rodiče informováni na třídních schůzkách 2. 9. 2019.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy