Pokyn ředitelky školy k přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním pro školní rok 2019/20

V souladu s vyhláškou č. 256/2012 Sb., v platném znění, žáci mají umožněno pobývat v budově školy v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním pouze takto:

Úterý:             žáci 8.AB a 9.AB – učebna PC č. 158 v čase 11:50 – 12:35

Mgr. Zettlová

žáci 8.C – učebna PC č. 158 v čase 12:45 -13:30

Mgr. Kokoška, Mgr. Hromádko

Čtvrtek:         žáci 8.AB – učebna PC č. 158 v čase 11:50 – 12:35

                        Mgr. Hromádko

                        žáci 8.C a 9.B – učebna PC č. 158 v čase 12:45 -13:30

                        Mgr. Kafuňková

                        žáci 9.A – školní knihovna a uč. PC 105 v čase 13:40 - 14:25

                        Mgr. Hrádková a Mgr. Klapetek

I v této době se na žáky vztahuje platnost školního řádu a jsou povinni se chovat ukázněně.

V Praze, 2.9.2019

RNDr. Věra Cyprichová,

ředitelka školy